Suomen Akatemia rahoitti tutkimusinfrastruktuureja

Suomen Akatemian tutkimusinfrastruktuurikomitea on myöntänyt kansallisten ja kansainvälisten tutkimusinfrastruktuurien rakentamiseen ja kehittämiseen yhteensä lähes 36 miljoonaa euroa. Rahoitusta myönnettiin 15 tutkimusinfrastruktuurille. Oulun yliopisto on mukana niistä neljässä.

Oulun yliopiston johtama ja 6G-tutkimukseen liittyvä Research Infrastructure for Future Wireless Communication Networks (FUWIRI) -infrastruktuuri on uusi Suomen Akatemian tutkimuksen tiekartalla. FUWIRI mahdollistaa 6G-lippulaivaohjelman tutkimusinfrastruktuurien (5TGN ja Take-5) päivittämisen FUWIRI tutkimusympäristöksi, jossa yhteisesti orkestroitu 5G/6G testiverkko mahdollistaa tutkimukseen pohjautuvien uusien teknologiakomponenttien lisäämisen ja testaamisen liittyen tähän kansalliseen ja kansainvälisemmäksi muuttuvaan testiverkkoympäristöön.

Uutena tiekartan ulkopuolisena infrastruktuurina rahoituksen sai Hydrological Research Infrastructure Platform (HYDRO-RI). Oulun yliopisto on mukana vesitutkimuksen kansallisessa konsortiossa, jossa kehitettävä HYDRO-RI-Platform käsittää osaamiskeskittymän mittalaitepoolin.

Integrated Atmospheric and Earth System Research Infrastructure: Integrated observations for effective climate solutions in terrestrial ecosystems (INAR RI) -infrastruktuuri mahdollistaa Oulun yliopistolle erityisesti Oulangan mittaustoiminnan kehittämisen.

Finnish Biodiversity Information Facility (FinBIF) -tutkimusinfrastruktuurissa Oululla on merkittävä rooli lajitietokannan koodauksessa.

Suomen Akatemian tutkimusinfrastruktuurikomitea tekee 31.1.2022 lisää rahoituspäätöksiä kevään 2021 FIRI-tutkimusinfrastruktuurirahoitushakuun liittyen.

Suomen Akatemia myönsi 15 tutkimusinfrastruktuurin rahoitukseen lähes 36 miljoonaa

Rahoitetut tutkimusinfrastruktuurit

Viimeksi päivitetty: 16.12.2021