Suomen Akatemia täydensi lippulaivaohjelmaa – Oulun yliopisto mukana GeneCellNano-hankkeessa

Suomen Akatemia on myöntänyt lisätalousarviossaan rahoitusta neljälle lippulaivahankkeelle Suomessa vuosille 2020–2024. Oulun yliopisto on mukana uudessa Geeni-, solu- ja nanoterapia kroonisten sairauksien hoidossa -lippulaivahankkeessa (GeneCellNano). Ohjelmaa koordinoi Itä-Suomen yliopisto.

GeneCellNano-hankkeen johtajana toimii akatemiaprofessori Seppo Ylä-Herttuala ja varajohtajana professori Seppo Vainio Oulun yliopistosta. Mukana ovat myös Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto ja Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu.

Kolmannessa lippulaivahaussa painotettiin erityisesti tutkimusryhmien yhteistyötä yrityssektorin kanssa sekä tutkimuksen korkeaa laatua, vaikuttavuutta ja uudistumiskykyä.

Suomen Akatemia on myöntänyt aikaisemmin lippulaivastatuksen kuudelle suomalaiselle konsortiolle, joista yksi on Oulun yliopiston langattoman tietoliikenteen 6G-tutkimus.

Oulun yliopisto haki rahoitusta myös terästutkimushankkeelle Advanced Steels Research Towards a Carbon-neutral Future – Terästutkimuksella kohti hiilineutraalia tulevaisuutta. Hakemus perustui CASR-yksikön (Center for Advanced Steels Research) kansainvälisesti vahvaan ja kansallisesti johtavaan terästutkimukseen. Tutkimusala on osa Oulun yliopiston pitkäjänteistä profilaatiota.

”Hakemuksen vahvuuksina asiantuntijat toivat muun muassa esiin aiheen valtaisan vaikutuksen Suomen taloudelle ja yhteiskunnalle sekä teräsalan suureen hiilijalanjälkeen, konsortion jäsenten kokemuksen ja osaamisen sekä kunnianhimoiset tavoitteet uuden sukupolven terästen kehittämiseksi”, tutkimusrehtori Taina Pihlajaniemi toteaa. Asiantuntijalausuntojen ja Akatemian jaoston näkemysten mukaan hakemuksessa on myös vielä kehitettävää.

Lippulaivaohjelmalla tuetaan korkeatasoista tutkimusta ja siitä kumpuavaa laajaa taloudellista ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Lippulaivojen taustaorganisaatioiden vahvalla sitoutumisella lippulaivojen toimintaan ja rahoitukseen on keskeinen rooli tavoitteiden saavuttamisessa.

Tiedote Suomen Akatemian sivulla

Viimeksi päivitetty: 23.11.2020