Suomen Akatemian rahoitusta kuudelle Oulun yliopiston tutkijalle

Suomen Akatemian biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen toimikunta (BTY) on tehnyt päätökset uusista akatemiatutkijan ja kliinisen tutkijan rahoituksista. Oulun yliopistoon rahoitusta myönnettiin viidelle akatemiatutkijalle ja yhdelle kliiniselle tutkijalle.

Akatemiatutkijat 01.09.2023 - 31.08.2027

Koskimäki, Janne: Havupuiden metaania filteröivät metanotrofiset bakteeriyhteisöt (METCOM), 674 817 euroa

Åström, Pirjo: Keskushermoston puolustuskyvyn toimintamekanismit virusinfektioissa, 499 446 euroa

Huttunen, Kaisa-Leena: Lämpenevä pohjoinen ja vihertyvät virtavedet: lisääntyvien ravinteiden lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutukset, 614 637 euroa

Ponnikas, Suvi: Miksi, missä ja miten - rekombinaatiovaihtelun evoluutio luonnonpopulaatioissa, 635 841 euroa

Galera Prat, Albert: Mono-ADP-ribosyylitransferaasien säätely ja aktivointi: molekyylitason ymmärrys rakennebiologian ja biofysiikan avulla, 595 000 euroa

Akatemiatutkijan rahoitus on tarkoitettu nuorelle, nopeasti urallaan edenneelle ja kansainvälisesti verkostoituneelle tutkijalle, joka tekee tieteellisesti korkeatasoista, vaikuttavaa ja tiedettä uudistavaa tutkimusta. Kyseistä rahoitusta jaettiin nyt ensimmäistä kertaa nuoren tutkijasukupolven rahoitusmuotouudistuksen pohjalta. Hakukelpoisia olivat hakijat, joiden väitöksestä oli kulunut kahdesta yhdeksään vuotta. Rahoitusmuodon tavoitteena on tukea nuoren sukupolven tutkijoiden pätevöitymistä ja uralla etenemistä kohti vaativampia tutkijantehtäviä sekä auttaa tutkijoita vakiinnuttamaan paikkansa kansallisessa ja kansainvälisessä tutkijayhteisössä.

Lue lisää Suomen Akatemian tiedotteesta: Rahoitusta uusille biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen akatemiatutkijoille

Kliininen tutkija 01.09.2023 - 31.08.2027

Tolonen, Jussi-Pekka: Lapsuusiässä alkavat pikkuaivosairaudet: Epidemiologia, uudet tautiluokat sekä pikkuaivo-organoideihin perustuvat tautimallit, 230 554 euroa

Kliinisen tutkijan rahoitusmuodon tavoitteena on paitsi rahoittaa korkeatasoista tieteellistä tutkimusta, myös mahdollistaa kliinistä potilastyötä tekevien lääkäreiden ja muiden tutkijoiden osa-aikainen tutkimuksen tekeminen potilastyön ohessa.

Lue lisää Suomen Akatemian tiedotteesta: Suomen Akatemialta rahoitusta kliiniseen tutkimukseen

Viimeksi päivitetty: 17.4.2024