Suomen Kulttuurirahastolta apurahoja Oulun yliopistoon yhteensä lähes 640 000 euroa

Suomen Kulttuurirahasto on myöntänyt apurahoja tieteeseen ja taiteeseen 1 023 hakijalle. Apurahoja jaetaan yhteensä 25 miljoonaa euroa.

Oulun yliopistosta apurahan saa 26 tutkijaa tai tutkimusryhmää. Oulun yliopiston arktisen tutkimuksen professori Arja Rautio ja saamelaisista, suomalaisista ja kanadalaisista tutkijoista koostuva työryhmä saa 100 000 euron apurahan saamelaisten poronhoitajien hyvinvointia ja voimavaroja selvittävään tutkimukseen.

Suomen Kulttuurirahaston apurahat 2021 Oulun yliopistoon

Taide – Arkkitehtuuri

M.A. Valeria Gryada palvelumuotoilun hyödyntämistä arkkitehtisuunnittelun tukena julkisissa rakennushankkeissa Suomessa käsittelevään väitöskirjatyöhön, Jouko Mähösen rahastosta 26 000 euroa

Tiede - Humanistiset tieteet

KTM Bushra Awad sosioekonomisen statuksen vaikutuksia arabiaa äidinkielenä puhuvien lasten kielen kehitykseen käsittelevään väitöskirjatyöhön, Rauha ja Isak Julinin rahastosta 26 000 euroa

FM Eve-Riina Hyrkäs suomalaisen lääketieteellisen psykosomatiikan historiaa käsittelevään väitöskirjatyöhön, Kerttu ja Eero Saarenheimon rahastosta 13 000 euroa

Dos. Seija Jalagin Pakolaisten Suomi 1917–1984 -teoksen kirjoittamiseen, Artturi ja Aina Heleniuksen rahastosta 20 000 euroa

Dos. Jussi Jalonen Laukon kapinaa 1906–1907 käsittelevään tutkimukseen, Rauha ja Isak Julinin rahastosta 30 000 euroa

FM Markus Juutinen kolttasaamelaisen Jaakko Sverloffin (1894–1977) haastatteluaineistojen litterointiin ja idiolektiä käsittelevään tutkimukseen,Eero Hämäläisen rahastosta 20 000 euroa

FM Marianne Matila institutionaalisen vuorovaikutuksen rakentumista chat- ja chatbot-keskusteluissa veroviranomaisviestinnässä käsittelevään väitöskirjatyöhön, Ulla ja Eino Karosuon rahastosta 26 000 euroa

Tiede – Käyttäytymistieteet

KTM Anni Silvola oppimisanalytiikan käyttöä yliopisto-opiskelijoiden sujuvan opiskelun tukena käsittelevään väitöskirjatyöhön, Matilda Ihamuotilan rahastosta 26 000 euroa

M.A. Marian Tumanyan sensitiivisten aiheiden käsittelemistä esiteini-ikäisten lasten keskinäisissä suhteissa käsittelevään väitöskirjatyöhön, Yksityiskoulujen Eläkekassan rahastosta 26 000 euroa

Tiede – Luonnontieteet

M.Sc. (Tech) Amarachi Ezu yritysten ympäristöpäästöjen vähentämistä teollisuusjätteiden kiertotalouden avulla käsittelevään väitöskirjatyöhön, Pohjola-yhtiöiden 100-vuotisrahastosta 26 000 euroa

FM Anu Halonen levittäytymistä muurahaisten superkolonioissa käsittelevään väitöskirjatyöhön, kaksivuotisen apurahan ensimmäisen vuoden apurahana, Maili Aution rahastosta 26 000 euroa

FM (väit.) Tuomo Kainulainen furfuraalin biomuovisovelluksia käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen 22 500 euroa

FM Tiina Kuvaja naisen rintojen evoluutiohistoriallista roolia vastasyntyneen lämpötasapainon säätelyssä käsittelevään väitöskirjatyöhön, kaksivuotisen apurahan ensimmäisen vuoden apurahana,

Maili Aution rahastosta 26 000 euroa

FM Mikael Vasilopoulos kulta- ja kobolttimalmien syntymekanismeja käsittelevään väitöskirjatyöhön, Kalle ja Dagmar Välimaan rahastosta 26 000 euroa

Tiede – Lääketieteet

HLL Mirjami Corcoran halkiolasten yläleuan kehitystä sekä heidän kokemaa elämänlaatua ja hammashoitopelkoa käsittelevään väitöskirjatyöhön, Wellamo Paasikiven rahastosta 4500 euroa

Dos. Heikki Huhta Suomen kansallisen sappi-maksa-haimasyöpäkirurgian laaturekisterin ja kudoskohortin muodostamista käsittelevään tutkimukseen, Toivo Eklundin rahastosta 30 000 euroa

Prof. Arja Rautio ja työryhmä saamelaisten poronhoitajien hyvinvointia ja voimavaroja käsittelevään tutkimukseen, Ester ja Uuno Kokin rahastosta 100 000 euroa

M.H.Sc. Bijay Shakya ihosyöpien spektroskooppista diagnostiikkaa käsittelevään väitöskirjatyöhön, Terttu ja Raimo Veijalaisen rahastosta 26 000 euroa

LL Anna Terho pakastetun alkion siirrosta alkunsa saaneiden lasten sikiö- ja lapsuudenaikaista kasvua ja terveyttä käsittelevään väitöskirjatyöhön, Pekka ja Jukka-Pekka Lylykarin rahastosta 3 000 euroa

Tiede – Maatalous- ja metsätieteet

FT Karoliina Huusko pelloilla käytettävien maanparannusaineiden mikrobivaikutuksia käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, Alma ja Jussi Jalkasen rahastosta 10 000 euroa

Tiede - Tekniset tieteet

FM Tuomas Frondelius uusia tekoälyä hyödyntäviä mikrotomografiamenetelmiä nivelrikon lääketutkimuksessa käsittelevään väitöskirjatyöhön, Artturi ja Aina Heleniuksen rahastosta 26 000 euroa

Tiede – Yhteiskuntatieteet

KTM Pauliina Haapakoski monimuotoisuutta internetissä julkaistavissa markkinointisisällöissä käsittelevään väitöskirjatyöhön, kaksivuotisen apurahan ensimmäisen vuoden apurahana,

Irma Äärin rahastosta 26 000 euroa

FM Kirsi Korhonen lyhyitä ja kestäviä ruokajärjestelmiä Pohjois-Pohjanmaalla käsittelevään väitöskirjaan 6 500 euroa

M.A. Sara Moqaddamerad liiketoimintamallien innovointia ennakointimenetelmillä käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen, Irma Äärin rahastosta 13 000 euroa

FT Anna Suorsa lasten ja nuorten osallistumista lukemista edistävän uuden tiedon luomisessa käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, Eila ja Yrjö Wirlan rahastosta 30 000 euroa

M.Sc. (Econ) Jialei Yang terveydenhuoltoalan ekosysteemien orkestrointia käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen ja tutkijavierailuun Yhdysvaltoihin, Artturi ja Aina Heleniuksen rahastosta 23 000 euroa

Kaikki yhteensä 26 saajaa, 637 500 euroa

Viimeksi päivitetty: 16.2.2021