Suomen Kulttuurirahaston Pohjois-Pohjanmaan rahastosta apuraha 20 tutkijalle

Suomen Kulttuurirahaston Pohjois-Pohjanmaan rahasto on myöntänyt apurahan 20:lle Oulun yliopiston tutkijalle.
Two persons chatting and smiling with mobile phones in their hands.

Lääket. lis. Tuomas Anttila uusia menetelmiä, lääkkeitä ja merkkiaineita sydäninfarktin hoidossa käsittelevään väitöskirjatyöhön, Marja-Leena ja Seppo Pyhtisen rahastosta 7.500

Ph.D. Priscila Campioni Rodrigues ei-ionisoivien fyysisten kenttien vaikutusta syöpäsoluihin käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, Yleisrahastosta ja Marja-Leena ja Seppo Pyhtisen rahastosta 34.000

M.B.A. Naser Firoozi yksilön toimijuutta tietotaloudessa käsittelevään väitöskirjatyöhön, Irma Äärin nimikkoapurahana, Yleisrahastosta 30.000

Dosentti Janne Ikäheimo ilmalaserkeilausaineistosta tunnistettujen muinaisjäännöskohteiden maastotarkastusten toteuttamiseen, Yleisrahastosta 2.000

Fil. tohtori Riikka Isoaho-Nousiainen oululaista tervahistoriaa käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, Yleisrahastosta ja Aino Soiliksen rahastosta 17.000

Lääket. lis. Hanna Junttila liikunnan talousvaikutuksia käsittelevään väitöskirjatyöhön, Fanny ja Yrjö Similän rahastosta 4.000

Fil. maisteri Anna Kemppi uusia mekanismeja sydämen vajaatoiminnan ja sydänfibroosin taustalla käsittelevään väitöskirjatyöhön, Marja-Leena ja Seppo Pyhtisen rahastosta 15.000

Fil. tohtori Tiina Kuokkanen nuoria naisia 1700-luvun lopun Oulussa käsittelevän tutkimuksen loppuunsaattamiseen, Yleisrahastosta 5.500
Fil. maisteri Nita Mäenpää kansakoululaisten luku- ja kirjoitustaidon opetusta ja kehitystä käsittelevään väitöskirjatyöhön, Oulun ylioppilasrahastosta 30.000

Psykol. maisteri Aino Pirkkala työikäisten muistisairauksien tunnistamista käsittelevään väitöskirjatyöhön, Väinö Tannerin nimikkoapurahana, Yleisrahastosta 7.500

Lääket. lis. Salla Ristioja uniapnean ja ahdistuneisuushäiriön vaikutuksia silmän verkkokalvoon käsittelevään väitöskirjatyöhön, Väinö Tannerin nimikkoapurahana, Yleisrahastosta 7.500

Lääket. lis. Tapio Räihä sisäistä vuorokausirytmiä, työkykyä ja työuria käsittelevään väitöskirjatyöhön, Aino Soiliksen rahastosta 15.000

M.Sc. Maximilian Schrade Kiiminkijoen vesistöalueen ympäristö-DNA:n käyttöä ennallistamisessa, koulutuksessa ja kansalaistieteessä käsittelevään väitöskirjatyöhön, Yleisrahastosta ja Längmanin yrittäjärahastosta 30.000

Hammaslääket. tohtori Paula Tegelberg metabolisten tekijöiden ja parodontiitin yhteyttä käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, Yleisrahastosta 8.500

Lääket. tohtori Anna Terho endometrioositietoisuuden lisäämistä käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, Yleisrahastosta 4.000

Lääket. lis. Paulus Tokola ylä- ja alahengitysteiden hengitystyön mittaamista käsittelevään väitöskirjatyöhön, Aino Soiliksen rahastosta 15.000

Kauppat. maisteri Emmi Wilén temperamenttia, mielenterveyttä ja työmarkkinanäkymiä käsittelevään väitöskirjatyöhön, Irma Äärin nimikkoapurahana, Yleisrahastosta 30.000

M.A. Kristina Vitek lapsuuden salaisia paikkoja käsittelevään väitöskirjatyöhön, Salli ja Kaarlo Merikosken nimikkoapurahana, Yleisrahastosta 30.000

D.Sc. Jialei Yang tekoälyn vaikutusta terveydenhuollon muutokseen käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, Yleisrahastosta 3.000

M.A. Sema Yilmaz pienten nisäkkäiden tafonomista analyysia Itä-Afrikassa käsittelevään väitöskirjatyöhön, Yleisrahastosta 4.000

Viimeksi päivitetty: 17.5.2024