Suomen Kulttuurirahastosta apurahoja Oulun yliopistoon – Sanna Järvelälle tunnustuspalkinto

Suomen Kulttuurirahaston Pohjois-Pohjanmaan rahasto on jakanut apurahoja 18:lle Oulun yliopiston tutkijalle. Tunnustuspalkinnon 15 000 euroa sai oppimisen ja koulutusteknologian tutkija professori Sanna Järvelä pitkästä ja ansiokkaasta työstään Pohjois-Pohjanmaan tieteen hyväksi.

Apurahat ja saajat

M.B.A. Naser Firoozi ihmisen toimintaa yrittäjyysekosysteemissä käsittelevään väitöskirjatyöhön, Kalle Määtän rahastosta 8.000

Fil. maisteri Reetta Hämäläinen laajennettujen fenotyyppien merkitystä käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen, Yleisrahastosta 9.500

Fil. maisteri Anna Kaisanlahti suolistomikrobiomin ekstrasellulaarivesikkelejä kommunikointimekanismina käsittelevään väitöskirjatyöhön, Karl Ivar Rinteen rahastosta 14.000

Lääket. lis. Saana Karttunen rTMS-hoidon vaikuttavuutta masennuksen hoidossa käsittelevään väitöskirjatyöhön, Yleisrahastosta 4.500

Terveystiet. maisteri Sami Kauppinen kolmiulotteista nivelruston pinta-analyysia käsittelevään väitöskirjatyöhön, Yleisrahastosta (14.000) ja Eeva ja Eero Hahtosen rahastosta (14.000) 28.000

Fil. maisteri Outi Korhonen Hailuodon ympäristöhistoriaa käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen, Yleisrahastosta 4.500

Kasvatust. maisteri Tiina Lempinen ylisukupolvisten taakkojen, lapsuuden aikaisten haitallisten kokemusten ja koulumuistojen yhteenkietoutumista käsittelevään väitöskirjatyöhön, Fanny ja Yrjö Similän rahastosta 28.000

Lääket. lis. Matias Leppäaho aivojen sähköhoitoa masennuksessa käsittelevään väitöskirjatyöhön, Yleisrahastosta 7.000

Tekn. tohtori Yang Liu kasvokoodauksen ja luotettavan kiputunnistuksen kehittämistä käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, Yleisrahastosta (8.000) ja Oulun Osuuspankin ulkomaanopintorahastosta (24.000) 32.000

M.Sc. (Tech) Jacqueline Martha Malazarte mikrobiyhteisöjen monimuotoisuutta käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen, Yleisrahastosta 9.500

Fil. maisteri Mikael Manninen vanadiinipitoisten vesiliuosten termodynamiikkaa ja sen sovelluksia käsittelevään väitöskirjatyöhön, Fanny ja Yrjö Similän rahastosta 28.000

Fil. maisteri Annabella Mondino Llermanos tähtitiedettä käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen, Yleisrahastosta 11.500

Fil. maisteri Nita Mäenpää kansakoululasten luku- ja kirjoitustaidon opetusta ja kehitystä käsittelevään väitöskirjatyöhön, Fanny ja Yrjö Similän rahastosta 28.000

Dos. Mika Nevalainen, lääket. tohtori Jyri Järvinen ja fil. tohtori Olli Nykänen uusia lääketieteellisiä magneettikuvaustekniikoita käsittelevään tutkimukseen, maakunnallisena kärkihankkeena, Yleisrahastosta 80.000

Fil. maisteri Veera Pirinen puheen sujumattomuuksia autismikirjon nuorilla aikuisilla käsittelevään väitöskirjatyöhön, Aino Soiliksen rahastosta 28.000

M.B.A. Mohsin Abdur Rehman kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden kokemuksista Pohjois-Pohjanmaan alueella käsittelevän väitöskirjatyön loppuunsaattamiseen, Irma Äärin nimikkoapurahana, Yleisrahastosta 28.000

Arkkitehti Anni Saviaro supistuvien kuntien yhdyskuntasuunnittelua käsittelevään väitöskirjatyöhön, Niilo Ryhdän rahastosta 28.000

Hammaslääket. lis. Elina Väyrynen digitaalisia potilaiden riskinarviointimenetelmiä käsittelevään väitöskirjatyöhön, Aino Soiliksen rahastosta 14.000

Yhteensä 425.500 euroa

Viimeksi päivitetty: 13.5.2023