Suomi tarvitsee myönteisen tulevaisuuskuvan – Kestävyyspaneelilta uudet suositukset

Kestävyyspaneeli esittää 28 tuoretta suositusta, joiden avulla yhteiskuntaamme voidaan muuttaa kestävämmäksi. Siirtyminen kestävään tulevaisuuteen ei ole luopumista vaan siirtymistä uudenlaiseen, mukavampaan, sujuvampaan ja merkityksellisempään elämään.

Kestävyyspaneelin mukaan tulevaisuuden Suomessa on mahdollista elää hyvää, terveellistä ja merkityksellistä elämää, joka aiheuttaa vain pienen ympäristökuormituksen. Kestävyyspaneelin 1.6. julkaistun Myönteinen tulevaisuus Suomelle -raportin mukaan tarvitsemme tulevaisuuskuvan siitä, miltä ekologisesti kestävä ja reilu hyvinvointiyhteiskunta näyttää ja miten siihen päästään.

Tutkitun tiedon valossa luonnonvarojen liikakäyttö, kasvava eriarvoisuus ja ilmastokriisi johtavat väistämättä yhteiskunnalliseen muutokseen. Elämäntapojemme on muututtava nopeasti, emmekä voi jatkaa luonnonvarojen ylikuluttamista entiseen tahtiin. Hallittu muutos on mahdollista kestävyysmurroksen avulla.

”Kestävyysmurroksella tarkoitetaan systeemistä lähestymistapaa, jolla yhteiskunta voi hallitusti ja kokonaisvaltaisesti muuttaa yhteiskunnan rakenteita ja toimintaa kestäväksi. Kestävyysmurroksen avulla voimme saavuttaa ekologisesti kestävän ja reilun hyvinvointiyhteiskunnan”, kertoo Kestävyyspaneelin puheenjohtaja ja Suomen ympäristökeskuksen professori Eeva Furman.

Kestävyyspaneelin mukaan muutos voi toimijoita yhteen tuomalla ruokkia yllättäviäkin innovaatioita mukavamman arjen, vihreän siirtymän ja onnistuneen yritystoiminnan aikaansaamiseksi.

”Kestävään tulevaisuuteen kulkemista ei pitäisi nähdä asioista luopumisena ja hankalien asioiden kimppuna. Päinvastoin se voi johtaa elämän rikastumiseen ja sujuvoittamiseen. Esimerkiksi lihasvoimalla liikkumisella on monia terveyshyötyjä, ja sillä voi olla elämänlaatua parantavia vaikutuksia”, korostaa Kestävyyspaneelin jäsen ja kansanterveystieteen professori Jouni Jaakkola Oulun yliopistosta.

Kestävä tulevaisuus voidaan saavuttaa irtautumalla vanhoista kestämättömistä toimintatavoista. Yksittäiset korjausliikkeet eivät riitä vaan tarvitsemme isoja yhteiskuntaa ravisuttavia muutoksia. Tutkitun tiedon mukaan jatkuvan kasvun tavoittelusta on pyrittävä irti. Erityisesti bruttokansantuotteella mitatun talouskasvun irtikytkentää ympäristökuormituksen kasvusta ei ole käytännössä mahdollista saavuttaa. Tästä syystä tarvitaan uusia hyvinvoinnin mittareita ja irtaumista jatkuvan BKT-kasvun ihanteesta.

Kestävän tulevaisuuden tekemiseen tarvitaan kaikki yhteiskunnan eri toimijat yritystoiminnassa, rahoitusjärjestelmässä, media-alalla, yhteiskunnallisissa palveluissa ja päätöksenteossa sekä yhteisöissä, järjestöissä ja yksilöinä.

Valtionhallinnolla on suuri rooli ohjata yhteiskunnan toimijoita kestävyysmurroksen tekemiseen. Tätä varten Kestävyyspaneelin uusi julkaisu tarjoaa lähes 30 toimenpidesuositusta valtionhallinnolle siitä, kuinka muutosta voidaan edistää.

Kestävyyspaneelin suositukset

Suomen kestävän kehityksen asiantuntijapaneeli (Kestävyyspaneeli) on riippumaton, 10 eri tieteenalaa edustavasta tutkijasta koostuva asiantuntijapaneeli, jonka tehtävänä on edistää kestävän kehityksen mukaista politiikkaa Suomessa. Lisätietoja.

Viimeksi päivitetty: 15.2.2023