SuomiAreena: Kun nuori ryhtyy yrittäjäksi – puhujaesittelyt

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti järjestää jälleen keskustelun SuomiAreenassa, Porissa 27.6.2024. Tällä kertaa aiheena on Z-sukupolven yrittäjyys. Millaisin eväin nuori aloittaa yrittäjän uransa? Mitä pitäisi tehdä, että nuoret saisivat visionsa käyttöön? Mukana keskustelussa ovat musiikkialan palveluja tarjoavan Soundecon yksinyrittäjänä toimiva 24-vuotias Janina Tihinen ja somemarkkinointia tarjoavan Mediaman yrittäjä, 19-vuotias Michael Pietrzyk. Tutkimuksen näkökulmaa aiheeseen tuo kasvun johtamisen, uudistuvan liiketoiminnan ja digitalisaation professori ja johtaja Matti Muhos Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutista. Mukana on myös NYT:in aluetoiminnan johtaja Liisa Tenhunen-Ruotsalainen kertomassa nuorille suunnatuista yrittäjyysohjelmista ja -sparrauksesta. Keskustelun juontaa Petteri Löppönen.
Ylhäällä vasemmalta Janina Tihinen ja Michael Pietrzyk, alhaalla vasemmalta Petteri Löppönen, Liisa Tenhunen-Ruotsalainen ja Matti Muhos
ylhäällä vasemmalta: Janina Tihinen ja Michael Pietrzyk, alhaalla vasemmalta Petteri Löppönen, Liisa Tenhunen-Ruotsalainen ja Matti Muhos

JANINA TIHINEN

Janina Tihinen on 24-vuotias oululainen yrittäjä ja kauppatieteiden opiskelija. Hän on opiskellut myös laulun opettamista Oulun ammattikorkeakoulussa. Hän toimii nyt musiikkialalla keikkailun ja musiikkikoulutoiminnan parissa.

”Vuonna 2018 olin lukion toisella luokalla. Mietin ankarasti, mikä minusta tulisi isona ja mihin lähtisi opiskelemaan. Minua kiinnosti monenlaiset asiat, jonka vuoksi minulle iski valinnanvaikeus. Sen tiesin, että menin opiskelemaan mihin tahansa, musiikki olisi erottamaton osa minua. Aloin pohtimaan, kuinka voisin tehdä musiikkia ammattimaisemmin. Totesin, ettei minua tule kukaan kotoa hakemaan, joten minun oli itse otettava ensimmäiset askeleeni urallani. Tämä johti musiikkialan yrityksen Soundecon perustamiseen”, Janina kertoo.

Janina haki mukaan Oulussa järjestettävään Kesäyrittäjät-kampanjaan, jossa tarjotaan apua ja tukea nuorille yrittäjille sparrauksen ja mentoroinnin muodossa.

”Osallistuin kampanjaan yritysideani kanssa ja sain siitä valtavasti irti. Mentorien ohjauksen ja tuen lisäksi löysin samanhenkisiä ystäviä, joiden kanssa kehitimme yhdessä liikeideoitamme”, Janina kehuu.

Janina perusti Soundecon alun perin harjoittaakseen keikkailua ammattimaisemmin. Vuonna 2019 hän piti ensimmäisen musiikkileirin, jonka jälkeen hän alkoi pitämään kitaratunteja. Nykyisin Soundeco tarjoaa kitara- kosketin-, laulu- ja bänditunteja. Bänditunneissa Janina korostaa yhdessä tekemisen meininkiä ja turvallista tilaa, jossa oppiminen on hauskaa ja innostavaa.

Janina kertoo saaneensa tukea yrittäjyyteen perheeltään ja ystäviltään.

”He muistavat aina kannustaa ja olla mukana villeimmissäkin projekteissa. He ovat olleet mukana matkallani niin keikkayleisössä kuin uusien toimitilojen kuntoon laittamisessakin”, Janina kiittelee.

Janina mielestä suurin haaste nuorelle yrittäjälle voi olla uskoa oman liikeidean kantavuuteen tai omiin kykyihinsä. Hänen mottonsa yrittäjyydessä on: "tärkeintä on näyttää siltä, että tietää mitä tekee." Sen perimmäisenä ajatuksena on, että vaikka epäilisi itseään, on tärkeää tehdä niitä asioita, jotka tuntuvat itsestä tärkeiltä. Kaikkia meitä pelottaa, mutta jos uskaltaa yrittää ja kokeilla omia siipiään, alkaa itsekin pikkuhiljaa uskomaan itseensä ja luottamaan omiin kykyihinsä.


MICHAEL PIETRZYK

Michael Pietrzyk on 19-vuotias vantaalainen. Hän muutti lapsena Suomeen Puolasta, kun isäni sai Suomesta työpaikan. Hän opiskelee tällä hetkellä kone- ja tuotantotekniikkaa Omniassa sekä yrittäjyyttä kansainvälisellä verkkokurssilla. Michael omistaa sosiaalisen median markkinointitoimiston, Mediaman, jonka hän perusti alkusyksystä 2023 kaverinsa kanssa. Mediama auttaa muita yrityksiä saamaan lisää asiakkaita sosiaalisen median platformien kautta. Yritys tekee erilaisia markkinointisisältöjä.

Michaelin mukaan nuorelle yrittäjälle voi olla haaste löytää motivaatiota antaa kaikkeaan yritykseen, ei löydy kurinalaisuutta. Laiskuus voi olla este onnistumiselle.

”Ehkä suurin haaste kuitenkin on löytää asiakkaita. Este voi olla, jos ei kykene lähettämään esimerkiksi sähköpostia asiakkaalle tai mennä tapaamiseen. Se on oikeasti vaikeaa”, Michael sanoo.
Michaelin mielestä yrittäjyys voi tuoda lähemmäs unelmia, mutta pitää olla valmis tekemään paljon työtä kurinalaisesti, nopeasti ja hyvin. Yrityksestä saa paljon, jos siihen panostaa paljon. Yrittäminen voi myös tehdä arjesta joustavampaa.

”Jos nuorilla on vaikka online-yritys, niin he voivat tehdä töitä missä, milloin ja mihin aikaan he haluavat”, Michael kertoo.

Michaelin motto yrittäjyydessä on: ”Early to bed early to rise makes a men young, wealthy and wise.” Koripalloa harrastaneena Michael muistuttaa, että fyysisesti vahva on vahva myös henkisesti. Yrittäjällä pitää Michaelin mukaan olla hyvä kunto.


LIISA TENHUNEN-RUOTSALAINEN

Liisa Tenhunen-Ruotsalainen on Nuorten yrittäjyys ja talous NYT:in aluetoiminnan johtaja. Hänen mielestään suurin haaste nuorelle yrittäjälle voi olla se, että kokemusta ei vielä ole kertynyt tarpeeksi eri liiketoiminnan osa-alueilta, kuten hallinnosta, markkinoinnista ja taloudesta. Tämä voi tehdä päätöksenteosta hankalaa, resurssien hallinnasta vaikeaa ja liiketoiminnan kasvattamisesta haastavaa.

Liisan mukaan yksi tapa selättää tämä haaste on panostaa omaan koulutukseen ja kehittymiseen jatkuvasti. Osallistuminen alan kursseille, seminaareihin, työpajoihin tai esimerkiksi Vuosi yrittäjänä-ohjelmaan voi auttaa hankkimaan tarvittavia taitoja ja tietoa.

”Jatkuva oppiminen ja halu kehittyä ovat avainasemassa nuoren yrittäjän menestyksen kannalta. Vaikka kokemusta voi puuttua aluksi, intohimo, sitoutuminen ja halu oppia lisää voivat auttaa nuorta yrittäjää selättämään haasteet ja menestymään liiketoiminnassaan”, Liisa sanoo.

Lisäksi mentorin tai neuvonantajan hankkiminen on Liisan mukaan erittäin hyödyllistä.

”Mentorilta voi saada arvokkaita neuvoja ja ohjausta liiketoiminnan eri osa-alueilla sekä jakaa kokemuksia ja oppia hänen tekemistään virheistä. Verkostoituminen muiden yrittäjien kanssa on myös tärkeää. Yrittäjät voivat tukea toisiaan, jakaa parhaita vinkkejä ja tarjota vertaistukea vaikeina hetkinä. Yrittäjyyden kautta saa myös hyviä kavereita”, Liisa kertoo.

Asiakkaiden kuunteleminen on Liisan mielestä erityisen tärkeää. Aktiivinen asiakasvuorovaikutus auttaa ymmärtämään paremmin markkinoiden tarpeita ja mahdollisuuksia.

Nuorena yrittäjäksi ryhtyminen tarjoaa ainutlaatuisia mahdollisuuksia kasvuun ja kehitykseen sekä henkilökohtaisella että ammatillisella tasolla. Nuoruus tuo mukanaan innokkuutta, energiaa ja rohkeutta tarttua uusiin haasteisiin ja ideoihin. Nuorella yrittäjällä on myös usein vähemmän vastuita ja sitoumuksia, mikä antaa enemmän joustavuutta ja vapautta keskittyä enemmän liiketoiminnan kehittämiseen.

”Nuorena yrittäjyys tarjoaa taloudellisen edun lisäksi mahdollisuuden toteuttaa omia intohimoja ja luoda jotain merkityksellistä omalla panoksellaan. Nuori yrittäjä voi vaikuttaa positiivisesti ympäröivään yhteisöön luomalla työpaikkoja, tarjoamalla arvoa asiakkaille ja osallistumalla aktiivisesti yhteiskunnallisiin keskusteluihin ja projekteihin”, Liisa sanoo.

”Epäonnistuminen on askel kohti suurempaa onnistumista” ja ”Älä anna periksi” ovat mottoja, jotka Liisa on poiminut nuorilta yrittäjiltä ohjenuoraksi muillekin.

MATTI MUHOS

Matti Muhos on kasvun johtamisen, uudistuvan liiketoiminnan ja digitalisaation professori ja johtaja Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituuttia. Hän toimii jäsenenä myös TEM:in yrittäjyyden neuvottelukunnan jäsenenä, joka on neuvoa-antava elin valtion yrittäjyyteen liittyvissä strategisissa kokonaisuuksissa. Instituutti vastaa tällä hetkellä OKM:n Oulun yliopistolle osoittamasta Mikroyrittäjyyden tutkimuksen ja koulutuksen valtakunnallisesta tehtävästä. Instituutissa toimivat mikroyrittäjyyden, alueelliseen erinomaisuuden ja tulevaisuuden tuotantoteknologioiden tutkimusryhmät.

Matti tekee paraikaa tutkimusta nuorten, z-sukupolveen kuuluvien digistartupyrittäjien kasvunäkemyksistä.

”Z-sukupolvi, eli 1996 jälkeen syntyneet, on tällä hetkellä työelämässä nopeimmin kasvava ikäryhmä. Z-sukupolven yrittäjät tarjoavat ikkunan tulevaisuuteen, koska he haluavat tehdä merkityksellisiä asioita ja rakentavat kestävää tulevaisuutta itselleen ja tuleville sukupolville. Tutkimuksessa haastattelemani yrittäjät pyrkivät ratkaisemaan aikamme suuria ongelmia ja heillä on tiedolliset ja taidolliset valmiudet tehdä se uudella tavalla”, Matti kertoo.

Viimeaikaisten tutkimusten mukaan Suomessa suurin haaste yrittäjyydessä on epäonnistumisen pelko. Myös työelämän rakenteet aiheuttavat haasteita. Työntekijänä työllistyminen on Suomessa normi, jota yhteiskunnan rakenteet tukevat. Matin mielestä työntekijänä toimimisen ja yrittämisen välille olisi tärkeä rakentaa mahdollisuuksien tasa-arvo. Tämän ansiosta yhä useampi nuori uskaltaisi toteuttaa unelmiaan.

”Yrittäjänä nuori voi ratkaista itselleen tärkeitä paikallisia ja globaaleja ongelmia. Tämä tarjoaa merkityksellisen uravaihtoehdon. Nuorena rakennetut verkostot kantavat pitkälle tulevaisuuteen”, Matti sanoo.

Matin motto yrittäjyydessä on: ”Kokeile pois!”

SuomiAreena: Kun nuori ryhtyy yrittäjäksi
torstaina 27.6.2024 klo 17.00 - 17.45
Raatihuoneenpuiston lava, Pori sekä MTV Katsomo
Katso MTVKatsomo striimi ja/tai tallenne täältä.

Lue lisää tapahtumasta

Viimeksi päivitetty: 24.6.2024