Suurhankkeessa selvitetään ympäristön ja terveyden välisiä yhteyksiä

Ihmisten elintavat ja elinympäristöt ovat muuttuneet ajan saatossa. Oulun yliopisto johtaa kansainvälistä hanketta, jossa tutkitaan ympäristön ja elintapojen yhteyksiä kroonisiin aineenvaihdunta- ja verenkiertoelinsairauksiin. Hankkeesta tekee merkittävän aiheen lisäksi sen tutkimusaineiston laajuus: Euroopasta mukana on 11 miljoonaa kansalaista.

Ympäristötekijät, kuten melu- ja ilmansaasteet, rakennettu ympäristö, psykologiset ja sosiaaliset tekijät sekä elintavat yhdessä geneettisten tekijöiden kanssa vaikuttavat ihmisen riskiin sairastua kroonisiin aineenvaihdunta- ja verenkiertoelinsairauksiin, kuten tyypin 2 diabetekseen, sydäntautiin ja ateroskleroosiin.

LongITools-hankkeessa kroonisiin aineenvaihdunta- ja verenkiertoelinsairauksiin liittyvien tekijöiden kehitystä seurataan tutkimusaineistossa syntymästä vanhuuteen. Tavoitteena on tuottaa uusia seuranta- ja ennustusmenetelmiä sekä työkaluja innovatiiviseen terveydenhuoltoon ja hoitokäytäntöihin.

”Kroonisten elintapasairauksien taloudellinen ja sosiaalinen kuorma kasvaa ikääntymisen myötä, mikä lisää terveydenhuollon kustannuksia. Samanaikaisesti elinympäristömme muuttuu. Olemme iloisia tästä rahoituksesta ja valmiita kehittämään tutkimusta ja tuottamaan tuloksia, jotka eivät pelkästään kehitä kroonisia sairauksia ehkäiseviä toimia, vaan voisivat olla ehkäisemässä sosiaaliseen asemaan liittyvää terveydellistä epätasa-arvoa”, sanoo hankkeen johtaja professori Sylvain Sebert Oulun yliopistosta.

LongITools käyttää eksposomista eli niin sanottua kokonaisvaltaista lähestymistapaa, jossa terveyteen liittyviä tekijöitä yhdistetään ympäristötekijöihin ja pyritään määrittelemään sairauteen johtavat tapahtumaketjut ja parhaat ajankohdat toimenpiteille sairastumisriskin vähentämiseksi.

LongITools-projektiin kuuluu 15 tutkimusinstituutiota ja kolme pk-yritystä kahdeksasta Euroopan maasta epidemiologian, genetiikan, epigenetiikan, metabolomiikan, matematiikan, ekonomian, politiikan, elintapojen ja sensoritekniikan aloilta.

LongITools on tammikuussa 2020 alkanut viisivuotinen hanke, jolle EU:n Horizon 2020 -puiteohjelma on myöntänyt lähes 12 000 000 euron rahoituksen. LongITools muodostaa yhdessä yhdeksän muun hankkeen kanssa uuden European Human Exposome Network -verkoston, joka julkistetaan Brysselissä 11. helmikuuta.

LongITools-partnerit:

 • Oulun yliopisto, Suomi (koordinaattori)
 • Ab.Acus, Italia
 • Amsterdam UMC, Hollanti
 • Beta Technology Ltd, Iso-Britannia
 • Chalmers tekniska högskola, Ruotsi
 • CyNexo, Italia
 • Erasmus MC, Hollanti
 • Imperial College London, Iso-Britannia
 • Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM), Ranska
 • Itä-Suomen yliopisto, Suomi
 • Universitair Medisch Centrum Groningen, Hollanti
 • Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", Italia
 • Universitat de Barcelona, Espanja
 • Universiteit Utrecht, Hollanti
 • Universitetet i Oslo, Norway
 • University College London, Iso-Britannia
 • University of Bristol, Iso-Britannia
 • University of Surrey, Iso-Britannia

Kuva: Ympäristötekijät yhdessä geneettisten tekijöiden kanssa vaikuttavat ihmisen riskiin sairastua kroonisiin aineenvaihdunta- ja verenkiertoelinsairauksiin, kuten esimerkiksi tyypin 2 diabetekseen.

Viimeksi päivitetty: 1.12.2021