T27-webinaarista löydettiin suuntia kansainvälisen rahoituksen mahdollisuuksiin yrityksille

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti instituutin ja Oulun ammattikorkeakoulun ”Tuotanto 2027”-hanke ja Pohjois-Pohjanmaan liiton ”Kansainvälinen ja verkostoitunut Pohjois-Pohjanmaa”-hanke järjestävät yhteistyössä maakunnan valmistavalle teollisuudelle ja sitä tukeville TKI-toimijoille tilaisuuksia, joissa tiedotetaan muun muassa tulevista rahoitushauista. Maaliskuun alun yhteistyöwebinaari tarjosi ”Kansainvälisellä rahoituksella buustia automaation ja robotiikan kehitystoimiin” teeman alla monipuolisen tietopaketin tulevista rahoitushauista teknistä näkökulmaa unohtamatta. Tilaisuuden esiintyjäkaartiin kuului kattava joukko eri rahoitushakujen asiantuntijoita, yritysten edustajia sekä automaation ja robotiikan alan asiantuntijoita.
kaksi miestä teollisuushallissa

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti instituutin ja Oulun ammattikorkeakoulun ”Tuotanto 2027”-hanke ja Pohjois-Pohjanmaan liiton ”Kansainvälinen ja verkostoitunut Pohjois-Pohjanmaa”-hanke järjestävät yhteistyössä maakunnan valmistavalle teollisuudelle ja sitä tukeville TKI-toimijoille tilaisuuksia, joissa tiedotetaan muun muassa tulevista rahoitushauista.

Maaliskuun alun yhteistyöwebinaari tarjosi ”Kansainvälisellä rahoituksella buustia automaation ja robotiikan kehitystoimiin” teeman alla monipuolisen tietopaketin tulevista rahoitushauista teknistä näkökulmaa unohtamatta. Tilaisuuden esiintyjäkaartiin kuului kattava joukko eri rahoitushakujen asiantuntijoita, yritysten edustajia sekä automaation ja robotiikan alojen asiantuntijoita.

Hankkeet pitivät ensimmäisen yhteistyöwebinaarinsa syksyllä 2021 aiheesta ”Älykkään erikoistumisen verkostoista tehoa metallien 3D tulostuksen hyödyntämiseen”. Maaliskuussa etäyhteyksin järjestetty toinen webinaari keskittyi uuden rahoituskauden eri rahoitusohjelmien esittelyihin ja mahdollisuuksiin sekä automaation ja robotiikan ajankohtaisiin tuloksiin ja näkökulmiin tutkimuksen ja koulutuksen saralla.

”Tarjolla olevia rahoitusohjelmia on paljon tulevalla rahoituskaudella ja kilpailijoita rahoituksille riittää. Esimerkiksi Horisontti Eurooppa 2021–2027 puiteohjelman kokonaisbudjetti on 95,5 miljardia euroa, joka jaetaan seitsemän vuoden aikana eri aihepiiriin sijoittuvien hakukuulutusten kautta”, kertoi toimitusjohtaja Matti Tikanmäki Probot Oy:stä puheenvuorossaan.

Oululaisella automaatio- ja robotiikka-alan yritys Probot Oy:llä on kokemusta useista EU-rahoitteisista hankkeista ja hankehauista. Tikanmäki nosti esille lisäksi konsortioiden merkityksen lähdettäessä mukaan rahoitushakuihin sekä monivaiheiseen hakuprosessiin panostamisen.

Vesa Rahkolin Oulun Ammattikorkeakoulusta esitteli sähköautomaatio- ja konetekniikan osaston kunnossapitoon liittyvät kOPPI- ja KÄYPI-hankkeet, joissa investoitujen laitteistojen avulla voidaan virtualisoida kunnossapidon tehtävien suunnittelua ja toteuttamista sekä käyttää etäohjelmoitavaa robottihitsaussolua korjaushitsauksessa. Hankkeiden kautta hankittuja laitteistoja hyödynnetään muun muassa kunnossapidon koulutuksessa virtuaalisesti. Yrityslähtöisiä projektit myös dokumentoidaan ja näin tuloksia voidaan hyödyntää koulutuksessa.

Lisää teknistä näkökulmaa sisältöön tarjosi Oulun yliopiston Kerttu Saalasti instituutissa Tulevaisuuden tuotantoteknologiat FMT-tutkimusryhmässä Interreg Nord -rahoitteista High Frequency Inductive Technology for advanced Materials Processing (InTeMP) -hanketta vetävä projektipäällikkö Terho Iso-Junno. InTeMP-projektissa on rakennettu erittäin suorituskykyinen induktiolinjasto teollisuuden ja yliopiston tutkimuksen tarpeisiin. Linjaston ydin on tehokas ja monipuolinen automaatiojärjestelmä, jonka avainominaisuudet linjastossa ovat suorituskyky, laajennettavuus ja etäkäyttö.

Ajankohtaisistarahoitushauista oli kertomassa useampia asiantuntijoita. Esimerkiksi kaskadirahoitukset tarjoavat pk-yrityksille hieman kevyemmän tavan lähteä mukaan EU-rahoitteiseen hankemaailmaan. Kaskadirahoituksessa komission rahoittamat projektit tarjoavat pk-yrityksille rahoitusta tai tukitoimia tavoitteenaan edistää näiden kansainvälistymistä ja kilpailukykyä.

”Business Finlandin ja EU:n komission ylläpitämän ”European Commission funding and tender opportunities” -portaalin lisäksi “Tuotanto 2027 (T27)” -hanke jakaa tietoa eri projektien avoinna olevista rahoitushauista”, kertoi Oulun Ammattikorkeakoulun Tiina Puotinen T27 -hankkeesta.

Lisäksi tulevan rahoituskauden 2021-2027 EU:n eri rahoitusohjelmia olivat esittelemässä Horisontti Eurooppa -ohjelman osalta tutkimusrahoitusasiantuntija Irja Ruokamo Oulun yliopistosta, Interreg Nordic Periphery and Arctic (NPA) -ohjelman kansallinen kontaktihenkilö Paula Mikkola Lapin liitosta sekä Interreg Aurora -ohjelman osalta Anna-Mari Auniola Lapin liitosta.

Oululainen robotiikka-alan yritys Blastman Robotics Oy on ollut mukana muutamassa Horizon Eurooppa rahoitushaussa. Timo Broström Blastman Roboticsilta summasi webinaarin viimeisessä puheenvuorossan, että rahoitushakemuksen tekeminen vaatii aikaa, taitoa sekä konsortion jäseniä, joilla on ennestään kokemusta Horizon hausta. Alan kehitys on nopeaa ja EU- rahoitus on pienelle firmalle erinomainen mahdollisuus tuotekehitystyön kehittämiseen.

”Tuotanto 2027 (T27)” -hanke (hankekoodi A76580) on Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Pohjois-Pohjanmaan liiton rahoittama ja sitä ovat toteuttamassa Oulun yliopiston Kerttu Saalasti instituutin Tulevaisuuden tuotantoteknologiat FMT -tutkimusryhmä sekä Oulun ammattikorkeakoulu. T27 -hanke toteutetaan ajalla 1.1.2021 – 31.12.2022 ja sen budjetti on 240 000 €.

Webinaarin esityksiin ja tallenteisiin voi tutustua tarkemmin tilaisuuden www-sivulla osoitteessa: https://www.oulu.fi/fmt/fi_t27-kanves-2022.html .

Kysy lisää:

Kari Mäntyjärvi, kehityspäällikkö
Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti, Tulevaisuuden tuotantoteknologioiden tutkimusryhmä FMT
Kari.Mantyjarvi@oulu.fi
+358 400843050

Viimeksi päivitetty: 21.4.2022