Tarjolla osuuskauppa Arinan kanssa yritysyhteistyössä opinnäytetyöpaikkoja

Oulun yliopisto ja Osuuskauppa Arina aloittavat yhteistyön opinnäytetyöryhmätoiminnan kehittämiseksi. Monialaiseen opinnäytetyöryhmään valitaan 3-4 opiskelijaa eri tutkinto-ohjelmista.

Tavoitteena on, että jokainen opiskelija toteuttaa opinnäytetyönsä itsenäisesti oman alansa näkökulmasta työskennellen samalla osana monialaista ryhmää. Opiskelijat työstävät Arinan antamia toimeksiantoja ja opinnäytetöiden valmistuttua Arina maksaa jokaiselle opiskelijalle palkkion.

Valituilta opiskelijoilta edellytetään kiinnostusta ja sitoutumista yritysyhteistyössä ja monialaisessa ryhmässä toteutettavaan työskentelyyn. Siihen sisältyy tutustuminen Arinan toimintaan, tapaamiset toimialajohdon tai asiantuntijoiden kanssa sekä yhteistyö ja 4-6 tapaamista ryhmäläisten ja ohjaajien kanssa. Työskentely toteutetaan suomen kielellä vuoden 2021 aikana.

Valittujen opiskelijoiden tulee olla maisteriopintojensa loppuvaiheessa ja pystyä varaamaan aikaa opinnäytetyön tekemiseen ja saattamiseen loppuun annetun aikataulun puitteissa. Kerrothan hakemuksessasi mistä aihepiiristä olisit kiinnostunut ja miten oma opintotaustasi, mahdollinen työkokemuksesi ja kiinnostuksen kohteesi tukevat työssä onnistumista. Opinnäytetyön tarkka otsikko ja näkökulma tulevat muotoutumaan koulutusalasi pohjalta ohjaajasi ja monialaisen opinnäytetyöryhmässä käydyn keskustelun perusteella.

Opinnäytetöiden aihepiirit:

1. Vähittäiskaupan kiinteistöt ja energia: Kaupan ylijäämäenergian hyödyntäminen ja prosessin dokumentointi sekä eri skenaarioiden kuvaaminen.

2. Osuuskaupan taloudellinen arvonluonti: Osuuskauppa taloudellisen hyvinvoinnin tuottajana Oulussa. Millaisia taloudellisia vaikutuksia ja hyötyjä Osuuskauppa tuo alueelle?

3. Lähituotteet valikoimissa Pohjois-Suomessa: Miten lähiruokatuottajien tuotteiden pääseminen valikoimiin tapahtuu, mitä esteitä ja mahdollisuuksia asiaan liittyy? Osuuskauppa lähituotannon jakelukanavana ja yhteistyökumppanina.

4. Kiertotalous ja vastuullinen kuluttaminen: Mitä kierto- ja jakamistalous tarkoittaa vähittäiskaupalle käyttötavarakaupan näkökulmasta? Osuuskaupan rooli asiakasomistajien arjen valinnoissa ja mahdollisten toimintamallien kartoittaminen.

5. Pohjoissuomalaisen asiakasomistajan mielenmaisema: Pohjois-Suomessa asutaan sekä kaupunki- että maaseutuympäristössä. Miten eri alueilla asuvat asiakasomistajat kokevat hyötyvänsä osuuskaupasta? Nykytilasta asiakastietoa ja data-analytiikkaa, lisäksi tietoa tulevaisuuden kehittämistoiveista ja mahdollisuuksista.

Yhteyshenkilöinä monialaisessa Arinan kanssa toteutettavassa opinnäytetyöryhmässä tulevat toimimaan henkilöstöjohtaja Minna Salonen Osuuskauppa Arinasta ja professori Pauliina Ulkuniemi Oulun yliopiston kauppakorkeakoulusta. Lähetäthän CV:si ja hakukirjeesi sähköpostitse osoitteeseen career@oulu.fi 14.3.2021 mennessä. Valituille opiskelijoille ilmoitetaan maaliskuun loppupuolella ja työskentely käynnistyy huhtikuussa.

Viimeksi päivitetty: 25.3.2021