Tauno Tönningin säätiöltä tukea Oulun yliopiston väitöstutkimuksiin

Tauno Tönningin säätiö on myöntänyt apurahoja Oulun yliopiston väitöskirjatutkimukseen.

Abdalhafez Islam, M.Sc. Economics, 5000 €

Tutkimus synnynnäisten halujen vaikutuksesta riskinsietokykyyn ja aikadiskonttaukseen: Käyttäytymis- ja neurotieteellinen tutkimus,

Abolpour Milad, M.Sc., 5000 €

Usean käyttäjän tiedonhaku 6G-verkossa,

Aho Niko, DI, 4000 €

Vetyhaurausilmiöt ja niiden lieventäminen uuden sukupolven kehittyneissä suurlujuusteräksissä

Albeltagi Ahmed, M.Sc., 5000 €

Venytettävien ja itsekorjaantuvien funktionaalisten materiaalien suunnittelu puettaviin anturiteknologioihin,

Breukers Leonard, KTM, 5000 €

Yritysvastuuraportoinnin kehitys: visuaalisesta legitimoidinnasta talousjohdon työkaluksi,

Eldeeb Eslam, M.Sc., 5000 €

Koneoppiminen konetyyppiseen viestintään: Ennakoivasta allokoinnista luotettaviin järjestelmiin,

Ghaffari Amirhossein, M.Sc., 4000 €

Miltä terve tulevaisuuden kaupunki tuntuu?,

Harjukelo Ville, DI, 4000 €

Mikrorakenteen vaikutus kolmannen sukupolven fossiilivapaiden suurlujuusterästen mekaanisiin ominaisuuksiin nopeutetussa muodonmuutoksessa,

Ihalapathirana Anusha, M.Sc. Engineering, 4000 €

Selitettävän tekoälyn integrointi yksilölliseen lääketieteeseen ja kliinisen päätöksenteon tukemiseen reaalimaailman datan avulla,

Ikäheimo Eero, DI, 4000 €

Vaihtoehtoiset voimalinjat raskaassa tieliikenteessä,

Karasu Taha, M.Sc. Engineering, 4000 €

Strateginen ennustaminen maatalouden logistiikassa: maatalouden toimitusketjujen tehokkuuden parantaminen,

Kauppinen Laura, DI, 5000 €

Modulaarisuus teollisessa rakentamisessa,

Kesti Vili, DI, 4000 €

Mikrorakenteen vaikutus modernien terästen muovattavuuteen

Kivijakola Juuso, DI, 4000 €

Kiertotalouden liiketoimintaekosysteemit ja kiertotalouden alueellinen kehittäminen

Kong Di, M.Sc., 4000 €

Nestepohjainen uudelleen konfiguroitava heijastinlevy Sub-TeraHertz 6G -viestintään

Korhonen Minja, FM, 4000 €

Biopohjaisten ja teollisuuden sivuvirroista valmistettujen adsorbenttimateriaalien regenerointi, regenerointiliuoksen ja käytetyn adsorbentin hyödyntäminen

Kotilainen Tuomas, DI, 5000 €

Digitaaliset kaksoset rakennusteollisuudessa

Kunwar Pukar Jung, M.Sc., 4000 €

Tuotteistamisen ja liiketoimintamallin vuorovaikutus kestävien innovaatioiden edistämisessä – kohti kestävää uusien tuotteiden kehitystä

Kälkäjä Salla, FM, 5000 €

Koivun sahanpurun mikroaalto-/ultraääniavusteinen fraktiointi ja fraktioiden konversio peruskemikaaleiksi vedellisissä syväeutektisissa liuottimissa

Kärkkäinen Kimmo, DI, 4000 €

Särön sulkeutumisen numeerinen mallintaminen ja vaikutus väsymisrajaan

Köpman Juhoantti, DI, 4000 €

Kiertotalouden menetelmien implementointi tuotesuunnittelussa ja -kehityksessä

Lage Manuel, Computer Science Engineer, 4000 €

Multimodaalinen havainnointi ihmisen seurannassa ja avustetussa asumisessa

Laitinen Tiina, DI, 4000 €

Metanolin puhdistus, talteenotto ja hyötykäyttö sellu- ja paperiteollisuudessa

Laukka Eetu, DI, 4000 €

Liikkumisen parantaminen virtuaalitodellisuudessa sekä etäläsnäolo sovelluksissa illuusioiden avulla

Li Junhao, M.Sc. Engineering, 5000 €

LLM:n hyödyntäminen oppimiskokemuksen parantamiseksi tulevassa koulutuksessa

Ma Mengyuan, M.Sc., 5000 €

Energiatehokkaat lähetinvastaanottimet terahertsitaajuusalueen tietoliikenteessä

Martínez Rosabal Osmel, M.Sc., 5000 €

Kestävä langaton energiansiirto massiiviseen esineiden internetiin

Norrena Julius, DI, 4000 €

Teräksen jatkuvavalun ilmiöperusteinen ja datapohjainen laadunennustus koneoppimisen keinoin

Pahnila Mika, DI, 4000 €

Biohiili ja sen ominaisuuksien muokkaaminen pyrometallurgisia sovelluksia varten

Pakaslahti Marko, DI, 4000 €

Integroitu lähetin-vastaanotinpari optiseen kuvantamiseen.

Pokka Aki-Petteri, DI, 4000 €

Ultralujien terästen särmättävyys

Pöyhtäri Sonja, DI, 5000 €

Nikkeli- ja kobolttiyhdisteiden vetypelkistyksen kinetiikka

Raitamaa Lauri, FM, 5000 €

Analyysimenetelmien kehittäminen MREG-sekvensille fysiologisten prosessien tutkimiseen aivoissa

Rantala Venla, FM, 4000 €

Kierrätetyn grafiitin ja luonnongrafiitin ekologisesti kestävä puhdistaminen akkukäyttöä varten

Ruiz-Guirola David, M.Sc., 4000 €

Energiatehokkaat koneoppimekanismit mahdollistavat kestävän esineiden Internetin

Salmenkylä Tellu, Ph.L., B.Sc. Engineering, 4000 €

Synteettisen ja biologisen verkkomateriaalin käytön kustannusvaikuttavuus peräsuolisyöpäleikkauksessa

Sebastian Priyanka, M.Sc. Economics, 4000 €

Oppimistilojen evoluutio: Kulttuurien välinen tutkimus tekoälyn, VR:n, robottien ja 6G:n käyttöönotosta tulevissa kouluissa

Shahid Hafiz Faheem, M.Sc. Computer science, 4000 €

Energiatietoinen IoT-sovellusten ja palvelujen orkestrointi kolmitasoisessa 6G-reunalaskenta-arkkitehtuurissa

Shekar Vinay, M.Sc. Engineering, 4000 €

Aurinkoenergian energia- ja kustannustehokas tuotanto arktisissa ympäristöolosuhteissa

Silvo Jonna, Arkkitehti, DI, 4000 €

Käytön jälkien hyväksyttävyys luonnollisen näköisissä kuusi- ja mäntymassiivipuulattioissa 2000-luvun kirkkoarkkitehtuurissa Suomessa

Sotamaa Tero, DI, 5000 €

Kestävän menestyksen edellytyksiä organisaatioissa - Resilienssi, riskienhallinta ja ketterä strategiatyöskentely pk-yrityksissä.

Tabeshfar Mohadeseh, M.Sc. Materials Engineering, 5000 €

Lyijypitoisten pietsokeraamien kierrättäminen oksidi-halidi -upside-down -komposiittien valmistusmenetelmää käyttäen

Tarvainen Laura, FM, 4000 €

Mikrobi-sähkökemiallisella teknologialla (MET) rakennettu kosteikko yhdyskuntajäteveden käsittelyssä

Tesfamariam Axumawit, M.Sc. Engineering, 4000 €

Jäteveden keräysjärjestelmien saneeraus kylmässä ilmastossa: tapaustutkimus Oulusta

Truong Tuan, M.Sc., 4000 €

Jätteenpolton tuhkien hyödyntäminen sekundaarisena raaka-aineena: metallien talteenotto ja mineraalijakeen hyödyntäminen sementtimäisenä sideaineena.

Tulokas Maarit, DI, 4000 €

Projektikulttuurin kehittäminen yhteistoiminnallisissa sairaalarakennushankkeissa

Vaara Niklas, DI, 4000 €

Säteenseuranta radiokanavan karakterisointiin konenäköpohjaisilla 3D-malleilla

Varanka Tuomas, DI, 5000 €

Kasvojen hienovaraisten yksityiskohtien havainnollistaminen tekoälyllä

Wang Mengru, M.Sc., 5000 €

Basic psychology Semantiikkaan perustuvien menetelmien käyttö luovien ideoiden luomisen seurantaan ja laajentamiseen suunnittelussa’

Weerasinghe Nisita, M.Sc. Engineering, 5000 €

Lohkoketju-pohjainen palvelutasosopimus (SLA) hallinta luottamuksen tehostettu ja läpinäkyvyyden saavuttamiseksi 5G-verkon viipaloinnissa

Wilén Emmi, KTM, 5000 €

Temperamentti, mielenterveys ja työmarkkinatulemat

Ylönen Maiju, FM, 4000 €

Lumen monitoroinnin digitalisointi boreaalisissa ympäristöissä valuma-alueen mittakaavassa

Viimeksi päivitetty: 30.4.2024