Täydennä opintojasi Digitaalisen kaupan opintokokonaisuudella

Viiden suomalaisen yliopiston yhteistyönä toteuttama Digitaalisen kaupan verkko-opintokokonaisuus käynnistyy kolmatta kertaa syksyllä 2023. Opintokokonaisuus sopii sivuaineeksi kaupan alasta kiinnostuneille eri alojen opiskelijoille. Kaupan ala on merkittävä työllistäjä ja keskeinen elinkeinoelämän toimiala Suomessa. Se tarjoaa monipuolisia työtehtäviä eri alojen opiskelijoille, etenkin yhä kasvavan digitalisoitumisen myötä.

Verkko-opintoina toteutettava Digitaalisen kaupan opintokokonaisuus (27–39 op) kehitettiin vahvistamaan suomalaista kaupan alan osaamista. Opintokokonaisuus tarjoaa kokonaiskuvan digitaalisesta kaupasta ja kaupan toimialan merkittävästä murroksesta. Opintojaksoilla perehdytään digitaaliseen kauppaan kokonaisvaltaisesti hankinnasta ja logistiikasta asiakkaiden käyttäytymiseen, brändiin ja digitaaliseen markkinointiin.

Verkko-opintokokonaisuus mahdollistaa joustavan opiskelun monitieteisessä ja yliopistojen rajat ylittävässä ympäristössä. Se on tarkoitettu mukana olevien viiden yliopiston (Jyväskylän, Oulun, Tampereen ja Itä-Suomen yliopistot sekä LUT yliopisto) tutkinto-opiskelijoille sekä avoimen yliopiston kautta osaamistaan täydentäville kaupan alan ammattilaisille. Kokonaisuutta koordinoi Kaupan liitto.

Ilmoittautuminen kokonaisuuden opintojaksoille on alkanut 1.8. ja ensimmäinen LUT yliopiston toteuttama opintojakso käynnistyy jo 4.9. Lue tarkemmin opintojaksoista ja ilmoittautumisesta digitaalinenkauppa.fi-sivustolla. Tutustu myös sivustolta löytyviin opiskelijatarinoihin ja blogikirjoituksiin.

Lisätietoja kokonaisuudesta antaa Oulun yliopiston opintojakson vastuuopettaja Timo Pohjosenperä, timo.pohjosenpera (at) oulu.fi.

Viimeksi päivitetty: 21.8.2023