Tekniikan tohtori Antti Järvenpäälle on myönnetty dosentin arvo

Tekniikan tohtori Antti Järvenpää sai 3.6.2024 dosentin arvon (Lisäävä valmistus/ Additive Manufacturing) Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston LUTin LUT School of Energy Systems tiedekuntaan ajalle 1.6.2024 – 31.5.2029.
Antti Järvenpää

Antti Järvenpää toimii tällä hetkellä tutkimusjohtajana Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Tulevaisuuden tuotantoteknologiat (FMT) -ryhmässä. Hän tekee Oulun yliopistossa tuotantotekniikan tutkimusta tulevaisuuden valmistustekniikoiden hyödyntämiseksi teollisissa sovelluksissa.

Tutkimuksessa keskitytään metallisten materiaalien hyvien materiaaliominaisuuksien viemiseen lopputuotteen ylivoimatekijöiksi uusimpia valmistustekniikoita kuten lisäävää valmistusta tai induktiokuumennusta hyödyntäen.

Tarkastelussa ovat:
1) Materiaalin laadun optimointi lisäävässä valmistuksessa: Perinteisesti lopputuotteen valmistaja on toimittanut asiakkaalle tehtaan ainestodistuksen osoittamaan käytetyn materiaalin laadun, mutta lisäävässä valmistuksessa materiaalin laatu määräytyy lopputuotteen valmistusprosessin yhteydessä. Tutkimuksella pyritään luomaan ne suuntaviivat, millä palveluntarjoajat voivat tuottaa hallittua laatua lisäävällä valmistuksella.

2) Erikoislämpökäsittelyt: Induktioon perustuva nopea kuumennustekniikka on yksi osa tulevaisuuden vihreää terästeollisuutta, mutta ympäristönäkökulmien lisäksi tekniikkaa mahdollistaa materiaalien ja rakenteiden kehityksen entistä suorituskykyisemmiksi. Tutkimuksessa keskitytään uusien sovellusten kehittämiseen materiaaliominaisuuksien sekä prosessien yksinkertaistamisen näkökulmista.

Materiaalipohjaisen terästutkimuksen osaamista jakamaan

Antti Järvenpään dosentuuri syventää Oulun yliopiston ja LUT:in ennestään tiivistä yhteistyötä terästutkimuksen ja tuotantotekniikan saralla. Yhteistyö käsittää opetuksellisia tehtäviä sekä syventää strategista tutkimusyhteistyötä mahdollistamalla pidemmän aikavälin kehitysyhteistyön.

”Olen luennoinut LUT:ssa vuosittain erilaisissa tilaisuuksissa ja dosentuurin myötä luennot rutinoituvat osaksi LUT:in kurssikokonaisuuksia. Tavoitteena tässä on tuoda LUT:in kursseille syvällisempää materiaalitekniikan näkökulmaa Oulun yliopiston vahvuusalueelta”, Järvenpää kertoo.

Tunnustus perusteellisesta osaamisesta

Yliopistolain 89 §:n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön ja hyvä opetustaito. Antti Järvenpään on riippumattomien lausuntojen vahvistamana osoitettu täyttävän dosentin arvon myöntämiselle asetetut vaatimukset.

”Onnittelen Antti Järvenpäätä lämpimästi dosentin arvon saavuttamisesta. Haluan myös kiittää Lappeenrannan–Lahden teknillistä yliopistoa arvon myöntämisestä. Dosentin arvo on merkittävä askel eteenpäin tutkijan uralla ja se mahdollistaa mm. lisensiaatintöiden sekä väitöskirjojen itsenäisen ohjaamisen. Lisäksi esimerkiksi Suomen Akatemian konsortion johtajan ja työpaketin vastuullisen tutkijan tulee olla tohtori ja vähintään dosentin tasoinen tutkija. On hienoa, Antti Järvenpää on saavuttanut tämän tärkeän etapin”, sanoo professori, johtaja Matti Muhos Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutista.

”Dosentuuri on yksi vaihe tutkijan urapolulla vahvistamassa henkilökohtaista urakehitystä sekä organisaatiotasolla tutkimusryhmien välistä yhteistyötä. Koska dosentuuri antaa oikeuden väitöstöiden ohjaamiseen, vastuuni tulee lisääntymään myös tohtorikoulutuksessa”, Järvenpää sanoo.

Viimeksi päivitetty: 13.6.2024