Teknillisessä tiedekunnassa ja jatkuvassa koulutuksessa alkavat muutosneuvottelut

Muutosneuvotteluiden piirissä on yhteensä 90 työntekijää.
Empty corridor in Linnanmaa campus.

Oulun yliopiston hallitus on kokouksessaan 17.4.2023 päättänyt aloittaa yhteistoimintalain tarkoittamat muutosneuvottelut Oulun yliopiston teknillisessä tiedekunnassa taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla.

Muutosneuvottelut kohdistuvat kaivannaisalan (Oulu Mining School) ja ympäristö- ja kemiantekniikan (ECE) tutkimusyksiköihin sekä tiedekunnan työpajaan ja hallintoon.

Tavoiteltava kustannussäästö on noin 700 000 euroa vuosittain. Toimenpiteet voivat johtaa arviolta enintään 13 henkilön työsuhteen irtisanomiseen. Ne voivat kohdistua sekä opetus- ja tutkimushenkilöstöön että muuhun henkilöstöön. Muutosneuvotteluiden piirissä on 38 henkilöä.

Samassa kokouksessa päätettiin muutosneuvotteluiden aloittamisesta myös yliopiston jatkuvan oppimisen toimintaan liittyvissä palveluyksiköissä tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla. Neuvotteluiden piirissä on toimintoja yliopiston Täydentävien opintojen keskuksesta sekä koulutuspalveluista.

Toiminnan tehostamisella tavoitellaan vuositasolla 500 000 euron tulosparannusta vuoden 2024 loppuun mennessä. Alustavan arvion mukaan toimenpiteet voivat johtaa enintään 20 henkilön työsuhteen irtisanomiseen. Muutosneuvottelujen piirissä oleva henkilömäärä on arviolta enintään 52.

Yhteistoimintalain mahdollistamia toimia ovat työsuhteiden irtisanominen, lomauttaminen, osa-aikaistaminen tai työsopimuksen ehtojen muuttaminen.

Vuoden 2022 tilinpäätös reilusti tappiollinen

Yliopiston hallitus hyväksyi Oulun yliopiston ja yliopistokonsernin tilinpäätöksen, jonka mukaan yliopiston tulos oli vuonna 2022 lähes 38 miljoonaa euroa tappiollinen. Yliopiston tilinpäätös ja toimintakertomus julkaistaan yliopistolain mukaisesti sen jälkeen, kun yliopistokollegio on vahvistanut tilinpäätöksen.

Lisäksi hallitus katselmoi yliopiston pitkän aikavälin toiminta- ja taloussuunnitelmaa (PTS), jonka tavoitteena on koota tiedekuntien ja yksiköiden suunnitelmat viideksi vuodeksi eteenpäin.

Viimeksi päivitetty: 19.4.2023