Teknologiateollisuudelta merkittävä lahjoitus Oulun yliopistolle

Teknologiateollisuus ry lahjoittaa 100 000 euroa Oulun yliopistolle. Teknologiateollisuuden yrittäjyyden ja osaamisen johtajan Laura Juvosen mukaan korkeakoulutukseen perustuva osaaminen ja yliopistojen ja yritysten yhteistyö ovat avaintekijöitä kestävän kasvun mahdollistamisessa.

”Haluamme kannustaa yliopistoja ottamaan vahvasti vastuuta Suomen tulevaisuuden rakentamisesta. Siihen tarvitaan tavoitteellista yhteistyötä – niin yliopistoilta keskenään kuin pitkäjänteisiä kumppanuuksia yritysten kanssa”, Juvonen kertoo.

Oulun yliopiston rehtori Jouko Niinimäki iloitsee lahjoituksesta ja korostaa Oulun yliopiston erityisen vahvuuden olevan tuoda tiede ja yhteiskunnan toimijat lähemmäksi toisiaan. Oulun alueelle on kasvanut koko pohjoisimman Euroopan merkittävin tutkimus- ja innovaatiokeskittymä. Tiivis yhteistyö yritysten kanssa vahvistaa paitsi alueen, myös koko Suomen elinvoimaisuutta.

”Olemme erittäin kiitollisia tästä lahjoituksesta. Teknologiateollisuus ja sen jäsenyritykset ovat keskeisiä yhteistyökumppaneitamme. Haluamme tutkimustulostemme olevan aktiivisessa käytössä ja korkeakoulutuksemme tuottaa osaajia muuttuvan työelämän tarpeisiin. Vuorovaikutus työelämätoimijoiden kanssa edistää tutkinnon suorittaneiden työllistymistä ja työuran aikaista osaamisen uudistamista jatkuvan oppimisen kautta”, toteaa Niinimäki.

Kaikkiaan Teknologiateollisuus ry tukee kymmentä yliopistoa yhteensä miljoonalla eurolla. Lahjoituksen taustalla on Sitran vastinrahoitus, joka kasvattaa merkittävästi lahjoitusten vaikuttavuutta. Sitra pääomittaa yliopistoja yhteensä 67 miljoonalla eurolla niiden 30.6.2022 mennessä keräämän yksityisen pääoman perusteella. Oulun yliopisto on aloittanut varainhankintakampanjan yksityisen pääoman keräämiseksi ja vastinrahan maksimoimiseksi. Yliopisto ohjaa lahjoitusvaroja strategiansa mukaisiin toimiin, joilla vahvistetaan tieteellistä profiilia sekä lisätään tutkimuksen tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta muun muassa huippurekrytointien ja uusien tutkimusavauksien myötä.

Viimeksi päivitetty: 15.3.2021