Teräsosaajat solmivat strategisen kumppanuussopimuksen

SSAB ja Oulun yliopisto ovat solmineet strategisen kumppanuussopimuksen. Sopimus kattaa yhteistyön terästutkimuksen, koulutuksen ja liiketoiminnan kehittämisen aloilla. Yhteistyön yhtenä tavoitteena on myös vastata globaaliin ilmastonmuutokseen.
Teräs

Sopimuksen tavoitteena on edistää osapuolten keskinäistä strategista kumppanuutta ja yhteistyötä erityisesti prosessimetallurgiassa ja materiaalitutkimuksessa, kestävän tuotantoteknologian kehittämisessä sekä digitalisaation hyödyntämistä liiketoiminnassa ja tutkimuksessa.

Tutkimus- ja koulutusyhteistyöllä tähdätään strategisen osaamisen kehittämiseen suomalaisessa metallintuotantoteollisuudessa. Tutkimusyhteistyön puitteissa toteutettavat hankkeet voivat olla kahdenvälisiä tai ne voidaan toteuttaa yhdessä kolmansien osapuolten kanssa. Yhteistutkimuksiin käytetään kotimaisia ja EU:n rahoitusinstrumentteja.

SSAB on maailmanlaajuisesti toimiva erikoisterästuotteiden valmistaja. Oulun yliopiston Terästutkimuskeskus CASR on Suomen johtava erikoislujan teräksen ja kestävän prosessitekniikan kehittämiseen keskittynyt sadan hengen tutkimusyksikkö.

”SSAB:n Raahen terästehtaalla on edessään historiansa suurimmat muutokset. Fossiilivapaaseen terästuotantoon siirtyminen merkitsee luopumista perinteisestä kivihiileen perustuvasta masuuniteknologiasta. Strategian pohjana ovat kestävät ja lujat teräkset, joiden kehittämistä jatketaan Raahessa tarmolla. Kumppanuussopimuksella Oulun yliopiston kanssa SSAB varmistaa, että tarvittavaa osaamista erityisesti metallurgian ja materiaalitekniikan alueella on saatavilla. Oulun yliopiston kanssa tehtyä luontevaa yhteistyötä haluamme jatkaa pitkäjänteisesti”, sanoo prosessikehityspäällikkö Jarmo Lilja SSAB:n Raahen terästehtaalta.

”Oulun yliopistolla on jo kymmenien vuosien perinteet tutkimusyhteistyöstä SSAB:n (ja aiemmin Rautaruukin) kanssa. Yhteistyöllä etsitään ja tutkitaan ratkaisuja teolliseen murrokseen ja teollisuuden arvoketjujen kehittämiseen sekä luodaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia”, sanoo Oulun yliopiston yhteistyösuhteista vastaava vararehtori Arto Maaninen.

”SSAB tähtää fossiilivapaan terästuotannon teollistamisen vallankumoukseen, johon tarvitaan muun muassa korkeatasoista tutkimusta ja innovointia sekä monitieteellistä ja monialaista yhteistyötä. Uudella kumppanuussopimuksella pystymme vastaamaan entistä paremmin sekä SSAB:n tarpeisiin ja yhdessä globaaliin ilmastonmuutokseen.”

Viimeksi päivitetty: 29.4.2021