Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan elektroniikan ja tietoliikenteen tutkinto-ohjelmille myönnettiin tekniikan alan EUR-ACE-akkreditointi

Oulun yliopiston tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan elektroniikan ja tietoliikenteen tutkinto-ohjelmille on myönnetty tekniikan alan EUR-ACE-akkreditoinnit. Akkreditoinnit myönsi Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi). Akkreditoinnit ovat voimassa kuusi vuotta 8.9.2029 saakka.

EUR-ACE on arvostettu eurooppalainen tekniikan ohjelmien akkreditointi, joka perustuu European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE) -järjestön ylläpitämään European Accredited Engineer (EUR-ACE) -standardiin. Akkreditoinnin tavoitteena on tukea laadun kehittämistä tekniikan alan tutkinto-ohjelmissa ja lisätä suomalaisten tekniikan alan korkeakoulututkintojen kansainvälistä vertailtavuutta ja tunnustamista työelämässä.

Tiedekunnan dekaani Jukka Riekki onnittelee tutkinto-ohjelmia. ”Tiedekunnassa on viime vuosina lisätty aloituspaikkoja reilusti, jotta kasvavaan ICT-osaajien kysyntään pystyttäisiin vastaamaan. Tämä akkreditointi osoittaa elektroniikan ja tietoliikenteen tutkinto-ohjelmien laadun potentiaalisille uusille opiskelijoille ja toivottavasti auttaa kasvattamaan näistä ohjelmista valmistuvien diplomi-insinöörien lukumäärää.”

Akkreditointi sisälsi tekniikan kandidaatin tutkintoon johtavan Elektroniikan ja Tietoliikennetekniikan tutkinto-ohjelman sekä diplomi-insinöörin tutkintoon johtavan Elektroniikan ja Tietoliikennetekniikan tutkinto-ohjelman. Lisäksi mukana oli kaksi englannin kielellä toteutettavaa DI-tutkintoon johtavaa tutkinto-ohjelmaa, Electronics sekä Wireless Communications Engineering.

”Akkreditointiprosessi perustui kahdelle tukijalalle; itsearviointiraportille sekä arviointiryhmän kahden päivän vierailulle. Itsearviointiraporttia tuottaessa pääsimme positiivisesti yllättymään kuinka laaja-alaisesti opettajat ja tutkijat arvostavat opetusta ja haluavat panostaa laadukkaaseen opetukseen. Arviointiryhmän vierailuun kuului haastatteluja, opetusdemoja sekä tutustumista opetustiloihin. Kokonaisuudessaan haastatteluihin osallistui aktiivisesti noin seitsemänkymmentä henkilöä yliopiston henkilökunnasta ja opiskelijoista sekä tutkinto-ohjelman sidosryhmistä kuten yrityksistä ja tutkinto-ohjelman alumneista,” kertoo tutkinto-ohjelmien tutkinto-ohjelmavastaava Jari Hannu.

”Prosessin aikana löysimme vahvuutemme sekä tietenkin kohteet, joihin panostamme jatkossa vielä enemmän, mikä olikin prosessin tärkeimpiä tavoitteita.”

Arvioitujen koulutusten vahvuuksina nähtiin muun muassa laaja työelämäyhteistyö sekä opetuksen resurssointi. Esimerkiksi opettajatuutorijärjestelmä, jossa jokaisella opiskelijalla on oma opettajatuutori, sai kiitosta, kuten myös monipuoliset opetuksen ja arvioinnin menetelmät sekä oppimisympäristöt. Kehittämiskohteiksi akkreditointiryhmä nosti opintojen keskeyttämisen vähentämisen sekä kandidaattiohjelman aseman vahvistamisen omana tutkinto-ohjelmanaan.

Tiedekunnan koulutusdekaani Jari Iinatti pitää tulosta erinomaisena. EUR-ACE-akkreditointi kertoo tutkinto-ohjelman pitkäaikaisen ja johdonmukaisen kehittämisen niin laadun kuin sisällön puolesta toimivan.

”Tästä suuri kiitos ohjelmasta vastaaville ja kaikille sen toteuttamiseen osallistuville. Olen iloinen, että ulkoisen akkreditoinnin päänavaus on nyt tehty ja voimme jatkossa laajentaa samantyyppistä prosessia tiedekunnan muihinkin koulusaloihin, sillä laadunvarmentaminen ulkoisen akkreditoinnin kautta tuo suurta lisäarvoa. Tiedekunnassa onkin viime vuosina satsattu strategisesti koulutuksen kehittämiseen.”

Oulun yliopisto oli mukana Karvin pilotissa, jossa kehitetään kansainvälisen EUR-ACE-standardin soveltamista suomalaisten yliopistojen tarjoamien tekniikan alan tutkinto-ohjelmien akkreditointiin. Karvi on toteuttanut tekniikan alan EUR-ACE-akkreditointeja suomalaisissa ammattikorkeakouluissa vuodesta 2014 alkaen.

Loppuraportin sekä Karvin tiedotteen voi lukea Karvin sivuilta.

Viimeksi päivitetty: 15.9.2023