Tiina Rajala, Tua Huomo, Pertti Korhonen ja Janne Saarikivi valittiin Oulun yliopiston hallitukseen

Oulun yliopiston kollegio on valinnut neljä uutta jäsentä Oulun yliopiston hallitukseen. Pohjois-Pohjanmaan liiton kehitysjohtaja Tiina Rajala valittiin kaudelle 5.9.2023–31.12.2025. VTT:n Tulevaisuuden tuotteet ja materiaalit -liiketoiminta-alueen johtaja Tua Huomo, Fintrafficin toimitusjohtaja Pertti Korhonen sekä kielitieteilijä, tietokirjailija Janne Saarikivi puolestaan kaudelle 1.1.2024–31.12.2025. Yliopistonkollegio päätti asiasta 31.5.2023. Päätös syntyi äänin 13–8.

Oulun yliopiston hallituksen yhdestätoista jäsenestä viisi tulee yliopistoyhteisön ulkopuolelta. Uudet jäsenet korvaavat väistyvät jäsenet. Tutkimusjohtaja Anna Rotkirchin toimikausi päättyy 4.9.2023 ja Juhani Damskin, Liisa Jaakonsaaren ja Kalervo Väänäsen toimikaudet päättyvät 31.12.2023. Nykyisistä viidestä jäsenestä hallituksessa jatkaa 31.12.2025 saakka Mikko Ayub. Hallituksen puheenjohtaja valitaan ulkopuolisista jäsenistä.

”Yliopistokollegio tarkasteli päätöksenteossaan hallitusta kokonaisuutena ja sitä, että hallituksen jäsenet edustavat toisiaan täydentävää asiantuntemusta. Olen erittäin luottavainen, että saimme hallitukseen jäseniä, jotka ovat sitoutuneet Oulun yliopiston kehityksen edistämiseen ja tuntevat myös Pohjois-Suomen erityiskysymyksiä. Toivotan heille menestystä vaativaan hallitustehtävään”, sanoo kollegion puheenjohtaja Helka-Liisa Hentilä.

Yliopistolain mukaan ulkopuolisten jäsenten tulee edustaa monipuolisesti yhteiskuntaelämän ja yliopiston toimialaan kuuluvien tieteiden tai taiteiden asiantuntemusta.

HTM Tiina Rajala on työskennellyt vuodesta 2014 lähtien Pohjois-Pohjanmaan liiton kehitysjohtajana. Hän on toiminut aiemmin Työterveyslaitoksen aluejohtajana sekä Tekesin teknologia-asiantuntijan tehtävässä. Hänellä on aiempaa työkokemusta myös kansainvälisestä liiketoiminnasta ja Vaasan yliopistosta, jonka alumni hän on.

FT, MBA Tua Huomo on toiminut VTT:n Tulevaisuuden tuotteet ja materiaalit -liiketoiminta-alueen johtajana vuodesta 2018. lähtien Hän on myös CSC:n (Tieteen tietotekniikan keskus) hallituksen varapuheenjohtaja. Hän on toiminut Suomen Akatemian hallituksen, yleisjaoston ja TKI-kumppanuusverkostojen erityisrahoituksen jaoston jäsenenä 2020–2021. Huomo on myös Oulun yliopiston alumni tietojenkäsittelytieteestä.

Toimitusjohtaja, DI Pertti Korhonen on toiminut Fintrafficin toimitusjohtajana vuodesta 2020 alkaen. Hän on toiminut aiemmin muun muassa Outotecin toimitusjohtajana vuosina 2010–2016, Elektrobitin toimitusjohtajana 2006–2009 sekä sitä ennen vuodesta 1986 Nokian palveluksessa eri tehtävissä, ensin tuotekehityksessä ja Oulun yksikön johtajana, teknologiajohtajana ja yhtiön johtokunnan jäsenenä 2002–2006. Hän on Oulun yliopiston alumni sähkötekniikasta ja toiminut vuoden 2023 alusta Oulun yliopiston neuvottelukunnan puheenjohtajana.

Professori Janne Saarikivi on kielitieteilijä, tietokirjailija, kolumnisti ja Tromssan yliopiston saamen kielen osa-aikainen professori vuodesta 2019. Hän on ollut suomen kielen ja kulttuurin yliopistonlehtori Tarton yliopistossa 2004–2006 sekä suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen professori Helsingin yliopistossa 2009–2014 ja 2017–2021. Janne Saarikivi on saanut useita palkintoja, muun muassa Suomalaisen kirjallisuuden seuran artikkelipalkinnon 2007, Kodiksamia-palkinnon 2019 ja Suomen Tiedeseuran E.J. Nyströmin palkinnon 2022.

Henkilöstö ja opiskelijat saivat ehdottaa kollegiolle uusia jäseniä Oulun yliopiston hallitukseen. Kollegio myös haastatteli ehdokkaita.

Viimeksi päivitetty: 2.6.2023