Tilauskoulutus Nanjing Institute of Technologyn kanssa laajenee

Koulutusyhteistyö Oulun yliopiston ja kiinalaisen Nanjing Institute of Technologyn (NJIT) välillä laajenee ensi syksynä. Koulutusyhteistyö alkoi viisi vuotta sitten ohjelmistotuotannon kaksoistutkinto-ohjelmalla, ja nyt se laajenee rakennus- ja yhdyskuntatekniikan sekä ympäristötekniikan koulutusaloille uuden perustettavan NJIT-Oulu Schoolin myötä.
Oulun yliopiston koulutusrehtori Tapio Koivu pitämässä puhetta NJIT-Oulu Schoolin avajaisissa Nanjingissä.
Oulun yliopiston koulutusrehtori Tapio Koivu pitämässä puhetta NJIT-Oulu Schoolin avajaisissa Nanjingissä.

”Yhteistyö kiinalaisen kumppanin kanssa on sujunut onnistuneesti. M3S-tutkimusyksikön asiakasprojektina toteutettava Software Engineering -tilauskoulutus on ollut taloudellisesti kannattavaa ja tarjoamamme koulutus on kiinnostanut kiinalaisia opiskelijoita”, kertoo koulutuksesta alkuperäisen idean saanut ja NJIT-Oulu Schoolin suunnittelusta vastannut M3S-tutkimusyksikön johtaja, professori Markku Oivo tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnasta.

Software Engneering kaksoistutkinto-ohjelman tutkinto-ohjelmavastaavana on toiminut professori Jouni Markkula.

Ohjelmistotuotannon kaksoistutkinto-ohjelma on nelivuotinen ja opiskelijat saavat kandidaatin tutkinnon Oulun yliopistosta ja NJIT:stä. Mukaan koulutukseen otetaan sata opiskelijaa vuosittain. ”Koska ohjelma on englanninkielinen, se on lisännyt merkittävästi ulkomaalaisten tutkijoidemme mahdollisuuksia osallistua kandidaattitason opetukseen”, kertoo Oivo.

Ensimmäiset kandidaatit valmistuivat viime vuonna. Opiskelijat suorittavat tutkinnon sekä Oulun yliopistoon että Nanjing Institute of Technologyyn.

Toteutusmalliin kuuluu, että opettajat Oulun yliopistosta vierailevat Kiinassa 2–3 viikon intensiivijaksoilla ja NJIT:n opettajat vastaavat harjoituksista ja käytännön järjestelyistä. ”Koronapandemia tosin pakotti meidät siirtymään etäopetukseen, mutta syksyllä matkustetaan taas opettamaan Nanjingiin sekä hyödynnetään uusia hybridiopettamisen malleja”, sanoo Oivo. Oulun yliopisto vastaa ohjelmassa noin 20 kurssista.

Kiinan ympäristötavoitteista motivaatiota

Ohjelman laajentuessa nyt mukaan tulevat rakennus- ja yhdyskuntatekniikan sekä ympäristötekniikan koulutukset on tarkoitus toteuttaa saman mallin pohjalta tarvittaessa sitä jalostaen, kertoo koulutusdekaani, professori Antti Niemi teknillisestä tiedekunnasta.

Molemmille aloille otetaan ensi vaiheessa 40 opiskelijaa. ”Varaudumme siihen, että yhteistutkinto-ohjelmien ylösajo kestää vuosia. Toimintaa tullaan kehittämään tilanteiden muuttuessa”, jatkaa Niemi viitaten muun muassa koronapandemian vaikutuksiin.

Teknillisestä tiedekunnasta mukaan valikoituneet koulutusalat perustuvat Niemen mukaan Kiinan tavoitteisiin kääntää omat hiilidioksidipäästönsä laskuun tämän vuosikymmenen aikana ja olla hiilineutraali ennen vuotta 2060.

”Ohjelmistotekniikan ohjelman onnistuminen antaa meille motivaatiota lähteä mukaan mutta myös Kiinan tavoitteet. Tässä on yksi tapa pyrkiä muuttamaan maailmaa.”

Sekä Oivo että Niemi mainitsevat yhteistutkinto-ohjelmien yhdeksi tavoitteeksi myös kansainvälisten opiskelijoiden rekrytoimisen omaan yliopistoon. Kandidaatintutkinnon suorittaneet voivat todennäköisemmin valita omien maisteri- ja tohtoritutkintojensa suorittamisen Suomessa ja Oulussa, kun he saavat kandidaattiopintojen yhteydessä kosketuksen ja tietoa maasta.

”Koulutus on yksi tapa pitkällä tähtäimellä lisätä ulkomailla kiinnostusta Suomea kohtaan. Vaikutukset kuten koulutuksen vaikutukset yleensäkin näkyvät pitkällä aikavälillä”, kiteyttää Niemi.

Viimeksi päivitetty: 25.6.2023