Tohtorikoulutuspilotti alkaa - Oulun yliopistolle liki sata uutta tohtorikoulutuspaikkaa

Oulun yliopisto on saanut liki 25 miljoonaa euroa lisärahoitusta 98 uuden tohtorin kouluttamiseen. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi yliopistoille yhteensä 255 miljoonaa euroa tohtorikoulutuksen uusien käytänteiden pilotointiin vuosina 2024–2027. Lisärahoitus suunnataan 1 000 väitöskirjatutkijalle, jotka otetaan yliopistoihin määräaikaisiin, kolmen vuoden työsuhteisiin suorittamaan tohtorin tutkintoa.
Ihmisiä tohtorinhatuissa takaapäin kuvattuna.

Ministeriön mukaan väitöskirjatutkijoista 800 kohdistuu lippulaiva-aloille ja 200 muille aloille. Oulun yliopiston koordinoimalle Digitaaliset vedet -lippulaivahankkeelle myönnettiin 15 300 000 euroa 60 väitöskirjatutkijan kouluttamiseen. Tämän lisäksi Oulun yliopisto on mukana useassa muussa lippulaivapilotissa sekä muiden vapaasti haettujen alojen piloteissa. Oulun yliopistolle myönnettiin kokonaisrahoitusta uusien tohtorien kouluttamiseen kaikkiaan 24 990 000 euroa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämillä määrärahalla toteutetaan Suomessa 15 tutkimusalakohtaista tohtorikoulutuksen pilottia. Niistä yhdeksän on lippulaiva-alojen ja kuusi vapaasti valittujen alojen pilotteja.

Pilottien toteutuksesta vastaavat yliopistojen suunnittelemat konsortiot. Laajassa yhteistyössä on mukana myös tutkimuslaitoksia ja yrityksiä. Pilotit valittiin Suomen Akatemian toteuttaman kansainvälisen arvioinnin perusteella. OKM:n mukaan valinnoissa painotettiin laadukkuutta ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Korkeatasoisia hakeuksia oli enemmän kuin mitä pystyttiin rahoittamaan.

Tohtorikoulutuksen pilotoinnin tavoitteena on lisätä tohtoreiden määrää Suomessa, pilotoida nykyistä joustavampaa tohtorikoulutuksen prosessia ja sisältöä, nopeuttaa koulutukseen käytettävää aikaa, kehittää ohjauksen käytänteitä sekä lisätä tohtoreiden työllistymistä laajasti yhteiskunnan eri sektoreille.

“Pilottirahoitus on merkittävä panostus tutkijakoulutukseen ja nyt on tärkeää, että yliopistot sitoutuvat tohtorikoulutuksen kehittämiseen, koska vastuu siitä on nimenomaan yliopistoilla. Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifi onkin tarttunut tohtorikoulutuksen kehittämiseen perustamalla vast’ikään ryhmät tukemaan tohtorikoulutuksen kehittämistä”, kertoo Oulun yliopiston tutkijakoulun johtaja Annu Perttunen.

Lue lisää opetus- ja kulttuuriministeriön tiedotteesta.

Viimeksi päivitetty: 14.3.2024