Toiminnallinen luontonäyttely Tietomaan ja Oulun yliopiston yhteistyönä

Tiedekeskus Tietomaa ja Oulun yliopisto rakentavat Tietomaahan luontonäyttelyn, jonka on tarkoitus avautua helmikuussa 2023. Luontonäyttely jatkaa Oulun yliopiston eläinmuseon perinteitä ja hyödyntää sen kokoelmia osana uudenlaista toiminnallista tiedekeskusnäyttelyä.
Pöllö

Luontonäyttelyn rahoituksesta vastaavat Museo- ja tiedekeskus Luuppi/Tiedekeskus Tietomaa ja Oulun yliopisto yhdessä. Tietomaa on saanut hankkeelle rahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Näyttelysuunnittelussa käytetään pohjana vuonna 2019 valmistunutta hankesuunnitelmaa, jossa lähtökohtana on pohjoinen luonto. Konseptisuunnitelman osa-alueita ovat muun muassa kaupunkiluonto, metsä, suo, talvi ja tutkimus. Näyttelyssä korostuvat pohjoinen ja paikallinen luonto, sen lajit, elinympäristöt ja ilmiöt. Näkökulma on kuitenkin tavallisesta poikkeava, ja näyttelyssä koetaan elämyksiä eläimen näkökulmasta. Lähtökohtina ovat moniaistillisuus ja elämyksellisyys tekemisen kautta.

Eläinmuseon osat toimivat näyttävänä täydentävänä elementtinä, jolloin yhdistyvät sekä vuorovaikutteisuus että aidot havaintokohteet. Näyttely tuo esille myös yliopiston luonnontieteellistä tutkimusta ja sen uusimpia tuloksia.

Luontonäyttelyssä huomioidaan vahvasti myös päiväkotien ja koulujen tarpeet. Sekä varhaiskasvatuksen että esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmissa on mukana laaja-alaisen oppimisen tavoitteet, ja niitä kaikkia voidaan soveltaa uudessa näyttelyssä.

Lisäksi näyttelyn ympärille on suunnitteilla monipuolisia teematapahtumia, ja se voi toimia niin yliopiston kuin kaupungin vierailijoiden ainutlaatuisena tutustumiskohteena Pohjois-Pohjanmaan luontoon ja luontokulttuuriin.

Tiedekeskus Tietomaa vastaa näyttelyn rakentamisesta ja kohteiden suunnittelusta. Näyttelyn projektipäällikköä rekrytoidaan parhaillaan. Oulun yliopisto tarjoaa eläinmuseokohteiden lisäksi muun muassa asiantuntijaresurssit sisällöntuotantoon.

Uutista päivitetty 7.11.2022: Näyttelyn suunniteltu avautumisaika on siirtynyt vuoden 2022 syksyltä helmikuuhun 2023

Viimeksi päivitetty: 7.11.2022