Transsukupuolisuudesta ei ole tarpeeksi tietoa – sosiaalisen median ansiosta kuvasto on moninaistunut

Transihmisten kokemusten perusteella tietoa sukupuolen moninaisuudesta on vaikea saada. Koulu, terveydenhuolto tai media eivät tarjoa riittävän monipuolisesti tietoa transsukupuolisuudesta. Asia on ajankohtainen, sillä translakia ollaan parhaillaan uudistamassa.

FM Aira Huttusen väitöstutkimuksen mukaan tietoa tarvitaan erityisesti kouluissa ja terveydenhuollossa, koska transihmisten leimautumisen ja marginalisaation kokemukset ovat näissä ympäristöissä yleisiä. Transsukupuolisuudella tarkoitetaan yksilön kokemusta siitä, ettei hänelle syntymässä määritelty sukupuoli vastaa hänen omaa sukupuolikokemustaan.

Koulussa sukupuolen moninaisuutta käsitellään usein ilmiönä, jonka ei ajatella koskevan luokassa olevia oppilaita, ja aihe saatetaan sivuuttaa opetuksessa kokonaan. Tämä lisää erityisesti sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorten syrjinnän kokemuksia. Kouluterveydenhuollossa tai mielenterveyspalveluissa sukupuolivähemmistöjen kokemuksia ei useinkaan tunnisteta tai omaa sukupuoli-identiteettiään pohtivaa nuorta ei osata ohjata eteenpäin. Mediakuvasto transsukupuolisuudesta on usein yksipuolista, ja vasta sosiaalisen median myötä kuvasto on moninaistunut.

Tiedonhankinnan käynnistäjänä saattaa toimia kehollinen epämukavuus. Tutkimukseen osallistuneet käyttivät useita erilaisia tiedonhankinnan tapoja ja tiedonlähteitä löytääkseen tietoa. Sattumalta saatavalla tiedolla oli suuri merkitys tiedonhankinnan alkuvaiheessa. Vertaisten kanssa jaettava tieto koettiin transihmisten keskuudessa tärkeäksi erityisesti siksi, että se oli ajantasaista ja tarjosi myös emotionaalista tukea.Tulokset hyödyttävät sukupuoleltaan moninaisten kanssa työskenteleviä tiedon välittäjiä, terveydenhuoltoa ja organisaatioita, sillä ne kuvaavat transihmisten tiedontarpeiden ja tiedonhankinnan esteitä.

Aineisto kerättiin haastattelemalla 37:ää eri-ikäistä suomalaista transihmistä ja analysoitiin laadullisen sisällönanalyysin keinoin. Tutkimusta on rahoittanut Koneen säätiö.

Filosofian maisteri Aira Huttunen väittelee Oulun yliopistossa perjantaina 11.11.2022. Informaatiotutkimuksen alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Kitkaa ja kehollista epämukavuutta. Transsukupuolisten ihmisten kokemuksia kehollisesta tiedosta ja tietokäytännöistä (Friction and bodily discomfort: transgender experiences of embodied knowledge and information practices).

Väitöskirja

Viimeksi päivitetty: 8.11.2022