Trauma, muisti ja kirjallisuus

Luentokurssi 17.3.-12.5. Kulttuurintutkimukselliset ja yhteiskunnalliset menetelmät: Trauma, muisti ja kirjallisuus 687179A.

Luentokurssi 17.3.-12.5.

Kulttuurintutkimukselliset ja yhteiskunnalliset menetelmät:

Trauma, muisti ja kirjallisuus 687179A

Korvaavuus: aineopinnoista kohta 687179A Kulttuurintutkimukselliset ja yhteiskunnalliset menetelmät, 5 op tai syventävistä opinnoista joko kohta 687151S Kirjallisuuden teoria II, 5 op tai 687165S Identiteetti, kulttuuri ja yhteiskunta, 5op

Toteutus: Luentoja Zoom-etäopetuksena, verkkotyöskentelyä Moodle-ympäristössä

Suoritus: aktiivista läsnäoloa Zoom-etäopetuksessa, keskustelua Moodle-ympäristössä sekä kolme 4-5 liuskan (12 000 – 15 000 merkkiä) esseetä valittujen luentojen aiheista.

Kieli: Enimmäkseen suomi, yksi luento englanniksi

Kuvaus: Kurssilla tarkastellaan trauman ja kirjallisuuden suhdetta niin henkilökohtaisen kuin kulttuurisen muistamisen kannalta. Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää niitä kulttuurintutkimuksellisia ja yhteiskunnallisia menetelmiä, joiden avulla voidaan tarkastella kirjallisuuden, muistamisen ja erilaisten traumojen suhdetta. Kurssilla edetään henkilökohtaisista traumoista kohti kulttuurisen trauman käsitettä, menneisyyden traumoista kohti kuvitteellisten tulevaisuuksien traumoja, kirjoitetusta muistamisesta esimerkiksi videorunoihin ja kirjallisuusterapeuttisiin näköaloihin, historiallisesta muistista kohti fiktiivistä muistamista.

Zoom-tapaamiset keskiviikkoisin klo 14.15-15.45, ellei muuten ilmoiteta.

17.3. Kuisma Korhonen: Johdanto: kirjallisuus ja traumaattinen muisti

24.3. Pirjo Suvilehto: Trauma ja kirjallisuusterapia

31.3. Mervi Nyfors: Lapsen kuolema - traumaattinen suru omaelämäkerrallisessa kirjallisuudessa.

7.4. Matt Moran (in English): The Transcultural Counterwitness in American Videopoetry

14.4. Päivikki Romppainen: Henkilökohtaisen ja kulttuurisen trauman leikkauskohtia: Rintala ja Sebald

21.4. Hanna-Leena Määttä & Ilmari Leppihalme: Elämänmittainen evakkous - traumat ja muistaminen evakkokirjallisuudessa

28.4. Marita Hietasaari: Sodan muisti ja trauma suomenruotsalaisessa kirjallisuudessa

5.5. Jyrki Korpua: Taudit dystopioissa

12.5. Kuisma Korhonen: Muisti ja mielikuvitus

Tiedustelut: kuisma.korhonen@oulu.fi

Viimeksi päivitetty: 26.3.2021