Tukea Suomen tulevaisuudelle – Liikesivistysrahaston seminaari 29.9.2022

Liikesivistysrahaston Pohjois-Suomen alueen seminaaria vietettiin torstaina 29.9. Oulun yliopistolla. Lavalla nähtiin rahaston avainhenkilöiden lisäksi Oulun yliopiston tutkijoita, joiden tutkimusta LSR on tukenut.
Siniseen pukuun sonnustautunut mies seisoo lavalla pienen pöydän takana ja levittää käsiään.

Seminaarin puheenvuoroissa keskiöön nousi tieteen, korkeakoulujen ja yhteiskunnan keskinäinen kanssakäyminen. Tilaisuuden avanneet Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun dekaani, professori Janne Järvinen ja Liikesivistysrahaston Pohjois-Suomen aluetoimikunnan puheenjohtaja, toimitusjohtaja Tomi Lantto korostivat puheenvuoroissaan rahaston merkitystä kauppatieteelliselle tutkimukselle ja Pohjois-Suomen elinkeinoelämälle. Lantto myös kannusti korkeakouluja ja yrityksiä vahvistamaan yhteistyötä entisestään.

Yritysten ja korkeakoulujen keskinäisen kanssakäymisen lisäämiseen kannusti myös vuorineuvos ja Liikesivistysrahaston hallituksen puheenjohtaja Reijo Karhinen. Karhinen käsitteli puheenvuorossaan Liikesivistysrahaston roolia tulevaisuuskestävän osaamistaseen rakentamisessa. Pankkiurallaan Karhinen näki, että taloudellisesti haastavina aikoina hyvin johdetut ja hyvässä kunnossa olleet yritykset saivat rahoitusta. Hän onkin pohtinut, päteekö yritysten kokemaan osaajapulaan sama logiikka.

Apurahoista taloudellista ja henkistä pääomaa

Liikesivistysrahastolta apurahoja saaneista tutkijoista tilaisuudessa esiintyivät professori Satu Nätti, tutkijatohtori Timo Pohjosenperä sekä videon välityksellä väitöskirjatutkija Minna Ahokas. Pohjosenperä ja Ahokas ovat saaneet rahastolta apurahoja väitöskirjaprojekteihinsa. Apurahat ovat paitsi mahdollistaneet väitöskirjaan tähtäävän tutkimuksen myös luoneet mahdollisuuden osallistua kansainvälisiin konferensseihin. Pohjosenperän väitöskirja terveydenhuollon logistiikan arvonluonnista valmistui keskellä pandemiaa vuonna 2020. Ahokkaan väitöskirja yritysten sosiaalisesta vastuusta on vielä viimeistelyvaiheessa.

Väitöskirjatutkimuksen lisäksi Liikesivistysrahasto tukee myös tutkimusryhmiä. Markkinoinnin professori Satu Nätti ja tutkimusryhmänsä sai Liikesivistysrahaston tutkimusryhmille suunnatun apurahan virtuaalitiimien johtamiseen liittyvään monitieteiseen projektiin vuonna 2021. Apuraha on ensimmäinen laatuaan Oulun yliopistossa.

Liikesivistysrahaston toimitusjohtaja Johanna Vesterinen esitteli LSR:n painoalueita ja kehotti kauppakorkeakoulun tutkijoita ja jatko-opiskelijoita hakemaan rohkeasti rahoitusta. Vesterinen totesi, että painoalueiden läpileikkaavana teemana on tutkimuksen ja koulutuksen tulevaisuusorientoituneisuus, jossa korostuvat vastuullisuus ja yrittäjyysekosysteemien edistäminen.

Tilaisuuden päätössanoissa Martti Ahtisaari Instituutin varajohtaja Sauli Sohlo kiitti Liikesivistysrahastoa merkittävästä ja pitkäjänteisestä tuesta kauppakorkeakoulun tutkijoille. Loppukaneettina hän totesi, että apurahalla on paitsi taloudellinen myös henkinen merkitys apurahan saajalle.

Seminaarin järjestivät yhteistyössä Liikesivistysrahasto, Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu ja Martti Ahtisaari Instituutti.

Seminaarin esitysmateriaalit ovat nähtävissä Martti Ahtisaari Instituutin sivuilla.

Viimeksi päivitetty: 5.10.2022