Tukea yrityksille henkilöstön suomen kielen taidon vahvistamiseen

Yritysten on ELY-keskusten ja TE-toimistojen kautta mahdollista saada tuntuvaa taloudellista tukea ulkomaalaistaustaisen henkilökuntansa suomen kielen taidon vahvistamiseen. Oulun yliopisto on yksi tuen piirissä toteutettavien koulutusten tarjoajista. Työpaikkasuomi-koulutusten tavoitteena on edistää henkilöstön valmiuksia selviytyä arjen työtehtävistä suomeksi.

Oulun yliopiston toteuttamissa Työpaikkasuomi-koulutuksissa keskitytään esimerkiksi kyseisessä työtehtävässä tarvittavaan ammattisanastoon, työpaikan asiakaspalvelu- ja viestintätilanteisiin tai työssä tarvittaviin materiaaleihin.

Koulutukset räätälöidään yrityksen ja koulutettavien tarpeiden mukaan ja suunnitellaan yhdessä asiakasorganisaation kanssa. Koulutuksia toteutetaan alkeista aina edistyneemmälle tasolle, ja niitä voidaan järjestää joko yrityksen omissa tai yliopiston tiloissa.

Työpaikkasuomi-koulutukset sopivat kaikenkokoisille yrityksille, ja tuki on tarjolla myös julkisen sektorin toimijoille, kuten kunnille ja seurakunnille.

Oulun yliopiston suomen kielen opettajilla on pitkä kokemus suomi vieraana kielenä -opetuksesta ja kielitaidon nähdään vaikuttavan merkittävästi kotoutumiseen ja työmahdollisuuksiin. ”On hienoa, että voimme nyt myös Työpaikkasuomi-kouluttajana auttaa alueemme yrityksiä Suomeen muuttaneiden työntekijöiden suomen kielen taidon kohentamisessa ja edistää näin osaltamme tarvittavan työvoiman saatavuutta”, sanoo koulutuspalvelupäällikkö Jaana Isohätälä Oulun yliopiston kieli- ja viestintäkoulutuksesta.

Viimeksi päivitetty: 13.2.2023