Tunteiden säätelyä opitaan päiväkodissa – varhaiskasvatuksen ammattilaisille tukea koulutuksella

Miten tukea lasta, kun hän turhautuu kurahousujen pukemiseen tai joutuu itkuiseen riitaan leikkikaverin kanssa? Miten lasta voi auttaa oppimaan omien tunteiden tunnistamista sekä omiin tunteisiin ja toimintaan vaikuttamista? Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa kehitetty tunnesäätelytaitojen TunTuVa-koulutus auttaa varhaiskasvatuksen ammattilaisia tukemaan lasten tunnesäätelytaitojen kehittymistä.
Lapsia leikkimässä aikuisten pitelemän värikkään kangasvarjon alla

Tunnesäätelytaitojen avulla ihminen kykenee tunnistamaan omia ja toisten tunteita, ymmärtämään niiden syitä sekä vaikuttamaan tunteiden ilmaisuun ja tunteisiin liittyvään toimintaan. ”Tunnetaidot ovat kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin perusta, sillä ne vaikuttavat muun muassa myöhempään oppimiseen, sosiaalisiin suhteisiin ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin pitkälle aikuisuuteen asti”, yliopistotutkija Kristiina Mänty kertoo.

Varhaiskasvatusikä on erityisen tärkeää aikaa tunnetaitojen oppimiselle. Taitoja opitaan tehokkaimmin arkisissa tunteita herättävissä tilanteissa. Mitä laadukkaampaa tukea lapset saavat tunteiden säätelytaitojen harjoitteluun, sitä monipuolisemmat taidot heille todennäköisesti kehittyvät. Varhaiskasvatusympäristö tarjoaa tunteiden säätelytaitojen harjoittelulle otollisen oppimisympäristön, ja näiden taitojen tukemisessa varhaiskasvatuksen ammattilaiset ovat avainasemassa.

”Kun lapsi saa aikuiselta tietoista, sensitiivistä ja jatkuvaa tukea, lapsi oppii pikkuhiljaa myös itsenäisesti säätelemään ja nimeämään tunteitaan”, Mänty sanoo.

Verkossa vapaasti saatavissa oleva TunTuVa-koulutus on yksi tapa kehittää varhaiskasvatuksessa tarjottavaa tunteiden säätelyn päivittäistä tukea.

Koulutus antaa tunnesäätelytaitojen tukeen liittyviä tietoja ja taitoja sekä mahdollistaa henkilöstön ammatillista kehittymistä. Koulutus perustuu 4T-toimintamalliin, jossa tunteiden säätelyn tuen avaintekijät on jaettu neljään osa-alueeseen: tiedosta, tunnista, tue ja tarkkaile. Malli pohjautuu uusimpaan tutkimustietoon tunteiden säätelystä ja oppimisesta.

TunTuVa-koulutusta on annettu ohjatusti yli 500:lle varhaiskasvatuksen ammattilaiselle kymmenessä kunnassa Pohjois-Suomessa. Tätä voidaan pitää varhaiskasvatuksen kentällä merkittävänä saavutuksena tunnesäätelytaitojen tuen kehittämisessä ja vakiinnuttamisessa.

Hanke on ehdolla kansainvälisen The European Association for Practitioner Research on Improving Learning (EAPRIL) -järjestön Paras käytäntöön perustuva tutkimus -palkinnon saajaksi (EAPRIL Best Practice-Based Research Award).

Varhaiskasvatuksen ammattilaisille suunnattu, itsenäisesti opiskeltava ja maksuton TunTuVa-koulutus on kehitetty Tunnesäätelyn Tuki Varhaiskasvatuksessa -hankekokonaisuudessa ja vapaasti saatavissa verkossa.

TunTuVa-hanketta on rahoittanut Opetushallitus. Se on toteutettu Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikössä (LET).

Viimeksi päivitetty: 9.9.2022