Tuotantotalouden tutkinto-ohjelmalle ASIIN- ja EUR-ACE-akkreditoinnit

Oulun yliopiston tuotantotalouden tutkinto-ohjelmalle on myönnetty koulutustoiminnan laadukkuutta osoittavat ASIIN- ja EUR-ACE-akkreditoinnit ja laatuleimat. Ne koskevat sekä tuotantotalouden kandidaatti- että suomenkielistä ja englanninkielistä maisterikoulutusta.

Tuotantotalous on Oulun yliopistossa ensimmäinen tutkinto-ohjelma, joka on saanut nämä akkreditoinnit.

Suomessa ASIIN- ja EUR-ACE-akkreditointeja ovat aiemmin saaneet LUT-yliopiston sekä Jyväskylän ja Vaasan yliopistojen koulutusohjelmat ja muutamat ammattikorkeakoulujen koulutukset.

Akkreditointi perustuu koulutuksen arviointiin, joka on tehty 16 kriteerillä. Niitä ovat muun muassa oppimistavoitteet, tutkintorakenteet, opetuksen toteutustavat, opetussuunnitelmat ja opiskelijavalinnat. Lisäksi on tarkasteltu työelämäkytköksiä ja sidosryhmien osallistumista. Myös resurssit, kuten henkilöstön määrä ja osaaminen ja rahoitusmekanismit ovat olleet arviointikohteita.

”Saamamme laatuleimat osoittavat jo pitkään aktiivisesti tekemämme koulutuksen kehittämistyön tuloksellisuutta. Voimme niillä osoittaa sekä tutkinto-ohjelmamme että yliopiston koulutuksen laatua opiskelijoille ja kumppaneillemme kotimaassa ja kansainvälisesti”, sanoo tuotantotalouden tutkinto-ohjelmavastaava, yliopistonlehtori Osmo Kauppila.

Yksikkö haki kahta laatuleimaa, koska tuotantotalouden alaan sisältyy tekniikan lisäksi koulutusta muilta aloilta, kuten johtamisesta ja liiketaloudesta. ”Prosessin yhteydessä syntynyttä tietoa voimme myös käyttää koulutuksen kehittämisen jatkamiseksi”, lisää Kauppila. Akkreditoinnit on ensin myönnetty vuodeksi, ja muutaman auditointipäätöksessä vaaditun toimenpiteen jälkeen ne todennäköisesti jatkuvat vuoteen 2028.

Tuotantotalouden perustutkinto-opiskelijoita on parhaillaan opiskelemassa noin 300. Vuosittain uusia opiskelijoita aloittaa viisivuotisessa ohjelmassa 45–50 ja maisteriohjelmissa 25.

ASIIN, the Accreditation Agency for Study Programmes in Engineering, Informatics, Natural Sciences and Mathematics, on maailmanlaajuisesti toimiva korkeakoulujen koulutuksia akkreditoiva organisaatio. Se arvioi ja myöntää akkreditointeja tekniikan, tietojenkäsittelytieteiden, luonnontieteiden, matematiikan, taloustieteen ja lääketieteen koulutuksille.

EUR-ACE on European Network for Engineering Accreditation (ENAEE) -verkoston myöntämä laatumerkki tekniikan alan koulutuksille Euroopassa. ENAEE on tuottanut standardin korkealaatuisen tekniikan alan koulutuksen tunnistamiseksi.

Viimeksi päivitetty: 10.11.2022