Tutkija kaipaa pelimarkkinoille lisää liikkumiseen kannustavia pelejä

Digitaaliset pelit voivat lisätä liikkumista. Peleihin kannattaisikin lisätä suostuttelevia ja palkitsevia ominaisuuksia, joiden avulla pelaajien liikuntaa ja hyvinvointia voidaan lisätä. Tutkija kaipaa pelimarkkinoille lisää erilaisia liikkumiseen kannustavia pelejä.

FM Tim Luoto havaitsi väitöstutkimuksessaan, että digitaalisilla peleillä voi olla liikuntaa ja hyvinvointia lisääviä vaikutuksia, kun peleihin suunnitellaan liikkumista tukevia ja palkitsevia elementtejä. Luoto tutki digitaalisten pelien ominaisuuksien hyödyntämistä liikunnan ja hyvinvoinnin lisäämisessä.

Tutkimuksessa pelien sisältämät kilpailuun, yhteistyöhön ja sosiaalisuuteen liittyvät elementit korostuivat pelaajia liikuttavina tekijöinä. Kilpailu on kilpailemista toisia pelaajia tai pelin asettamia haasteita vastaan. Erilaisissa joukkue- tai moninpeleissä yhteistyö mahdollistaa menestyksen ja voi motivoida pelaajia. Sosiaalisuuteen liittyy kannustavia elementtejä, kuten vertaistuki tai kanssakäyminen muiden pelaajien tai pelien hahmojen kanssa.

Luoto tunnisti peleissä myös suostuttelevia ominaisuuksia, joita hyödyntämällä pelaaja saa onnistumisen kokemuksia, palkintoja ja kokee hallinnan tunnetta. ”Kun pelin haaste on sopiva ja se palkitsee onnistumisesta, silloin peli ikään kuin suostuttelee pelaamaan”, Luoto sanoo.

Perinteisiin videopeleihin voisikin tutkijan mukaan upottaa liikunnasta palkitsevia elementtejä, kuten pelirahaa, energiaa tai muita palkintoja.

Luoto tutki nk. liikuttavia pelejä, kuten varusmiesten fyysistä aktiivisuutta selvittäneessä MOPO-hankkeessa kehitettyä Clans of Oulu -peliä ja laajemmin tunnettua kaupallista Ingress Primea. Edellä mainittujen kaltaisia pelejä pelataan liikkumalla todellisessa ympäristössä, joskus jopa vaativassa maastossa ja huonossa säässä. Esimerkiksi suosittu Pokémon Go -peli suostuttelee pelaajaansa kävelemään ja siten ehkä lisäämään terveellisen liikunnan määrää.

”Liikuttavien pelien määrän, tyylin ja genrejen soisi lisääntyvän niin, että jokaisella olisi mahdollisuus löytää omaan tyyliin ja makuun sopiva peli. Jos valikoima olisi laajempi, pelit tavoittaisivat laajemman yleisön ja niiden positiiviset terveysvaikutukset olisivat suuremmat.”

Tutkimusaineisto koostui useiden pelien lisäksi pelaajien havainnoinnista, haastatteluista ja kyselyaineistosta. MOPO-hankkeessa pelaajat olivat kutsuntaikäisiä (17–18-vuotiaita) miehiä ja laadullisessa aineistossa heitä oli mukana 10 henkilöä. Määrällisessä aineistossa tutkittavia oli 819 ja interventiotutkimuksessa 280. Ingress Primen pelaajia tarkkailtiin ja heidän kanssaan käytiin peliin ja sen liikuntaan suostuttelevuuteen liittyviä keskusteluja.

Viimeksi päivitetty: 29.11.2023