Tutkija Mariella Särestöniemen työssä yhdistyy terveys ja 6G-teknologia

Tänään YK:n julistamaa kansainvälistä naisten oikeuksien ja rauhan päivää vietettäessä on hyvä nostaa esiin, että moninaisuuden lisääminen ja naisten saaminen mukaan teknisille aloille on välttämättömyys. Tutkimukset osoittavat, että monimuotoiset tiimit ovat luovempia, ratkaisevat ongelmia nopeammin ja pystyvät paremmin tunnistamaan ja avaamaan uusia markkinoita. Sillä on merkitystä, kun luodaan uutta ja onnistutaan yhdessä, mistä akateemisessa tutkimuksessa on kyse.
Advancing Healthcare through 6G Technology - Mariella Särestöniemi's Work Champions Women in Tech

Dosentti, tutkijatohtori Mariella Särestöniemi työskentelee Oulun yliopistossa 6GESS-tutkimusohjelmassa (6G Enabled Sustainable Society) langattoman tietoliikenteen mahdollistaman uuden terveysteknologian parissa.

"En yritä tietoisesti edustaa naisten näkökulmaa jokapäiväisessä työssäni, mutta koska olen nainen, se tapahtuu äänettömästi. Koko urani ajan olen saanut suurta kannustusta ja tukea, mikä on auttanut uravalinnassa ja keskittymisessä tutkimiseen. On ratkaisevan tärkeää saada lisää naisia kiinnostumaan teknisistä aloista, jotta tutkimus heijastaisi paremmin erilaisia näkökulmia, myös naisten näkökulmia, mikä on erityisen tärkeää terveydenhuollossa", Särestöniemi pohtii.

Tuotekehityksessä ja tutkimuksessa naiset tuovat mukanaan näkökulmia, kokemuksia ja taitoja, jotka ovat ratkaisevan tärkeitä kehitettäessä teknologioita, jotka ovat tasapuolisia, helppokäyttöisiä ja vastaavat monimuotoisen maailman väestön tarpeisiin.

Särestöniemen tutkimus langattomien, energiatehokkaiden diagnoosi- ja seurantaratkaisujen alalla on hyvä esimerkki siitä, miten tekniikan alan naiset johtavat kehitystä kohti uutta ja osallistavampaa terveydenhuollon teknologiaa. Hän tutkii, miten korkeiden taajuuksien tietoliikennesignaalit toimivat kehossa ja miten niiden avulla saadaan aiempaa yksityiskohtaisempaa tietoa ihmiskehosta sekä sen muutoksista. Yksi osa-alue on kehittää itsediagnoosiin välineitä, kuten vaikkapa rintasyöpää seulova liivi, joka on puettavaa elektroniikkaa. Särestöniemi väitteli vuonna 2020 aiheesta ”Ultralaajakaistasignaalin eteneminen ja radiokanavan ominaisuudet langattomien sisäisten kehoverkkojen sovelluksissa”, ja hänen nykyinen tutkimuksensa on suoraa jatkumoa siitä.

Teknologian mahdollisuuksia pitää hyödyntää, jotta ihmisten tarkkailusta ja mittaamisesta tehdään terveydenhuollossa helpommin lähestyttävää ja vähemmän pelottavaa. Tämä on erityisen tärkeää, kun halutaan tavoittaa ne, jotka saattavat välttää perinteisiä seulontamenetelmiä pelon, kivun tai logististen esteiden vuoksi. Särestöniemen työssä hyödynnetään radiokanava-analyysiä kehon poikkeavuuksien havaitsemisessa. Tutkimus tarjoaa 6G-teknologian uusia sovelluksia lääketieteelliseen diagnostiikkaan ja tarjoaa välähdyksen tulevaisuudesta, jossa terveydenhuolto on yksilöllisempää, tehokkaampaa ja helpommin kaikkien saatavilla.

Särestöniemen tutkimus edistää 6G-verkottuneen kestävän yhteiskunnan (6GESS) ohjelman kautta teknologian mahdollisuuksia mutta pitää ihmisen keskiössä. Näin naistenpäivänä Särestöniemen tutkimus Oulun yliopistossa on yksi huomio, miten tärkeää on tukea ja juhlia useampien naisten osallistumista teknologiaan, jotta sukupuolten välinen tasa-arvo toteutuisi ja jotta varmistetaan, että teknologiainnovaatioiden tulevaisuus on yhtä monimuotoinen kuin maailma, jota se pyrkii palvelemaan.

Viimeksi päivitetty: 8.3.2024