Tutkijakoulun 10-vuotisjuhlassa kuultiin puheenvuoroja tohtorikoulutuksen historiasta, nykyhetkestä ja tulevaisuudesta

Oulun yliopisto tutkijakoulun 10-vuotisjuhlaa vietettiin 16.11.2021. Tilaisuutta seurattiin laajalti suorana verkkolähetyksenä ja Saalastinsalissa Linnanmaalla pidettyyn juhlatilaisuuteen osallistui tutkijakoulun henkilökunnan ja toimijoiden lisäksi myös tutkijakoulun keskeisiä henkilöitä sen ensimmäisen vuosikymmenen ajalta.

Juhlatilaisuuden avasi tutkijakoulun nykyinen dekaani Harri Oinas-Kukkonen. Opetus- ja kulttuuriministeriöstä tapahtumaan osallistui johtaja Erja Heikkinen, joka toi puheenvuorossaan esiin tohtorikoulutuksen historiaa ja sen tulevaisuuden suuntauksia Suomessa.

Tutkimuksen vararehtori Taina Pihlajaniemi esitteli puheessaan tutkijakoulun toiminnan suunnittelun varhaisia vaiheita, jonka jälkeen koulutuksen vararehtori Tapio Koivu puheessaan siirsi katseen kohti tutkijakoulun tulevaisuutta.

Väitöstutkijoiden jaoston puheenjohtaja Namrata Baruah välitti juhlaan muun maussa jaoston aiempien puheenjohtajien terveisiä tutkijakoululle. Puheenvuorossa esiteltiin myös väitöstutkijoiden jaoston ja tutkijakoulun yhteistyön muutamia keskeisiä saavutuksia. Tilaisuuden viimeisessä puheenvuorossa tutkijakoulun varadekaani Jouko Miettunen esitteli väitöstutkijoille vuonna 2020 tehdyn tutkimuksen keskeisiä tuloksia.

Juhlatilaisuudessa palkittiin myös esimerkillisiä väitöskirjoja jokaisesta tohtoriohjelmasta. Ihmistieteiden tohtoriohjelmasta palkinnon esimerkillisestä väitöskirjasta sai FT Tuomo Alhojärvi, terveys- ja biotieteiden tohtoriohjelmasta FT Vahid Farrahi, tieto- ja sähkötekniikan tohtoriohjelmasta FT Jere Kekkonen sekä tekniikan ja luonnontieteiden tohtoriohjelmasta FT Otto Mankinen.

Tutkijakoulun toiminnassa ja sen kehittämisessä on vuosien saatossa ollut mukana useita henkilöitä, joista tilaisuudessa huomiotiin muutamia. Tutkijakoulun ”Tieteellinen tutkimus ja etiikka” -kurssin pitkäaikainen opettaja Jarmo Pulkkinen on opastanut kaikkia väitöstutkijoitamme tutkimuksen eettisiin periaatteisiin. Anthony Heape on ollut mukana tutkijakoulun toiminnassa aina alkuaskeleista viime vuosiin, ja hän on aikanaan ollut keskeinen henkilö tutkijakoulun kehittämisessä. Tutkijakoulun käytännön toimintojen pitkäaikaisesta hoitamisesta palkittu henkilö on Marita Lumijärvi.

Tutkijakoulu kiittää lämpimästi kaikkia tohtorikoulutuksen kehittämiseen vuosien varrella osallistuneita henkilöitä!

Viimeksi päivitetty: 19.11.2021