Tutkijaryhmä: Mikromuovin määrästä ja vaikutuksista sikiöihin ja lapsiin ei tiedetä tarpeeksi – neuvoja vanhemmille, päättäjille ja yrityksille 

Tutkijoiden uudesta, kansainvälisestä kartoituksesta selviää, että tutkimustietoa nano- ja mikromuovien terveysvaikutuksista raskauden aikana, vastasyntyneillä ja lapsuuden aikana ei ole riittävästi. Huolestunut tutkijaryhmä laati suuntaviivoja tutkimukselle, päättäjille ja teollisuudelle kiinnittää huomiota nano- ja mikromuovien aiheuttamiin riskeihin erityisesti raskauden aikana ja varhaislapsuudessa. Lisäksi vanhemmille suositellaan muovien käytön vähentämistä.
Plastic Toys
Kuva: Pixabay / Steve Buissinne

Katsausartikkelissa todetaan, että muoveihin liittyviä kemikaaleja on tutkittu aiemmin, mutta muovipartikkeleita ei. Toksikologista tutkimusta muovien vaikutuksista ei myöskään ole erityisesti suunnattu nuorimmille ikäryhmille, vaikka heidän immunologiset puolustusmekanisminsa eivät ole vielä kehittyneet ja kasvun ja kehityksen vaiheet tekevät heistä hyvin haavoittuvaisia.

Muovi hajoaa mikromuoviksi, jonka koko on yleensä alle 5 mm, ja nanomuoviksi alle 0,001 mm kokoon. Mikro- ja nanomuovit ovat niin pieniä, että voivat kulkeutua keuhkoihin ja istukkaan mukanaan myös terveydelle haitallisia kemikaaleja. Katsausartikkelissa tarkasteltiin muovien kulkeutumista hengityksen, istukan, ruuansulatuskanavan, imetyksen sekä ihon kautta. Erityisesti tarkasteltiin äidinmaidonkorvikkeiden käyttöä, tuttipulloja ja muovipakkauksia sekä miten niistä voi kulkeutua muoveja joko sikiöön raskauden aikana, vastasyntyneeseen tai lapseen. Lisäksi tarkasteltiin, millaisia säädöksiä tai rajoituksia on muovien käytölle näissä ikäryhmissä. Aiheista löydettiin kirjallisuuskatsauksessa 37 tutkimusjulkaisua, mikä on hyvin vähän.

Tietoa ei ole miten mikromuovia kulkeutuu lapsiin – varovaisuus ja suositukset tarpeen

Tällä hetkellä ei ole tutkimustietoa siitä, kuinka paljon lapsiin kulkeutuu mikromuovia, eikä asiasta ole juurikaan tutkimusta. Useissa tutkimuksissa kuitenkin arvioidaan, että lapsiin kulkeutuu mikromuovia jo sikiövaiheessa, mikä huolestuttaa tutkijoita. Tutkimusta ei myöskään ole siitä, kuinka mikro- ja nanomuovi kulkeutuu koulussa tai esimerkiksi lasten leikkiessä lattialla, jolloin mikromuovi kulkeutuu pölyn mukana tai vaippojen materiaaleista. Tutkimusten puutteen taustalla ovat muun muassa nykyteknologian vaikeudet erityisen pienten partikkelien tutkimuksessa.

Istukasta löytyneet mikromuovit ovat tutkijoita todella huolestuttava löydös. "Lähitulevaisuudessa on kiireesti tutkittava raskaudenaikaisen nano- ja mikromuovialtistumisen vaikutuksia sikiön ja lapsen kehitykselle sekä tuttipulloista ja pakkauksista peräisin olevien muovien kulkeutumista elimistössä ja niiden vaikutuksia lapsiin", sanoo tutkijaryhmän jäsen, professori Arja Rautio Oulun yliopistosta. "Samoin vanhempien ja viranomaisten tietoisuuden lisääminen muoveista sekä niiden käytön vähentäminen on tärkeää, sillä pitkäaikaisia mikromuovien vaikutuksia lapsiin ei vielä tunneta."

Monitieteiselle, kansainväliselle tutkijaryhmälle raskaudenaikainen, vastasyntyneiden ja lasten altistuminen ympäristökemikaaleille, kuten muoveille, on tärkeä tutkimuskohde, ja myös asia, joka vaatii yhteiskunnallista viestintää, huomiota ja toimia globaalisti. Tutkijoiden mukaan kehitykselle haitallisten kemikaalien käyttöä tulee rajoittaa tai kieltää niin, ettei altistusta tapahdu.

Johtopäätökset ja suuntaviivat päättäjille, yrityksille ja perheille

Vanhemmat

  • Huolehdi, että lasten ruoka on mahdollisimman vähän kontaktissa muoviin.
  • Siivoa pölyt usein, sillä pölyssä voi olla mikromuovia.
  • Valitse henkilökohtaisia hygieniatuotteita, joissa on vähemmän muovia.
  • Remontoitko? Valitse rakennusmateriaaleja, joissa ei ole PVC:tä tai muita muoveja.

Päätöksentekijät, viranomaiset ja teollisuus

  • YK:n lasten oikeuksiin on kirjattu oikeus nauttia parhaasta mahdollisesta terveydentilasta, ja kestävän kehityksen periaatteisiin kuuluu pyrkimys vähentää terveydelle haitallisia aineita ympäristössä.
  • Koska nano- ja mikromuovien aiheuttamista riskeistä lapsille on vähän tietoa, on noudatettava varovaisuusperiaatteita ja tuettava aiheen seurantaa ja tutkimusta.
  • Sekä valtakunnallisilla että paikallisilla toimijoilla on suuria toimintamahdollisuuksia muoville altistumisen vähentämiseksi.
  • Säännöt, jotka koskevat erilaisia muoveja, kuten leluja ja tuttipulloja tai muovijätteen käsittelyä, vaihtelevat paikallisesti ja kansainvälisesti.
  • Teollisuuden ja yritysten, jotka tuottavat lapsille ja naisille suunnattuja muovituotteita, tulee vastuullisesti tutkia kuinka paljon tuotteet tuottavat nano- ja mikromuovia ja huolehtia, että niitä irtoaa tai liukenee mahdollisimman vähän.

Katsausartikkeli julkaistiin korkealuokkaisessa Environmental Health Perspectives -julkaisussa 26.1.2022.

Tutkimusartikkeli: Sripada, K., Wierzbicka, A. Abass, K., Grimalt, J., Erbe, A., Röllin, H. Weihe, P., Jiménez Díaz, G., Singh, R., Visnes, T., Rautio, A., Odland, J. Ø., Wagner, M. (2022). A children’s health perspective on nano- and microplastics. Environmental Health Perspectives. Linkki artikkeliin https://doi.org/10.1289/EHP9086

Aiheeseen liittyvää tutkimusta

Muoveihin liittyy läheisesti myös runsaslukuinen määrä kemikaaleja, jotka esimerkiksi muuttavat muovien kovia rakenteita pehmeämmiksi, ja näistä useat häiritsevät hormonitoimintaa (Endocrine distrupters). Vastikään julkaistussa tutkimuksessa tarkasteltiin kahden kemikaaliryhmän, lyhyt- ja keskipitkäketjuisten fluorattujen parafiinien pitoisuuksia, jotka olivat norjalaisilla odottavilla äideillä kohonneet huomattavasti 10 viimeisen vuoden aikana.

Tutkimusartikkeli:

Research article: Xu, S., Hansen, S., Rautio, A., Järvelin, M. R., Abass, K., Rysä, J., ... & Odland, J. Ø. (2022). Monitoring temporal trends of dioxins, organochlorine pesticides and chlorinated paraffins in pooled serum samples collected from Northern Norwegian women: The MISA cohort study. Environmental Research, Vol. 204. Linkki artikkeliin https://doi.org/10.1016/j.envres.2021.111980

Viimeksi päivitetty: 1.2.2022