Tutkijat selvittävät liikkumisen ja liikkumattomuuden taloudellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia

Oulun yliopiston professori Raija Korpelaisen johdolla on alkanut uusi tutkimushanke, joka tuottaa kansainvälisestikin ainutlaatuista tietoa fyysisen aktiivisuuden ja paikallaanolon taloudellisesta ja yhteiskunnallisesta merkityksestä.

Tutkimusaineisto mahdollistaa ensimmäistä kertaa myös ihmisen yksilöllisen geeniperimän vaikutuksen tarkastelun suhteessa liikuntakäyttäytymiseen ja aiheutuneisiin kustannuksiin.

Väestön liian vähäinen liikkuminen on keskeinen kansanterveydellinen ja -taloudellinen ongelma. Liikkumattomuuden aiheuttamat kustannukset yhteiskunnalle ovat arvioiden mukaan miljardiluokkaa, mutta tarkkoja, toteutuneita kustannuksia ei ole Suomessa aiemmin selvitetty.

Tutkimus pohjautuu syntymäkohorttiaineistoon, jossa vuonna 1966 Pohjois-Suomessa syntyneitä on seurattu sikiöajoilta lähtien.

Tutkimuksessa hyödynnetään yksilötason tietoa mm. sosioekonomisesta asemasta, sairauspäivärahoista, eläkkeistä sekä kertyneistä sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksista. Tutkimus tuottaa tietoa myös taloudellisten tekijöiden, kuten tulotason, yhteydestä fyysiseen aktiivisuuteen ja paikallaanolon määrään.

Hankkeen erityisiä vahvuuksia ja kansainvälisiä erottumistekijöitä ovat taloustieteen ja liikuntaepidemiologian menetelmien ja objektiivisen fyysisen aktiivisuuden mittausdatan yhdistäminen väestöpohjaiseen rekisteriaineistoon. Tarkastelun kohteena ovat tutkittavien yksilölliset, koneoppimisen metodeilla tuotetut liikkumisprofiilit.

Fyysisen aktiivisuuden taloudellisia vaikutuksia on pyritty aiemmin selvittämään useissa kansainvälisissä tutkimuksissa, mutta aiemmin ei ole analysoitu todellisia syntyneitä kustannuksia suhteessa fyysiseen aktiivisuuteen.

”Tähän mennessä fyysisen aktiivisuuden taloudellisia merkityksiä selvittäneissä tutkimuksissa on pääasiassa käytetty vapaa-ajan liikuntaa kartoittavia kyselyjä aktiivisuuden selvittämiseen. Nyt pääsemme ensimmäistä kertaa analysoimaan todellista, mitattua liikkumisdataa ja yhteyksiä kustannuksiin”, Korpelainen kertoo.

Hankkeen tulokset tuottavat ainutlaatuista tietopohjaa ja ymmärrystä väestön fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi, ja erityisesti liikunnasta syrjäytymisriskissä olevien, sosiaali- ja terveyspalveluja runsaasti käyttävien, tunnistamiseen ja aktivointiin.

Fyysisen aktiivisuuden ja paikallaolon taloudellinen ja yhteiskunnallinen merkitys -nimistä tutkimusta rahoittaa mm. OKM. Hanke toteutetaan vuosina 2020-2023. Kyseessä on Oulun ja Jyväskylän yliopistojen ja ODL Liikuntaklinikan yhteinen tutkimus.

Viimeksi päivitetty: 1.12.2021