Tutkijat tunnistivat uuden mekanismin äidin suolistobakteerien ja sikiön välisessä viestinnässä

Oulun yliopiston tutkimusryhmä on osoittanut lapsivedessä nanopartikkeleita, jotka ovat peräisin äidin suoliston bakteereista. Kyseessä on aiemmin tuntematon mekanismi äidin suoliston mikrobiomin ja sikiön välisessä viestinnässä.

Löydetyt nanopartikkelit ovat solujen erittämiä mikroskooppisen pieniä kalvorakkuloita. Bakteerien erittämät rakkulat sisältävät soluista peräisin olevia molekyylejä, kuten proteiineja, DNA:ta, RNA:ta ja solujen aineenvaihduntatuotteita. Näillä nanopartikkeleilla on tärkeä rooli bakteerien viestinnässä.

Tutkimukseen osallistui 25 keisarinleikkauksella synnyttänyttä äitiä Oulun yliopistollisessa sairaalassa. Tutkimuksessa havaittiin, että lapsivedestä ja äitien ulosteesta löydetyt nanopartikkelit olivat keskenään samankaltaisia bakteerilajeiltaan ja sisällöltään. Tutkimusta tarkennettiin kokeellisessa eläinmallissa, jolloin havaittiin, että ihmisäidin ulosteesta eristetyt kalvorakkulat eli vesikkelit kulkeutuvat sikiöön.

Tuoreet tutkimustulokset voivat tarjota vastauksen tiedeyhteisöä pitkään askarruttaneeseen kysymykseen siitä, altistuuko terve sikiö raskausaikana bakteereille ja onko sikiöllä omaa mikrobistoa.

”Tutkimuksemme mukaan normaalissa raskaudessa lapsiveteen kulkeutuu äidin suolistobakteerien erittämiä nanopartikkeleita, jotka sisältävät bakteereista peräisin olevia molekyylejä. Vesikkelit eivät aiheuta infektioita kuten kokonaiset bakteerit. Näin sikiö tutustuu turvallisesti äidin normaaleihin suolistomikrobeihin jo ennen syntymää. Löytämällämme mekanismilla on todennäköisesti merkittävä rooli sikiön immuunipuolustuksen kehittymisessä raskauden aikana”, väitöskirjatutkija Anna Kaisanlahti toteaa.

Äidin suolistobakteerien tuottamat nanopartikkelit voivat olla tärkeitä sikiön immuunipuolustuksen kehittymiselle. Ne voivat valmistaa sikiötä turvallisesti syntymähetkeen, jolloin sikiön suolisto nopeasti saa oman mikrobiston. Löydös avaa ovia jatkotutkimuksille. ”Olisi kiinnostavaa tutkia, miten äidin suolistobakteeriston ja sikiön välinen kommunikointi raskausaikana vaikuttaa lapsen terveyteen myöhemmin elämässä”, Kaisanlahti pohtii.

Tutkimus on tehty Oulun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa ja Biocenter Oulussa professori Terhi Tapiaisen ja dosentti Justus Reunasen tutkimusryhmissä yhteistyössä Oulun yliopistollisen sairaalan, Turun yliopiston ja saksalaisen Kielin yliopiston tutkijoiden kanssa.

Tutkimusta ovat rahoittaneet Suomen Akatemia, Lastentautien tutkimussäätiö, National Institutes of Health -säätiö, Valtion tutkimusrahoitus, Suomen Kulttuurirahasto sekä Yrjö Jahnssonin säätiö.

Tutkimus on julkaistu arvostetussa Microbiome-lehdessä: Kaisanlahti, A., Turunen, J., Byts, N. et al. Maternal microbiota communicates with the fetus through microbiota-derived extracellular vesicles. Microbiome 11, 249 (2023).

Linkki tutkimusartikkeliin ja tuloksia tiivistävään videoon.

Viimeksi päivitetty: 14.11.2023