Tutkimus: Pohjois-Pohjanmaan eteläpuolisessa osassa on vahva potentiaali biokaasutuotannolle

Ossi Kotavaaran, Jenna Finnilän ja Ulla Lehtisen tekemän tutkimuksen ”Biokaasureaktorien paikkatieto- ja saavutettavuusperusteinen sijainnin optimointi – tulevien ja lähtevien sivuvirtojen saavutettavuusanalyysi biokaasureaktorien verkostolle Pohjois-Pohjanmaalla” mukaan Pohjois-Pohjanmaan eteläpuolisessa osassa on vahva potentiaali biokaasutuotannolle erikokoisten reaktoreiden verkostolle.
lehmiä

Pohjois-Pohjanmaa ja varsinkin alueen eteläosa ovat vahvaa eläintuotantoaluetta. Tutkimuksessa kartoitettiin Pohjois-Pohjanmaan lietelantaperusteisen biokaasutuotannon alueellista potentiaalia. Tavoitteena oli syventää tiedollista pohjaa eri kokoluokan biokaasureaktorien sijoittamispäätösten tueksi.Biokaasureaktorien parhaat sijaintipaikat useiden tilojen sivuvirtoja hyödyntäville biokaasureaktoreille löytyvät Kalajokilaaksosta. Lyhyiden kuljetusmatkojen tarkasteluissa erityisen hyviä kohteita on Nivalan ja Kalajoen sekä Ylivieskan, Haapaveden, Haapajärven ja Reisjärven alueilla. Pohjois-Pohjanmaan eteläpuolisessa osassa on muutoinkin lukuisia hyviä pienenpien biokaasureaktorin sijaintipaikkoja. Pidempien kuljetusten ja suurempien reaktorien sijoittamiseen erityisesti Nivala ja lähialueet näyttäytyvät erityisen vahvana, samoin kuin Kalajoen alue.

Tutkimuksessa mitattiin alueellisesti biokaasun tuotantopotentiaalia eri mittakaavoilla muutaman tilan yhteisen biokaasureaktorin kokoluokasta suurten teollisten yksiköiden kokoluokkaan. Tutkimus oli osa ”Vähähiilinen yritysekosysteemi maaseudun ratkaisuna kestävään kasvuun (ARVO)” -hanketta, jonka toteuttivat yhteistyössä Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti ja Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry.Lue Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin julkaisusarjassa julkaistu tutkimusraportti täältä.

Viimeksi päivitetty: 19.12.2022