Tutkimus: Yritysten ylimmän johdon henkilötaustat näkyvät yritysten päätöksissä

Yle haastatteli viime viikolla Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun laskentatoimen professoria Juha-Pekka Kallunkia yritysten toimitusjohtajien, hallitusjäsenten ja tilintarkastajien rikostuomioita ja muita henkilötaustoja koskevasta tutkimuksesta. Tutkimus on jutun julkaisun jälkeen herättänyt paljon keskustelua.

Laskentatoimen professori Juha-Pekka Kallungin johtama tutkimusryhmä tutkii yrityksen ylimmän johdon henkilötaustojen, kuten rikostuomioiden, verosanktioiden ja maksuhäiriöiden vaikutusta heidän johtamiensa yritysten toimintaan. Laajasta rekisteriaineistosta pyritään tunnistamaan johdon luonteenpiirteitä, kuten taipumusta liialliseen riskinottoon, liialliseen itsevarmuuteen tai sensaatiohakuiseen käyttäytymiseen. Negatiivinen henkilötausta, kuten rikostuomiot, heijastavat henkilön luonteenpiirteitä, mikä puolestaan näkyy heidän toiminnassaan yritystensä johtajina.

Yritykset ovat yhteiskunnassamme tärkeässä roolissa, joten ilmiö on yhteiskunnallisesti merkittävä.

Kansainvälistä tutkimusta on tehty yhteistyössä Tukholman kauppakorkeakoulun kanssa yli 10 vuoden ajan. Tutkimuksessa on keskitytty ruotsalaisten ja suomalaisten yritysten toimitusjohtajien, hallitusten jäsenten ja tilintarkastajien saamiin henkilökohtaisiin rikostuomioihin, verottajalta saamiin sanktioihin ja maksuhäiriömerkintöihin. Aiheesta on julkaistu useita tutkimuksia ruotsalaisten pörssiyritysten aineistolla. Tällä hetkellä tutkimusta tehdään myös laajalla suomalaisella aineistolla, joka kattaa pörssiyritysten lisäksi pörssissä listaamattomat yritykset.

Rikostausta voi kertoa riskihakuisuudesta

Jo julkaistujen tulosten mukaan joka kolmannella ruotsalaisten pörssiyhtiöiden toimitusjohtajista on tuomioistuimelta saatu henkilökohtainen rikostuomio. Rikostuomiot on poimittu rekistereistä henkilön koko aikuisiältä. Yleisimmin tuomiot on langetettu liikennerikoksista, kuten esimerkiksi liikenteen vaarantamisesta tai rattijuopumuksista. Poliisin antamia ylinopeussakkoja tai pysäköintivirhemaksuja aineistossa ei kuitenkaan ole. Riittävän suurella ylinopeudella ajaminen johtaa kuitenkin tuomioistuinkäsittelyyn.

Suomen ja Ruotsin elinkeinoelämän samankaltaisuuden vuoksi ei ole yllätys, että tuoreissa tutkimuksissa on saatu vastaavanlaisia, vielä julkaisemattomia, tuloksia aineistolla, joka sisältää suomalaiset osakeyhtiöt.

Professori Kallungin johtaman tutkimusryhmän tulosten mukaan yrityksen johdon rikostuomioilla on negatiivinen vaikutus yritystason päätöksiin. Tämä näkyy esimerkiksi huonompina yrityskauppoina, yrityksen tuloksen vaihteluna, kirjanpidon varovaisuuden periaatteen pienempänä roolina, aggressiivisena verosuunnitteluna ja kyseisen henkilön aggressiivisempana kaupankäyntinä oman yhtiönsä osakkeilla. Tutkimuksessa on myös havaittu, että vaikka tilintarkastustyö on standardoitua ja tarkkailtua tiimityötä, yksittäisen tilintarkastajan henkilökohtaiset ominaisuudet vaikuttavat tilintarkastuksen laatuun.

Tutkimustulosten tulkinta perustuu aineistoihin

Viime viikon uutisoinnin jälkeen keskustelu tutkimuksen tuloksista on käynyt vilkkaana. Professori Kallunki huomauttaa, että keskusteluissa on osittain tulkittu tuloksia pidemmälle kuin niitä voi tulkita. Ei esimerkiksi voida puhua ”rikollisista” johtajista, koska tutkimuksessa tehdyt havainnot eivät liity talous- tai muuhunkaan rikollisuuteen. Myöskään rattijuopumuksesta tuomitseminen ei tee henkilöstä ”rikollista”.

Tutkimuksen tulokset koskevat suuressa henkilöjoukossa havaittuja keskimääräisiä ilmiöitä, joista ei voi vetää yksittäistä johtajaa koskevia johtopäätöksiä. ”Tutkijoina tuomme esille havaintojamme, joita teemme aineistosta”, Kallunki muistuttaa.

Pankki- ja vakuutussektorilla viranomainen vaatii johtotehtävään valittavan luotettavuuden, sopivuuden ja ammattitaidon arviointia. Kallungin näkemyksen mukaan heidän tutkimuksensa viesti käytännön yrityselämään on, että kyseinen arviointi on perusteltu ja se pitäisi tulevaisuudessa laajentaa kaikille toimialoille.

Teksti on julkaistu alun perin Oulun yliopiston Science with Arctic Attitude -blogissa 27.8.2021

Aiheesta julkaistut tutkimusartikkelit:

Aiheeseen liittyvät uutiset:

Yle 23.8.2021: Väkivaltaa, toistuvia rattijuopumuksia, jopa vankeutta – tutkimusryhmä penkoi yritysjohtajien taustoja ja kävi ilmi, että useilla on rikostuomioita

Helsinki Times 24.8.2021: Several business leaders in Finland have criminal convictions, study finds

HS 25.8.2021: Tutkimusryhmän mukaan joka kolmannella pörssiyhtiön johtajalla on rikostuomio, kertoi Yle – Pitäisikö sijoittajan saada tietää johtajan historiasta?

Arvopaperi 27.8.2021: Pörssiyhtiöiden johtajien rikostaustasta levisi raju väite – Professori: ”Tutkimus on vielä kesken, enkä voi mennä yksityiskohtiin”

Kauppalehti 30.8.2021: Tutkijoiden löydös yllätti sijoittajat – Johdon rikostuomiot on paljastettava

Viimeksi päivitetty: 30.8.2021