Tutkimusjulkaisu: Yksinyrittäjien kriisijohtaminen koronapandemian alkuvaiheessa

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Mikroyrittäjyyden tutkimusryhmä on julkaissut Nordic Journal of Business -lehdessä tutkimuksen, joka kuvaa suomalaisten yksinyrittäjien kriisijohtamista koronapandemian ensimmäisten kuukausien aikana. Monitapaustutkimukseen osallistui maalis-kesäkuussa 2020 eri puolilta ja eri toimialoilta yhdeksän yksinyrittäjää, jotka kuvasivat säännöllisesti akuutin kriisitilanteen vaikutuksia heidän liiketoiminnalleen sekä tekemiään johtamisratkaisuita ja tulevaisuudennäkymiä.
nainen katsoo tietokoneen näyttöä kädet ristissä

Pitkittäistutkimuksena kerätyn aineiston mukaan juoksevien kulujen leikkaaminen ja toiminnan väliaikainen alasajo olivat ensimmäisiä, välittömiä selviytymistoimia yrittäjien reagoidessa liikkumisrajoituksiin ja asiakkaiden muuttuneisiin tarpeisiin. Muutaman viikon tai kuukauden aikavälillä yrittäjät siirtyivät liiketoimintaa ylläpitäviin toimiin kuten omien säästöjen käyttämiseen, yritystukien ja muun ulkopuolisen rahoituksen hakemiseen sekä keskittyivät täydentämään tuotevarastoja tulevaa kysyntää varten.

Osa yrittäjistä käytti pandemian poikkeusaikaa keskittyäkseen tulevaisuuteen suuntautuviin innovaatiotoimiin kuten yrityksensä markkinointikäytänteiden uudistamiseen, erityisesti verkkosivujen ja verkkokauppatoimintojen kehittämiseen. Jotkut yrittäjät aloittivat myös laajemman liiketoimintamallin uudistamisen tai keskittyivät oman yrittäjyysosaamisen kehittämiseen edistääkseen selviytymisvalmiuksia kriisin jälkeisessä ajassa.

Tutkimus tuo uutta yrittäjyystutkimuksen tietoa yksinyrittäjien kriisijohtamisesta. Tutkimuksen päätuotos on päivitetty malli yksinyrittäjien käyttämistä lyhyen aikavälin kriisijohtamisen toimista. Tulosten perusteella voidaan sanoa, että kaikenkokoisten yritysten, myös yksinyrittäjien, kannattaa etsiä pitkäaikaisia, innovaatioihin pohjautuvia strategisia ratkaisuita ennakoivasti ennen kuin akuutti kriisitilanne iskee päälle.

Tämä tutkimus vahvistaa aiempaa käsitystä siitä, että yritysten selviytymistä fyysisiä kohtaamisia rajoittavissa kriisitilanteissa edistää tulovirta useammasta, erityisesti digitaalisilla alustoilla tarjottavasta palvelu- tai tuotekonseptista. Myös yrittäjän oman osaamisen kehittäminen on strateginen investointi ulkopuolelta tulevien kriisien menestyksekkääseen kohtaamiseen.

Tutkimuksen tekivät Anna-Mari Simunaniemi, Martti Saarela, Matti Muhos, Santeri Halonen, Eeva Leinonen, Heli Kurikkala ja Markus Rytinki.

Artikkeli:
Simunaniemi, Saarela, Muhos, Halonen, Leinonen, Kurikkala and Rytinki: Short-Term Crisis Management of Solo Entrepreneurs during the COVID-19 Pandemic. Journal of Business. Vol 71, No. 4, 2022.

Kuva: Karolina Grabowska, Pexels

Viimeksi päivitetty: 2.5.2023