Tutustu KPTK:n uuteen info-oppaaseen

Muista perehtyä päivitettyyn KPTK:n info-oppaaseen. Info-opas on vahvistettu koulutusdekaanin toimesta ja se päivitetään vuosittain uusimmille Pepin oppaille. Tiedekunnan info-opas koskee kaikkia tiedekunnassa opiskelevia opiskelijoita.

Oppaassa käydään läpi mm. opiskeluoikeuksiin, sivuaineopintoihin, opintojen suorittamiseen, opintosuoritusten uusimiseen sekä osaamisen tunnustamiseen liittyviä asioita.

Linkki tiedekunnan opetussuunnitelmiin, josta ylimpänä on info-opas.

Otteita oppaasta:

” Opiskelija voi opiskella ainoastaan oman tutkinto-ohjelman/koulutuksen/ensisijaisen/erillisen opiskeluoikeuden mukaisia opintoja. Oman opiskeluoikeuden mukaiset opinnot löytyvät hyväksytyn opiskelijan tutkintorakenteesta ja Pepin opiskeluoikeustiedoista.”

” Pakollista läsnäoloa vaadittavassa opetuksessa opiskelijalta voidaan maksimissaan vaatia 90 % läsnäoloa. Poikkeuksena ovat harjoittelut, joissa vaaditaan 100 % läsnäolo. Opiskelijan omista poissaoloista johtuvia opintojen viivästymisiä tai poikkeavia suoritusaikoja ei katsota perusteeksi yksilöllisille suorituksille tai - ajoille.”

” Keskeneräiset opintosuoritukset, rästitentit, korotukset ja harjoitusten korvaukset on hoidettava viimeistään kurssin päättymistä seuraavan lukukauden aikana.”

”Osaamisen tunnustamiseen liittyvät käytänteet ja ohjeet löytyvät Opiskelijalle-verkkosivuilta kohdasta osaamisen tunnustaminen.

Yliopiston yhteisten linjausten lisäksi KPTK on määritellyt tutkinto-ohjelmakohtaisia/koulutuskohtaisia säännöksiä. Lukuvuosikohtaiset (1.8.-31.7) säännökset löytyvät Opiskelijalle-verkkosivuilta oman tutkinto-ohjelman/koulutuksen kohdalta. Säännöksien perusteena ovat tutkintojen tavoitteet ja mahdolliset tutkinnon valmistumisen myötä saavutettavat kelpoisuudet.”

Viimeksi päivitetty: 23.8.2023