Työelämäprofessorit vahvistavat Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun osaamista

Työelämäprofessorit tuovat yhteiskunnallisesti tärkeää osaamista yliopistoihin tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnallisen toiminnan tueksi. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun työelämäprofessoreilla on tärkeä rooli, jonka tavoitteena on edistää kauppakorkeakoulun toimintaa sen tärkeiksi katsomilla osa-alueilla. Siitä hyvänä osoituksena on vuoden vaihteessa tehty yritysjuridiikan työelämäprofessorin nimeäminen.

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa aloitti vuoden 2024 alussa uutena yritysjuridiikan työelämäprofessorina oikeusneuvos, OTT Mikko Pikkujämsä. Korkeimman hallinto-oikeuden tuomarina toimiva Pikkujämsä tuo mukanaan yli 30 vuoden kokemuksen liikejuridiikasta ja riidanratkaisusta sekä tuomarina työskentelemisestä.

Yritysjuridiikka on jo pitkään ollut suosittu sivuaine kauppakorkeakoulun opiskelijoiden keskuudessa. Työelämäprofessorina Pikkujämsän odotetaan tuovan ajantasaista tietoa vero-oikeuden kehityksestä ja verotuksessa esiin tulevista ajankohtaisista kysymyksistä sekä vahvistavan yritysjuridiikan opetusta kauppakorkeakoulussa. Aiemmin liikejuridiikkaan suuntautuneena asianajajana toimiessaan hänelle on karttunut näkemystä siitä, mikä asema juridiikalla liike-elämässä on.

”Kauppakorkeakoulussa ei ole välttämättä järkevää opettaa juridiikkaa ahtaasti oikeustieteen sisäisten oppiainerajojen ja aihepiirien mukaisesti”, Pikkujämsä pohtii. Sen sijaan hän suosii opetuksessaan ilmiölähtöistä tarkastelua, jossa otetaan samanaikaisesti huomioon eri veromuodot sekä esimerkiksi yhtiö- ja sopimusoikeus.

Aivan helppoa uuteen rooliin sisään pääseminen ei ole kokeneelle konkarillekaan. ”Kun seikkailee juristina kauppatieteilijöiden joukossa, joutuu pakostakin etsimään omaa rooliaan,” Pikkujämsä toteaa.

Pentti Pikkaraisen nykyinen kausi päättyy kesällä 2024

Vuodesta 2019 kauppakorkeakoulun työelämäprofessorina toimineen Pentti Pikkaraisen nykyinen kausi tulee päätökseen kesällä 2024. Viiden vuoden osa-aikaisen pestinsä aikana hän on jakanut aiemman työelämänsä asiantuntemustaan taloustieteen ja rahoituksen luennoilla ja opinnäytetöitä ohjatessa.

”Olen saanut luennoida aiheista, jotka ovat lähellä sydäntäni ja entisiä työtehtäviäni Suomen Pankissa ja valtiovarainministeriössä. Aikaisempi työkokemukseni näissä instituutioissa ja akateemisessa maailmassa on heijastunut luennoilla, joskus vahvastikin”, Pikkarainen sanoo.

Rahoitusmarkkinoita, Suomen taloutta ja talouspolitiikkaa sekä kansainvälistä rahataloutta käsittelevillä luennoilla opiskelijat ovat päässeet myös kuulemaan, kun ”veteraani muistelee”. ”Ehkä ne ovat kuitenkin herättäneet opiskelijoiden mielenkiintoa talouspolitiikkaa ja taloushistoriaa kohtaan.”

Taloustieteen ja rahoituksen gradujen ohjauksessa Pikkarainen on noudattanut samoja periaatteita kuin yleensä työelämässä: hän on ollut jatkuvasti opiskelijoiden käytettävissä ja pyrkinyt keskustelemaan ohjattavien kanssa säännöllisesti sekä tarvittaessa ratkonut yhdessä kysymyksiä siitä, mihin suuntaan työssä olisi syytä edetä. Myös opiskelijat ovat palautteen perusteella olleet tyytyväisiä Pikkaraisen ohjaukseen.

Työelämäprofessorit yhdistävät akateemisen ja käytännön osaamisen

Parhaimmillaan työelämäprofessorin tehtävä on kaikille osapuolille antoisa. Tiedekunta hyötyy työelämäprofessorin ammattitaidosta ja verkostoista, opiskelijat saavat oppia alansa johtavilta asiantuntijoilta ja työelämäprofessori pääsee osaksi akateemista yhteisöä, joka tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia. ” Rooli sivutoimisena työelämäprofessorina tarjoaa vaihtelua, kokonaan toisenlaisen maailman kohtaamista. Työskentely opetustilanteissa lahjakkaiden nuorten kanssa on innostavaa,” Mikko Pikkujämsä summaa.

Oman yliopiston ulkopuolelta tulevat työelämäprofessorit tarjoavat myös arvokasta näkökulmaa tiedekunnan toiminnan kehittämisen tueksi. Ulkopuolisen silmin on helpompi arvioida tiedekunnan asemaa sekä heikkouksia ja vahvuuksia.

Pentti Pikkarainen kokee, että Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu on erittäin hyvä vaihtoehto nuorille, sillä sen toimintaa on kehitetty jatkuvasti ja systemaattisesti.

”Koko yliopisto voi olla ylpeä saavutuksistaan ja vaikuttavuudestaan. Suomi on väestöltään pieni maa, ja sijaintimme on perifeerinen. Oulun yliopisto on todellinen ”power house” alueellamme ja Pohjois-Suomessa, mutta se vaikuttaa koko Suomessa ja kansainvälisesti,” Pikkarainen toteaa.

Kilpailussa pärjääminen vaatii jatkuvaa toiminnan kehitystä

Kilpailu hyvistä opiskelijoista ja tutkijoista akateemisessa maailmassa on kuitenkin kovaa, joten maailman huippukouluilta kannattaa ottaa oppia.

Mitä oppeja Pikkarainen maailmalta ottaisi? Taloustieteen ja rahoituksen kursseille hän lisäisi harjoitustehtävien määrää, uusintatenttien määrää hän puolestaan rajoittaisi. Opiskelijoiden palautekäytäntöä tulisi kehittää, sillä jokainen opettaja haluaa kehittää luentojaan. Lisäksi tutkimusseminaaritoiminnasta pitäisi tehdä aktiivisempaa ja järjestelmällisempää. Maailmalla seminaarien jälkeen keskustelu usein jatkuu epävirallisissa merkeissä, mikä on myös sosiaalisesti tärkeää.

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu jatkaa kehitystään vahvalla strategisella otteella, hyödyntäen työelämäprofessoreiden osaamista ja kokemusta. Tulevaisuuden tavoitteena on edelleen tarjota opiskelijoille parasta mahdollista koulutusta, joka yhdistää teoreettisen ja käytännön tiedon saumattomasti.

Oulun yliopiston työelämäprofessoriksi voidaan kutsua henkilö, jolla on yliopistoyhteisön ulkopuolella työelämässä tai yrityksessä saavutettuja erityisen merkittäviä ansioita. Ansioista tulee olla hyötyä yliopiston opetuksessa, tutkimuksessa ja yhteiskunnallisessa palvelutehtävässä. Työelämäprofessorilla tulee olla myös tohtorin tutkinto tai vaihtoehtoisesti poikkeuksellisen korkeatasoista osaamista kyseiseltä tehtäväalueelta.

Viimeksi päivitetty: 19.6.2024