Työttömille ja lomautetuille tarjotaan opinnot maksuttomasti Oulun avoimessa yliopistossa keväällä 2021

Epävarmuus työelämässä jatkuu koronan tuomana poikkeusaikana. Oman osaamisen vahvistamista halutaan tukea Oulun yliopistossa, joten työttömille ja lomautetuille tarjotaan maksutta kaikki Oulun yliopiston avoimen yliopiston toteuttamat opinnot keväällä ja kesällä 2021. Lisäksi kaikille taustasta ja iästä riippumatta on tarjolla maksuttomasti yli 20 opintojaksoa Oulun JOY - Jatkuvan oppimisen yliopistossa.

Oulun yliopisto tarjoaa lomautetuille ja työttömille mahdollisuuden suorittaa avoimen yliopiston itsensä toteuttamia opintoja maksutta 1.1. - 31.7.2021 välisenä aikana. Laaja opintotarjonta ja osallistumisohjeet löytyvät helposti uudesta Oulun yliopiston jatkuvan oppimisen JOY-verkkopalvelusta.

Myös kaikki kevätlukukaudella 2021 Oulun yliopistosta valmistuneet saavat suorittaa maksutta avoimen yliopiston opintoja lukuvuonna 2021 - 2022.

Lisäksi kaikille taustasta ja iästä riippumatta on tarjolla maksuttomasti yli 20 opintojaksoa eri aloilta kuten kauppatieteistä, tietojenkäsittelytieteistä ja lääketieteistä, ja myös ne löytyvät helposti ryhmiteltynä verkkopalvelu JOYsta.

Avoimessa yliopistossa on myös lukuisia maksuttomia avoimia väyliä, eli opintoja, joiden perusteella on mahdollista hakea varsinaiseksi tutkinto-opiskelijaksi Oulun yliopistoon. Tarjolla on kahdeksan kandidaatti- ja maisterivaiheeseen ja neljä maisterivaiheeseen tähtäävää maksutonta väylää eri aloilta kuten tietojenkäsittelytieteestä, ympäristötekniikasta sekä rakennus- ja yhdyskuntatekniikasta. Lisätietoa maksuttomista ja muista väyläopinnoista.

Maksuttomien opintojen lisäksi JOY-tarjontaan kuluu eri laajuisia koulutuksia. Oulun yliopiston Jatkuvan oppimisen yliopisto JOY-palvelu on osa kansallista jatkuvan oppimisen uudistusta. JOYn tehtävänä on tarjota kaikille pääsy laadukkaisiin, tutkittuun tietoon perustuviin oppimisen mahdollisuuksiin vahvistamalla muuta kuin tutkinto-opiskelua erilaisilla täsmäkursseilla, tutkintojen osasuorituksilla ja täydennyskoulutuksella. Syksyllä 2020 avattu JOY-verkkopalvelu kokoaa kaiken Oulun yliopiston avoimen, täydennys- ja räätälöitävän koulutuksen helposti löydettäviksi JOY-verkkopalvelusta.

Esimerkkejä kaikille keväällä 2021 tarjolla olevista maksuttomista opinnoista:

  • Musiikin historia, 2 op, ilmoittautuminen 11.1.-7.2.2021
  • Boosti yrittäjyyteen, 2 op, ilmoittautuminen 7.1.-15.3.2021
  • Kestävyys ja muuttuva ympäristö, 2 op, ilmoittautuminen 26.11.-31.12.2020
  • Johdatus lääketieteen alalle, 2 op, ilmoittautuminen päättyy 31.5.2021
  • Tietoturva, 5 op, ilmoittautuminen 12.8.2020 – 4.1.2021
  • Digitaaliset kulttuurit: Digitaalinen kulttuuriperintö, 2 op, ilmoittautuminen 26.8.2020–15.7.2021
  • Näkökulmia suomen kieleen, 2 op, ilmoittautuminen 7.8.2020–18.7.2021

Esimerkiksi Boosti yrittäjyyteen -kurssi sopii kaikille yrittäjyydestä ja yrittäjyysopinnoista kiinnostuneille, myös lukiolaisille! Verkkokurssilla otetaan haltuun yrittäjyyden perusteet ja tunnistetaan ympäristössä yrittämisen ja liiketoiminnan mahdollisuuksia.

Digitaalisten kulttuurien opinnot soveltuvat kaikille, jotka ovat kiinnostuneita digitaalisista ympäristöistä niin historia- ja kulttuurintutkimuksen, media- ja viestintätutkimuksen kuin kieliteknologioiden ja humanistisen teknologiatutkimuksen näkökulmista.

Lukiolaiset ja muut lääkärin tai hammaslääkärin työstä kiinnostuneet saavat Johdatus lääketieteen alalle -kurssilla elvytyksen perusteiden lisäksi tietää mitä on lääkäriys ja lääketieteen etiikka. Millainen on suomalainen terveyspalvelujärjestelmä?

Viimeksi päivitetty: 23.1.2023