Uudet ohjeet väitöstilaisuuksien järjestämiseen

Ohjeet väitöstilaisuuksien järjestämiseen ovat voimassa kesäkuusta 2022 lähtien.
Väitöstilaisuuden järjestämiseen on kolme mahdollista tapaa:

1. Perinteinen väitöstilaisuus, jossa väittelijä, vastaväittäjä, kustos ja yleisö ovat kaikki paikalla väitössalissa

 • Tutkimuksen näkyvyyden lisäämiseksi tilaisuuden voi halutessaan striimata yksisuuntaisesti (kysymysten esittäminen verkonvälityksellä ei ole mahdollista) TAI kaksisuuntaisesti (kysymysten esittäminen verkonvälityksellä on mahdollista).

2. Väitöstilaisuus, jossa väittelijä, vastaväittäjä tai kustos on etänä

 • Kaksi osapuolista ja yleisö ovat paikalla väitössalissa ja kolmas osapuoli osallistuu tilaisuuteen etäyhteydellä.
 • Tilaisuus striimataan kaksisuuntaisesti.

3. Väitöstilaisuus, johon kaikki, väittelijä, vastaväittäjä, kustos ja yleisö, osallistuvat etäyhteyden välityksellä

 • Salia ei tarvita.
 • Tilaisuus striimataan kaksisuuntaisesti.

Yleisiä ohjeita väitöstilaisuuksien järjestämiseen etänä
 • Väitös on aina julkinen tilaisuus ja sen tulee olla avoin ja yleisön saavutettavissa.
 • Yliopiston verkkosivuilla olevassa väitöstiedotteessa ja mahdollisissa henkilökohtaisissa kutsuissa ilmoitetaan virtuaalinen paikka (Zoom, Teams, tms.) ja linkki, josta pääsee väitöstilaisuuteen. Linkki toimitetaan väitöstiedotteen yhteydessä yliopiston viestinnälle.
 • Kaksisuuntainen etäyhteys tulee testata etukäteen kaikkien osapuolten kesken.
 • Väittelijä tai kustos voi pyytää tilaisuuteen osallistuvat henkilöä seuraamaan mahdollisia yleisökysymyksiä ja tiedottamaan näistä kustokselle heidän sopimallaan tavalla.
 • Väittelijä, kustos ja vastaväittäjä voivat istua koko etänä järjestettävän väitöstilaisuuden ajan.
 • Mahdollisia yleisökysymyksiä ei ole välttämätöntä esittää suusanallisesti, vaan ne voidaan esittää chatitse. Kysymyksen esittäjän tulee heti aluksi esitellä itsensä (nimi, titteli) ja ilmaista halunsa esittää kysymys. Kustoksen tulee sitten antaa riittävästi aikaa esittää kysymys chatin kautta.
 • Väitöstilaisuuden virtuaaliseen tilaan pääsyä ei saa lukita tilaisuuden alkamisen jälkeen. Yleisön pitää päästä seuraamaan sitä missä vaiheessa tahansa tilaisuutta.
 • Kustoksen ei välttämättä tarvitse olla ohjaaja eikä ohjaajan tarvitse olla kustos.
 • ICT-tukea on saatavilla vain yliopiston tiloissa järjestettävissä väitöksissä. OYSn luentosaleihin tukea on pyydettävä OYSin IT-tuelta.
Viimeksi päivitetty: 3.6.2022