Uudistuksia väitöskirjan loppuvaiheeseen

Tohtorikoulutuksen tutkinto-ohjelmien vastuuhenkilöille ja tiedekuntien dekaaneille lähettiin loppuvuodesta kommentoitavaksi tohtorintutkinnon loppuvaiheen sujuvoittamista koskevia muutosesityksiä. Muutosesitykset koskivat väitöskirjan esitarkastusajan lyhentämistä, esitarkastajan kutsumista vastaväittäjäksi ja väittelyluvan muuttamista henkilöpäätökseksi. Muutosesitykset saivat kannatusta tohtorikoulutuksen tutkinto-ohjelmilta ja tiedekunnilta, ja tutkijakoulun johtoryhmä on päättänyt muutosesitysten toteuttamisesesta.

Väitöskirjan loppuvaiheessa otetaan käyttöön seuraavat toimintatavat:

  • Esitarkastajille annettu tarkastusaika lyhenee kahdesta kuukaudesta kuuteen (6) viikkoon.
  • Ohjaajaa pyydetään jatkossa toimittamaan väitöskirjan materiaalit esitarkastajille viimeistään viikon kuluessa esitarkastajien nimeämisestä.
  • Kiittäen hyväksytty -arvosanan myöntäminen edellyttää, että arvosanaa on suositellut ainakin kaksi väitöskirja-asiantuntijaa, joista toisen tulee olla vastaväittäjä. Esitarkastajan toimiessa ainoana vastaväittäjänä, kiittäen hyväksytty -arvosana voidaan myöntää kahden eri henkilön, vastaväittäjän ja toisen esitarkastajan, suositellessa sitä.
  • Väitöskirja-asiantuntijoita on yleensä kolme, kaksi esitarkastajaa ja yksi vastaväittäjä. Esitarkastaja voidaan nimetä ainoaksi vastaväittäjäksi tohtoriohjelmatoimikunnan puheenjohtajan poikkeusluvalla pääohjaajan esityksestä.

Väittelyluvan muuttamista henkilöpäätökseksi kannatettiin tohtorikoulutuksen tutkinto-ohjelmissa ja tutkijakoulun johtoryhmässä. Asia vaatii kuitenkin koulutuksen johtosäännön muuttamista, joten henkilöpäätöksen käyttöön ottaminen siirtyy tulevaisuuteen.

Pyydämme väitöskirjatutkijoita ja ohjaajia huomioimaan nämä muutokset väitöskirjan tarkastusvaihetta suunnitellessaan.

Jos teillä on kysyttävää tai palautetta muutoksista, voitte olla yhteydessä tutkijakouluun (uniogs (at) oulu.fi).

Viimeksi päivitetty: 20.3.2024