Uusi digitaalisen kaupan opintokokonaisuus käynnistyy syksyllä 2021

Oulun yliopisto on mukana Kaupan liiton ja neljän muun yliopiston tarjoamassa digitaalisen kaupan opintokokonaisuudessa (39 op), joka tuo uuden väylän osaamisen vahvistamiseen suomalaisessa kaupan alan koulutuskentässä. Opintokokonaisuus soveltuu sivuaineeksi kandidaatin tutkintoa suorittaville kauppatieteiden tai soveltuvien alojen tutkinto-opiskelijoille.

Kokonaan verkossa toteutettava opintokokonaisuus on tarkoitettu yliopistojen tutkinto-opiskelijoille. Opintojaksot voi suorittaa myös avoimen yliopiston kautta. Opintokokonaisuuteen sisältyy kuusi yliopistojen järjestämää opintojaksoa digitaalisen kaupan eri osa-alueilta sekä Kaupan liiton koordinoima, tutkinto-opiskelijoille suunnattu digitaalisen kaupan harjoittelujakso kaupan alan yrityksessä.

Opintojaksoilla perehdytään digitaaliseen kauppaan kokonaisvaltaisesti aina hankinnasta ja logistiikasta asiakkaiden käyttäytymiseen, brändiin ja digitaaliseen markkinointiin.

Opinnot käynnistyvät syyskuussa 2021. Oulun yliopisto tarjoaa kokonaisuuteen viiden opintopisteen laajuisen Jakelukanavat ja kaupan ketjuliiketoiminta -opintojakson. Opintokokonaisuus on mahdollista suorittaa kokonaan yhden lukuvuoden aikana, mutta myös yksittäisillä opintojaksoilla voi täydentää osaamispalettiaan.

Lisätietoa digitaalisen kaupan opintokokonaisuudesta ja opintojaksoille osallistumisesta osoitteessa digitaalinenkauppa.fi .

Digitaalisen kaupan opintokokonaisuuden sivuaineopas Pepissä.

Opintokokonaisuuden opintojaksot:

  • Hankintatoimen ja toimittajasuhteiden johtaminen kaupan alalla, LUT-yliopisto
  • Sales and Buyer Behaviour in Retailing, Itä-Suomen yliopisto
  • Brand Experience in Retailing, Tampereen yliopisto
  • Jakelukanavat ja kaupan ketjuliiketoiminta, Oulun yliopisto
  • Digitalisoituva kauppa, Jyväskylän yliopisto
  • Digitaalinen kauppa käytännössä, Tampereen yliopisto
  • Digitaalisen kaupan harjoittelu, Kaupan liitto

Lisätietoja:

Moona Naakka, koulutussuunnittelija, Kaupan liitto, moona.naakka(at)kauppa.fi

Timo Pohjosenperä, tutkijatohtori, Oulun yliopisto, timo.pohjosenpera(at)oulu.fi

Viimeksi päivitetty: 6.7.2021