Uusi hoitotieteen professori valittu

Tarja Pölkki (TtT, dosentti) on valittu 17.8.2020 alkaen hoitotieteen professoriksi hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikköön Oulun yliopistoon.

Tarja Pölkin johtamassa tutkimusryhmässä kehitetään näyttöön perustuvia yhtenäisiä käytäntöjä yksilöiden ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi hoitotyön eri ympäristöissä. Tutkimus on monitieteistä, ja siinä hyödynnetään digitaalisia innovaatioita hoidon vaikuttavuuden parantamiseksi

Tutkimuksen painopisteet:
Perhelähtöisyyden edistäminen; kehitetään perhe- ja ihmislähtöisyyttä arvioivia mittareita ja lisätään vanhempien/läheisten osallisuutta hoidossaHoito- ja luontoympäristön vaikutus yksilöiden hyvinvointiin; korostetaan pohjoisen luonnon moninaisuutta ja sen tuottamista virtuaalisesti eri kohderyhmille Kivunarviointi ja-hoito; tuotetaan ja testataan multimodaalisia kivunarviointimenetelmiä (huomioiden myös pelko, ahdistus, delirium), arvioidaan lääkkeettömien menetelmien vaikuttavuutta ja lisätään henkilökunnan ja opiskelijoiden osaamista koulutusinterventioiden avulla
Tulevaisuudessa professori Tarja Pölkin visiona on tuottaa korkeatasoisempaa ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa kliinistä hoitotieteellistä tutkimusta. Tämä edellyttää tiivistä vuoropuhelua tiedonkäyttäjien ja tutkijoiden kanssa, kansainvälisyyttä ja yhteistyötä eri tieteenalojen kanssa.

Tarja Pölkillä on kokemusta monissa projekteissa toimimisesta (esim. Pain in Early Life, NeoOpioid/EUROPAIN, ICory, InDemand) ja useita yhteistyökumppaneita Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa. Hän on ollut Tutkiva Hoitotyö -lehden päätoimittaja usean vuoden ajan ja julkaissut tutkimuksia korketasoisissa tieteellisissä lehdissä, joista yksi merkittävä on Lancet Respiratory Medicine. Tarja Pölkin tutkimustoiminnalla on yhteiskunnallista merkitystä paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Tästä esimerkkinä on kipumittarin (NIAPAS) kehittäminen yhteistyössä hoitohenkilökunnan kanssa, mikä palkittiin merkittävänä tekona ”100 tekoa, Oulu”. Tällä hetkellä Tarja Pölkki toimii puheenjohtajana hoitosuositustyöryhmässä, jossa aiheena on lääkkeettömien menetelmin vaikuttavuus tehohoidossa olevien vastasyntyneiden kivun hoidossa. Erityisen kiinnostuksen kohteena ovat haavoittuvassa asemassa olevat potilasryhmät ja heidän hyvinvointinsa edistäminen.

Tarja Pölkki (TtT, dosentti) on valittu 17.8.2020 alkaen hoitotieteen professoriksi hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikköön Oulun yliopistoon.

Tarja Pölkin johtamassa tutkimusryhmässä kehitetään näyttöön perustuvia yhtenäisiä käytäntöjä yksilöiden ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi hoitotyön eri ympäristöissä. Tutkimus on monitieteistä, ja siinä hyödynnetään digitaalisia innovaatioita hoidon vaikuttavuuden parantamiseksi

Tutkimuksen painopisteet:

  • Perhelähtöisyyden edistäminen; kehitetään perhe- ja ihmislähtöisyyttä arvioivia mittareita ja lisätään vanhempien/läheisten osallisuutta hoidossa
  • Hoito- ja luontoympäristön vaikutus yksilöiden hyvinvointiin; korostetaan pohjoisen luonnon moninaisuutta ja sen tuottamista virtuaalisesti eri kohderyhmille
  • Kivunarviointi ja-hoito; tuotetaan ja testataan multimodaalisia kivunarviointimenetelmiä (huomioiden myös pelko, ahdistus, delirium), arvioidaan lääkkeettömien menetelmien vaikuttavuutta ja lisätään henkilökunnan ja opiskelijoiden osaamista koulutusinterventioiden avulla

Tulevaisuudessa professori Tarja Pölkin visiona on tuottaa korkeatasoisempaa ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa kliinistä hoitotieteellistä tutkimusta. Tämä edellyttää tiivistä vuoropuhelua tiedonkäyttäjien ja tutkijoiden kanssa, kansainvälisyyttä ja yhteistyötä eri tieteenalojen kanssa.

Tarja Pölkillä on kokemusta monissa projekteissa toimimisesta (esim. Pain in Early Life, NeoOpioid/EUROPAIN, ICory, InDemand) ja useita yhteistyökumppaneita Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa. Hän on ollut Tutkiva Hoitotyö -lehden päätoimittaja usean vuoden ajan ja julkaissut tutkimuksia korketasoisissa tieteellisissä lehdissä, joista yksi merkittävä on Lancet Respiratory Medicine. Tarja Pölkin tutkimustoiminnalla on yhteiskunnallista merkitystä paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Tästä esimerkkinä on kipumittarin (NIAPAS) kehittäminen yhteistyössä hoitohenkilökunnan kanssa, mikä palkittiin merkittävänä tekona ”100 tekoa, Oulu”. Tällä hetkellä Tarja Pölkki toimii puheenjohtajana hoitosuositustyöryhmässä, jossa aiheena on lääkkeettömien menetelmin vaikuttavuus tehohoidossa olevien vastasyntyneiden kivun hoidossa. Erityisen kiinnostuksen kohteena ovat haavoittuvassa asemassa olevat potilasryhmät ja heidän hyvinvointinsa edistäminen.

Viimeksi päivitetty: 15.2.2023