Uusi HYTKI-hanke tukee alueita hyvinvointi- ja terveysdatan hyödyntämisessä

Digitaalisen terveyden aikakaudella terveys - ja hyvinvointidatan määrä kasvaa ja sen käyttötarkoitukset monipuolistuvat. Datan hyödyntämiseen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa liittyy paljon mahdollisuuksia mutta myös haasteita. Erityyppiset toimijat, kuten tutkimusinstituutiot, yritykset, sote-palveluiden tuottajat ja ekosysteemitoimijat, pyrkivät ratkomaan näitä haasteita. Hyvinvointi- ja terveysdatan kansallinen innovaatioekosysteemi (HYTKI) -hanke edistää toimijoiden välistä yhteistyötä, kokemusten vaihtoa ja kyvykkyyksien kehittämistä aihealueella. HYTKI-hanketta on toteuttamassa toimijoita Oulusta, Jyväskylästä, Kajaanista, Kuopiosta ja Turusta.

Viiden alueen terveysalan ekosysteemien yhteistyönä rakennettavalla HYTKI-teemaverkostolla edistetään terveys- ja hyvinvointialan innovaatiotoimintaa. Hankkeen toimilla tuetaan alueiden digitalisaatiosiirtymää ja terveys- ja hyvinvointidatan toisiokäyttöä TKI-yhteistyössä osana aluekehityksen ja innovaatioekosysteemi-toiminnan kokonaisuutta.

Kehitettävä teemaverkosto luo edellytyksiä kehittää uusia tuote- ja palveluinnovaatiota ja liiketoimintaa sekä luoda uutta arvoa terveys- ja hyvinvointidatasta osana ennakoivaa terveydenhoitoa ja hyvinvointi-kaupunkikehitystä. Hanke kehittää sote-tietojen toissijaisen hyödyntämisen toimintamalleja kansallisena verkostona ja siten toteuttaa myös terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kasvustrategian painopisteitä.

HYTKI-teemaverkoston lähtökohtana ovat yhteistyöalueiden toisiaan täydentävät osaamiset, meneillään oleva kehitystyö datan tehokkaamman hyödyntämisen osalta sekä kehittämistoimenpiteiden päällekkäisyyksien välttäminen.

"Mukana olevat alueet ovat aluekehityksen painopisteiden osalta lähellä toisiaan, mikä luo hyvän pohjan verkostomaisen yhteistyön ja vertaisoppimisen kehittämiseen", hankkeen johtaja Maritta Perälä-Heape Oulun yliopistosta kertoo.

HYTKI-hankkeessa rakennettavalla alueiden välisellä yhteistyöllä vahvistetaan Suomen asemaa terveyden digitalisaation kansainvälisellä kentällä.

”Tavoitteena on nostaa ja pitää Suomi yhtenä johtavista digitaalisen terveyden ja hyvinvoinnin datapohjaisen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan ekosysteemeistä Euroopassa”, Perälä-Heape jatkaa.

Teemaverkosto toimeenpanee myös EU:n ja Suomen digitalisaatio-ohjelmia ja on vaikuttamassa tuleviin poliittisiin ja ohjelmavalintoihin.

Tänä syksynä käynnistyvää hanketta koordinoi Oulun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa toimiva Centre for Health and Technology (CHT). Hankkeen toteuttajina toimivat Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Kajaanin ammattikorkeakoulu, Kuopio Health, Oulun yliopisto, BusinessOulu ja Turku Science Park Oy. Hanke saa Työ- ja elinkeinoministeriön alueiden välisen temaattisen verkostoyhteistyön rahoitusta yhteensä 500 000 € vuoden 2023 loppuun saakka, ja rahoittajana toimii Pohjois-Pohjanmaan liitto.

Oulun alueella HYTKI-hanke toteuttaa Oulun Innovaatioallianssin ja OuluHealth ekosysteemin kärkiohjelmaa Data ja ratkaisut yhteiskunnan resurssina osana ennakoivaa ja tukevaa terveydenhoitoa. TEM:n, Pohjois-Pohjanmaan liiton ja Oulun yliopiston rahoituksen lisäksi hanke saa tukea Oulun kaupungin kehittämisrahastosta.

Lisätietoja:

Maritta Perälä-Heape, työelämäprofessori, Oulun yliopisto

maritta.perala-heape@oulu.fi

040-6734159

Viimeksi päivitetty: 30.11.2021