Uusi kaikille avoin ja maksuton verkkokurssi käsittelee ilmastonmuutosta harvinaisemmasta tunteiden näkökulmasta

Ilmastonmuutoksesta puhutaan paljon yhteiskunnan eri areenoilla, esitetään runsaasti mielipiteitä ja aihe herättää erilaisia ja voimakkaitakin tunteita. Oulun yliopisto tarjoaa kaikille avoimen ja maksuttoman verkkokurssin, jossa ilmastonmuutosta lähestytään harvinaisemmalla tavalla, sen herättämien tunteiden kautta.

Ilmastonmuutos on yksi suurimmista haasteista, joita ihmiskunta kohtaa tällä vuosisadalla. Aiheesta tehdään paljon tieteellistä tutkimusta, joka kattaa eri aloja, kuten ilmastotiedettä, geologiaa, biologiaa, taloutta, yhteiskuntatieteitä ja teknologiaa. Ilmastonmuutoksesta myös puhutaan paljon yhteiskunnan eri areenoilla, esitetään runsaasti mielipiteitä ja aihe herättää erilaisia ja voimakkaitakin tunteita.

Oulun yliopisto tarjoaa kaikille avoimen ja maksuttoman verkkokurssin, jossa ilmastonmuutosta lähestytään harvinaisemmalla tavalla, sen herättämien tunteiden kautta. Ilmasto mielessä ja kielessä -kurssin tavoitteena on auttaa ihmisiä tunnistamaan näitä tunteita sekä itsessään että muissa. Kurssi pohjautuu tunteiden ja vuorovaikutuksen tutkimustietoon ja antaa työkaluja toivon ylläpitämiseen sekä rakentavaan ilmastokeskusteluun arjen tilanteissa.

”Ihmisten voi olla välillä vaikeaa ymmärtää ilmastonmuutokseen liittyviä omia ja toisten tunteita. Opintokokonaisuuden kautta halutaan antaa tukea niiden ymmärtämiseen ja sen kautta myös ihmisten väliseen myönteiseen vuorovaikutukseen. Esiin on tullut myös muutokseen liittyvä ilmastoahdistus. Opinnoilla pyritään myös vahvistamaan toivoa ja toimintakykyä”, sanoo opinnot tuottanutta ryhmää johtanut va. dekaani Sari Harmoinen Oulun yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnasta.

Ilmasto mielessä ja kielessä -verkkokurssi on MOOC-kurssi (Massive Open Online Course). MOOCit ovat kaikille avoimia, ilmaisia verkko-opintoja, joihin ei ole pääsyvaatimuksia ja jotka voi suorittaa täysin itsenäisesti oman aikataulun mukaan. MOOC-opintoja voivat suorittaa esimerkiksi lukioiden ja muiden oppilaitosten opiskelijat ja henkilökunta tai kuka tahansa kiinnostunut.

Verkko-opintokokonaisuudessa on käytetty avatar-hahmoja, joiden avulla kurssilaiset voivat arvioida omia ilmastotunteitaan ja suhtautumistaan ilmastonmuutokseen. Avattarien kautta on myös tarkoitus vastata osallistujalle kysymyksiin, miksi toiset tuntevat ilmastonmuutoksen eri tavoin ja ovat eri mieltä. Avattaret tuovat opintoihin pelillisyyttä.

Kaikki Oulun yliopiston tuottamat kurssit perustuvat sen asiantuntija-alojen opetukseen ja tutkimukseen.

Tutustu Oulun yliopiston MOOC-tarjontaan

Viimeksi päivitetty: 17.4.2024