Uusi kansainvälinen maisteriohjelma kouluttaa monimuotoisuuden asiantuntijoita

Oulun yliopistossa on tarjolla uusi kansainvälinen maisteriohjelma “Superdiversity in Education, Organisations and Society” (SEOS), jonka aikana opiskelijat tutkivat, miten monimuotoisuus vaikuttaa koulutukseen, organisaatioihin ja ympäröivään yhteiskuntaan. Monimuotoisuudella tarkoitetaan ihmisten erilaisuutta esimerkiksi etnisyyden, sukupuolen, kulttuurin tai uskonnon osalta. SEOS-maisteriohjelma on Eurooppa-yliopisto UNICn yhdessä kehitetty yhteistutkinto-ohjelma, jossa opetusta tarjoavat 8 eurooppalaista yliopistoa. Haku kaksivuotiseen maisteriohjelmaan on 1.3.-15.7.2024.

SEOS-maisteriohjelmassa sovelletaan monitieteistä lähestymistapaa monimuotoisuuteen. Koulutuksessa yhdistyvät kasvatustieteet, yhteiskuntatieteet sekä organisaatio- ja johtamistutkimus. Koulutuksessa käydään läpi sitä, miten nykyaikaiset eurooppalaiset yhteiskunnat ja yhteisöt muuttuvat. Koulutus antaa opiskelijoille taitoja analysoida ja kehittää ratkaisuja monimuotoisuuden haasteisiin, jotka liittyvät esimerkiksi syrjintään.

SEOS –tutkinto-ohjelma yhdistää hybridiopetusta sekä virtuaalisia ja fyysisiä vaihto-opintoja. Opiskelijat tutustuvat opintojen aikana erilaisiin kulttuureihin, kieliin ja oppimisympäristöihin. Ensimmäisen lukukauden aikana kaikki opiskelijat opiskelevat yhdessä monimuotoisuuden perusteita. Toiselle ja kolmannelle lukukaudelle opiskelijat saavat valita erikoistumispolkunsa kolmesta eri vaihtoehdosta, jotka ovat kasvatustieteiden, organisaatioiden tai yhteiskunnallinen näkökulma.

SEOS on monialainen kahden vuoden mittainen yhteismaisterintutkinto (laajuus 120 op). Opetus järjestetään kokonaan englanniksi. SEOS-tutkinnon järjestävät 8 maailmanluokan yliopistoa, jotka ovat Ruhr-yliopisto Bochum Saksassa, University Collage Cork Irlannissa, Deusto-yliopisto Espanjassa, Erasmus-yliopisto Rotterdam Alankomaissa, Koç-yliopisto Turkissa, Liègen yliopisto Belgiassa, Oulun yliopisto ja Zagrebin yliopisto Kroatiassa. Tutkinnon tehtyään opiskelija saa yhteistutkintotodistuksen kaikista kahdeksasta yliopistosta.

Ketkä voivat hakea SEOS-maisterikoulutukseen?

SEOS-maisteriohjelmaan valitaan vuosittain 60 opiskelijaa. Hakijoilla pitää olla kandidaatin tutkinto joltakin monimuotoisuuteen liittyviltä tieteen aloilta, esimerkiksi kasvatustieteistä, yhteiskuntatieteistä, sosiaalityöstä tai kulttuurintutkimuksesta. Hakijoiden englanninkielen tasovaatimus on B2. Koulutus on maksullinen.

Haku SEOS-maisteriohjelmaan on alkanut 1.3.2024 ja se päättyy 15.7.2024. Tarkemmat hakuohjeet löytyvät englanniksi maisteriohjelman nettisivuilta. Koulutus alkaa lokakuussa 2024 paikan päällä Ruhr-yliopisto Bochumissa, Saksassa.

SEOS-koulutusohjelmasta järjestettiin infowebinaari 2.2.2024. Katso englanninkielinen webinaaritallenne.

Mikä on Eurooppa-yliopisto UNIC?

Eurooppa-yliopistot ovat eurooppalaisten korkeakoulujen verkostoja, jotka toimivat yhdessä opiskelijoiden, opettajien, tutkijoiden ja ympäröivien yhteiskuntien hyväksi. UNIC-verkostoon kuuluu kymmenen yliopistoa eri puolilta Eurooppaa, jotka yhdessä keskittyvät edistämään koulutusyhteistyötä sekä ratkomaan jälkiteollisten jäsenkaupunkien haasteita. Oulussa tämä muutos kytkeytyy väestönkasvuun ja uudenlaisiin kaupunkikehittämisen mahdollisuuksiin.

Tutustu “Superdiversity in Education, Organisations and Society” -koulutukseen.

Viimeksi päivitetty: 8.3.2024