Uusi teos Kalle Päätalosta kokoaa yhteen kirjailijasta tehdyn tutkimuksen

Kirjailija Kalle Päätalon tuotanto kiinnostaa yhä useampia tutkijoita. Kalle Päätalo tutkijoiden silmin -teos kokoaa yhteen Päätalo-tutkimusta ja pohtii sen tulevaisuuden mahdollisuuksia, joita entisestään laajentaa valtakunnallisen Kielipankin Iijoki-sarjasta koostettu kaikkien tutkijoiden käytettävissä oleva tekstikorpus. Teoksen julkistustilaisuus järjestetään maanantaina 25.4. kello 17–18 Oulun yliopistossa. Aiemmasta ilmoituksesta poiketen tilaisuus järjestetään ainoastaan verkossa: https://oulu.zoom.us/j/63211342699
Silmälasipäinen mies istuu kirjoituspöydän ääressä, taustalla on kirjahylly ja pöydällä kirjoja.
Kirjailija Kalle Päätalo (1919–2000).

Kalle Päätalon (1919–2000) laaja tuotanto on noussut viime aikoina myös tieteellisen mielenkiinnon kohteeksi. Yliopistonlehtori Maija Saviniemi Oulun yliopistosta on toimittanut teoksen, joka tarkastelee Päätalon merkitystä historian kuvaajana, kielen käyttäjänä ja tallentajana sekä ihmisen heikkouksien ja vahvuuksien peilaajana. Monitieteinen teos syventyy Päätalon tuotantoon esimerkiksi muistitiedon tutkimuksen näkökulmasta. Näkyviin nostetaan myös se, että Koillismaan murteen lisäksi Päätalo tallentaa teoksiinsa runsaasti muitakin murteita, esimerkiksi hämäläismurteita.

Teoksessa kootaan ensimmäistä kertaa yhteen Päätalosta tehtävää tutkimusta. ”Ajatuksena on ollut tehdä näkyväksi Päätalosta tehtävää tutkimusta ja myös rohkaista tulevia tutkijoita tarttumaan aiheeseen. Päätalon mittava tuotanto on saattanut työläytensä vuoksi rajoittaa siitä tehtävää tutkimusta, mutta tekstikorpus auttanee osaltaan siinä, kun sähköisestä versiosta pystyy tekemään esimerkiksi sanahakuja”, Saviniemi kertoo.

Hänelle on matkan varrella selvinnyt, että tutkimusideoita ja mahdollisia tutkijoita olisi enemmänkin, minkä vuoksi ajatus jatko-osasta joskus myöhemmin on mahdollinen. Tekstikorpusta on tarkoitus laajentaa myös Päätalon muuhun tuotantoon.

Etenkin Päätalon omaelämäkerrallinen Iijoki-sarja tarjoaa runsaan tutkimusaineiston eri tieteenalojen käyttöön. Sarja on julkaistu vuonna 2019 digitaalisena korpuksena, joka mahdollistaa entistä laajemmat tutkimusmahdollisuudet. Teoksessa myös ehdotetaan erilaisia tutkimusaiheita digitaalisen tekstilouhinnan näkökulmasta nyt, kun Päätalon tuotanto on ensimmäistä kertaa käytettävissä myös sähköisessä muodossa.

Maija Saviniemen lisäksi muut kirjoittajat ovat historiantutkijoita, kielitieteilijöitä ja kirjallisuudentutkijoita. Oulun yliopistosta mukana ovat historioitsija Matti Leiviskä, suomen kielen professori (emer.) Harri Mantila ja yliopistonlehtori Minna Sääskilahti. Kirjoittajista Ritva Ylönen ja Sari Keskimaa ovat väitelleet Päätalon tuotannosta ja ovat toistaiseksi ainoat ”Päätalo-tohtorit”.

Teoksen on julkaissut Suomalaisen Kirjallisuuden Seura SKS ja sen julkistustilaisuus järjestetään maanantaina 25.4. kello 17–18 Oulun yliopistossa. Tilaisuutta voi seurata etäyhteydellä https://oulu.zoom.us/j/63211342699.

Teos on luettavissa avoimesti oa.finlit.fi-sivustolla osoitteessa https://doi.org/10.21435/tl.271

Viimeksi päivitetty: 25.4.2022