Uusi tutkimus paljastaa, että Grönlannin jäätikön sulaminen nostaa nykyisillä lämpötiloilla maailman merenpintaa vähintään 27 senttimetrillä

​​​​​​​Nature Climate Change ‑lehdessä julkaistu uusi tutkimus osoittaa – ensimmäistä kertaa – että Grönlannin mannerjäätikkö on niin epätasapainossa vallitsevan arktisen ilmaston kanssa, että sen kokonaispinta-alasta sulaa vääjäämättä vähintään 59 000 neliökilometriä. Katoava alue on pinta-alaltaan Tanskaa suurempi.
Kuva Alun Hubbard

Vaikka kaikki ilmaston lämpenemistä aiheuttavat kasvihuonekaasupäästöt saataisiin kuriin jo tänään, Grönlannin jääkato nostaa uuden tutkimuksen mukaan maailman merenpintaa 27 senttimetrillä jo nykyisilläkin lämpötiloilla.

Oulun yliopistossa vieraileva jäätikkötutkija Alun Hubbard on yhdessä tanskalais- ja yhdysvaltalaiskollegoidensa kanssa tehnyt Nature Climate Change ‑lehdessä julkaistun tutkimuksen. Siinä esitellään uusi menetelmä, jolla määritetään Grönlannin mannerjäätikön ja ilmaston välistä epätasapainoa. Monimutkaisten numeeristen simulaatioiden sijaan tutkimusryhmä on tehnyt tarkkoja mittauksia arktisesta ilmastosta vuosina 2000–2019 ja yhdistänyt kyseiset tiedot satelliiteista saatuihin tietoihin ja jään geofyysisiin tietoihin. Kertyneen datan pohjalta tutkimusryhmä on määrittänyt tarkasti Grönlannin jääpeitteen epätasapainon.

Hubbardin mukaan menetelmä on täysin uudenlainen: ”Se perustuu kokonaan Grönlannissa kahden viime vuosikymmenen aikana toteutettuihin mittauksiin, jotka on sitten yhdistetty vakiintuneeseen analyyttiseen teoriaan. Ensimmäistä kertaa pystymme ehdottomalla varmuudella määrittämään, kuinka paljon Grönlannin jäätikön sulaminen vaikuttaa maailman merenpinnan nousuun. Emme ole tietokonemallien varassa, joilla vielä nykyisellään on omat epävarmuutensa ja rajoitteensa."

Uusien laskelmien mukaan merenpinta nousee paljon ennustettua enemmän. Jos jokainen mittausvuosi olisi lämpimien vuosien eli hellevuosien 2012, 2016 ja 2019 kaltainen, Grönlannin jäätikön sulaminen nostaisi tutkimuksen mukaan maailman merenpintaa lähes metrillä. Saadut tulokset ovat pahaenteisiä, sillä ne perustuvat toteutuneisiin sääolosuhteisiin eivätkä hypoteettisiin tulevaisuuden skenaarioihin.

Hubbardin mukaan tulokset ovat äärimmäisen pysäyttäviä: ”Olemme huomanneet, että parhaimmillaankin maailman merenpinta nousee 27 senttimetrillä, mutta jos Grönlannin ilmasto-olosuhteet lämpenevät kahdesta viime vuosikymmenestä, nousua on lähemmäs metri.”

”Tämä merkitsee tuhoa planeetan matalalla sijaitseville rannikkoalueille, joista monet ovat jo kokeneet toistuvien hurrikaanien ja myrskyvuoksien aiheuttamia tulvia. Tutkimuksemme on uhkaava osoitus siitä, että asiat menevät paljon huonompaan suuntaan ennen kuin ne paranevat – ja tämäkin sillä edellytyksellä, että painamme hiilidioksidin nettopäästöt nollaan seuraavan vuosikymmenen aikana."

Tutkimus julkaistiin arvostetussa Nature Climate Change -julkaisusarjassa elokuussa 2022.

Tutkimusartikkeli: Box, J.E., Hubbard, A., Bahr, D.B. et al. Greenland ice sheet climate disequilibrium and committed sea-level rise. Nature Climate Change (2022). https://doi.org/10.1038/s41558-022-01441-2

Viimeksi päivitetty: 9.9.2022