Uusi tutkimus selvittää asuinympäristön monimuotoisuuden yhteyttä terveyteen ja liikkumiseen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt kolmivuotisen rahoituksen Oulun yliopiston ja ODL Liikuntaklinikan uudelle REPACT-tutkimushankkeelle. Tavoitteena on tuottaa uutta tietoa edistämään väestön hyvinvointia ja elinikäistä terveyttä tukevaa kaupunkisuunnittelua ja päätöksentekoa.

Terveystieteen, maantieteen ja arkkitehtuurin asiantuntijoista koostuvan monitieteisen tutkimusryhmän tavoitteena on selvittää erilaisten asuinympäristöjen monimuotoisuuden ja tutkittavien henkilökohtaisen luontosuhteen yhteyksiä liikkumiseen, sydän- ja verisuonitautiriskiin sekä mielenterveyteen elämänkaaren eri vaiheissa.

Tutkimus pohjautuu Pohjois-Suomen syntymäkohorttien 1966 ja 1986 laajoihin mittauksiin ja kyselyihin sekä terveydenhuollon kansallisiin rekistereihin. Tarkastelun kohteena ovat muun muassa tutkittavien itse raportoima fyysinen aktiivisuus eri ikävaiheissa, matkapuhelinoperaattorin liikkuvuustieto väestöstä sekä paikkatietoihin ja muuttohistoriaan perustuvat asuinympäristön piirteitä kuvaavat aineistot.

Tutkimus tuottaa uutta tietoa, joka tukee väestön liikkumista ja hyvinvointia edistävää päätöksentekoa, maankäyttöä ja kaupunkisuunnittelua, sekä edistää uusien vaikuttavien interventioiden suunnittelua.

Yhteensä liki 400 000 euron rahoituksen saanut tutkimus toteutetaan vuosina 2023-2026 ja sitä johtaa Oulun yliopiston terveysliikunnan professori Raija Korpelainen.

REPACT-lyhenne tulee hankkeen nimestä, joka on "Longitudinal associations between objectively measured and perceived Residential Environmental features, individual Physical Activity behavior patterns and health - population-based Northern Finland Birth Cohort studies 1966 and 1986"

Viimeksi päivitetty: 6.4.2023